Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

KIEROWNICTWO URZĘDU MIEJSKIEGO


Jacek Kowalski - Burmistrz Miasta

Janusz Mikuszewski - Z-ca Burmistrza Miasta

Jacek Gereluk - Sekretarz Miasta

Anna Palczowska - Skarbnik Miasta

 

 

RADA MIEJSKA

Bisialski Krzysztof – Przewodniczący Rady Miejskiej

Biliński Roman – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Nadrzycka Grażyna – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Plackowski Jerzy – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 Radni

Boroń Mirosława

Brzeziński Ryszard

Brzozowska  Grażyna

Ciesielski Marek

Dylewska  Wioletta

Gluba – Stasiak Monika

Kowalska Agnieszka

Kubiak – Falęcka Agnieszka

Michałowski Sławomir

Nasiadka Krystyna

Ozdarski Marcin

Paszkiewicz Justyna

Reginis Tomasz

Rusek Beata

Sosińska Angelika

Świokło Michał

Zaremba Adrian


 

 

Komisja Rewizyjna
Brzeziński Ryszard – Przewodniczący Komisji
Brzozowska Grażyna – członek Komisji
Gluba–Stasiak Monika – członek Komisji
Ozdarski Marcin - członek Komisji
Paszkiewicz Justyna – członek Komisji                               
Reginis Tomasz – członek Komisji
Sosińska Angelika – członek Komisji


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Dylewska Wioletta - Przewodnicząca Komisji
Ciesielski Marek – członek Komisji
Kowalska Agnieszka – członek Komisji
Michałowski Sławomir - członek Komisji
Nasiadka Krystyna – członek Komisji
Paszkiewicz Justyna – członek Komisji
Sosińska Angelika – członek Komisji


Komisja Finansów
Biliński Roman – członek Komisji
Ciesielski Marek – Przewodniczący Komisji
Dylewska Wioletta – członek Komisji
Kowalska Agnieszka – członek Komisji
Kubiak – Falęcka Agnieszka – członek Komisji
Plackowski Jerzy – członek Komisji
Rusek Beata – członek Komisji


Komisja Komunalna i Bezpieczeństwa
Biliński Roman – członek Komisji
Boroń Mirosława – członek Komisji
Dylewska Wioletta – członek Komisji
Michałowski Sławomir – członek Komisji
Nadrzycka Grażyna – członek Komisji
Nasiadka Krystyna – Przewodnicząca Komisji
Świokło Michał   –  członek Komisji

 

Komisja Oświaty
Boroń Mirosława – członek Komisji
Brzozowska Grażyna – Przewodnicząca Komisji
Gluba–Stasiak Monika – członek Komisji
Nadrzycka Grażyna – członek Komisji
Paszkiewicz Justyna – członek Komisji
Rusek Beata – członek Komisji
Zaremba Adrian – członek Komisji


Komisja Spraw Społecznych
Brzeziński Ryszard – członek Komisji
Kubiak – Falęcka Agnieszka - członek Komisji
Ozdarski Marcin – członek Komisji
Plackowski Jerzy – członek Komisji
Reginis Tomasz  – Przewodniczący Komisji
Świokło Michał – członek Komisji
Zaremba Adrian – członek Komisji

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter