Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwałą Nr VII/96/99 z dnia 17 czerwca 1999r. nadała tytuł: "Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki":

Pani Izabeli Dylewskiej – Światowiak
za wybitne osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie Polski oraz naszego miasta na arenach sportowych całego świata.

Pani Elżbiecie Urbańczyk
za wybitne osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie Polski oraz naszego miasta na arenach sportowych całego świata.

Panu Kazimierzowi Czarneckiemu
za wybitne osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie Polski oraz naszego miasta na arenach sportowych całego świata.

Panu Władysławowi Domańskiemu
za aktywne uczestnictwo w życiu sportowym i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Wieloletni działacz Spółdzielni Spożywców, Spółdzielni mieszkaniowej, Rady Parafialnej, Związków Kombatanckich i Towarzystwa Przyjaciół Nowego Dworu Mazowieckiego. Honorowy członek Towarzystwa. Zasłużony Obywatel Miasta od 1988r. Inicjator ufundowania dwóch tablic pamiątkowych poświęconych Obrońcom Modlina.

Ks. prałatowi Czesławowi Żyle
za aktywne uczestnictwo w życiu patriotyczno- religijnym w mieście. Organizator działalności charytatywnej. Związany z Nowym Dworem Mazowieckim od ponad 25 lat. Jako proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła organizator nowego domu Parafialnego, budynku Kościoła, a także kaplicy parafialnej pw. Św. Piotr i Pawła na Osiedlu Młodych. Aktywnie współpracuje z organizacjami społecznymi i kombatanckimi działającymi w mieście.


 

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie