Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Gospodarka komunalna

Szeroko rozumianą gospodarka komunlną zajmują się w mieście trzy spólki miejskie oraz zakład komunalny.

MZO

MZO działa od 1977r., a od 1992r. jest zakładem budżetowym. Zadaniem Miejskiego Zakładu Oczyszczania jest wykonywanie usług dla ludności w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych. MZO prowadzi swoją działalność na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego oraz sąsiednich gmin: Czosnów, Leoncin i Pomiechówek. Zakład dysponuje specjalistycznym sprzętem m.in.: samochodami asenizacyjnymi, samochodami do wywozu nieczystości stałych, kontenerowymi, ciągnikami i kosiarkami oraz zamiatarką. MZO posiada grupę porządkową, która przez cały rok dba o czystość i estetykę miasta. Zakład wykonuje usługi na wysokim poziomie, dbając jednocześnie o otaczające środowisko.
Dyrektorem MZO jest Pan Mariusz Prusek, tel. 775-27-12.

ZBK

ZBK jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem miasta. Spółka powstała z inicjatywy władz miasta w dniu 01 czerwca 2001r. We wrześniu 2002r., rozszerzono działalność Spółki o zakres prac Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Głównymi statutowymi działaniami spółki jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz wykonywanie robót ogólnobudowlanych. Spółka posiada również prawo do obrotu nieruchomościami na własny rachunek a także do wykonywania robót związanych z instalatorstwem elektrycznym, c.o., gazowym i wentylacyjnym.
Prezesem spółki jest Pani Anna Rutkowska, tel. 775-22-06.

ZEC

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim jest jednoosobową spółką gminy powstałą 26.02.1999 r. w wyniku przekształcenia Zakładu Energetyki Cieplnej (utworzonego 1.01.1993 r. decyzją Rady Miejskiej) działającego w formie zakładu budżetowego.
Charakterystyka przedsiębiorstwa:

  • zainstalowana moc ciepłowni — 64 MW, dwa kotły WR-25 i jeden kocioł WLM-5;
  • moc cieplna zamówiona - 38,5 MW;
  • łączna długość eksploatowanej sieci cie¬płowniczej wynosi 25,83 km i 243 węzły cieplne;
  • całkowita powierzch¬nia ogrzewana wynosi 406 338 m2, a kubatura 1 697 tys. m3;
  • wielkość zatrudnienia ok. 63 osoby, w tym 10 osób to kadra inżynieryjno - techniczna.

Zakres działania przedsiębiorstwa:

  • produkcja, przetwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej w zakresie c.o., c.w. i c.t.;
  • świadczenie usług ważenia towarów i napraw pomp,
  • montaż i konserwacja przyłączy i węzłów cieplnych,
  • realizacja inwestycji rozbudowy sieci cieplnych,
  • wypożyczanie sprzętu budowlanego.

Więcej na: zecndm.pl

ZWiK

Informacje znajdziesz na: www.zwikndm.pl.

Energetyka NDM

Informacje znajdziesz na: www.energetyka.nowydwormaz.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie