Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Poznaj zgłoszone inicjatywy i zagłosuj!

Ogólnopolski konkurs historyczny: „Powstanie Warszawskie w świadomości młodego pokolenia Polaków” – Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

Ogólnopolski konkurs historyczny „Powstanie Warszawskie w świadomości młodego pokolenia Polaków” zorganizowany przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej miał na celu:

 • Szerzenie wśród uczniów szkół zainteresowania historią Powstania Warszawskiego oraz związkami ze swoim regionem.
 • Popularyzacja wiedzy na temat oddziałów powstańczych.
 • Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy na temat Powstania Warszawskiego.

Konkurs został ogłoszony 19 października 2013 r., a prace konkursowe należało nadsyłać do
10 maja 2014 r.

Tematy jakie proponowano uczniom do opracowania obejmowały m.in.:

 • Odtworzenie dziejów walk powstańczych w Warszawie.
 • Znaczenie roli Powstania Warszawskiego.
 • Ukazanie bohaterskiej postawy powstańców.
 • Ukazanie postawy młodych Polaków w czasie powstania.
 • Nawiązanie do przypadającej w 2014 r. 70 rocznicy Powstania Warszawskiego.
 • Wykazanie znaczenia powstania.

Patronat nad konkursem objęli:

 • Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz
 • Pani Hanna Gronkiewicz Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Komisji konkursowej przewodniczył płk rez. dr hab. Janusz Zuziak – prof. Akademii Obrony Narodowej.

Do konkursu przystąpiły 143 szkoły. Najwięcej z terenu woj. Mazowieckiego. W tym gronie były szkoły z Powiatu Nowodworskiego i Nowego Dworu Mazowieckiego.

Fundatorami nagród w konkursie byli:

 • Prezes Rady Ministrów – Donald Tusk
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Komenda Główna Policji
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
 • Prezydent Miasta Legionowa
 • Starostowie: legionowski i nowodworski
 • Burmistrzowie: Nowego Dworu Mazowieckiego i Zakroczymia
 • Wójtowie Gmin: Czosnów, Leoncin i Stare Babice
 • Społeczny Komitet Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”
 • Artixen.net
 • Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Elżbieta Wiercińska

Laureaci konkursu – zdobywcy I, II i III miejsc oraz dwóch nagród specjalnych otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy. Przyznano również 23 wyróżnienia, a uczniów, którzy je otrzymali uhonorowano dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Szczególnym wyróżnieniem dla zdobywczyni I miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych Ewy Szypulskiej z Gimnazjum nr 1 w Legionowie było pióro z grawerunkiem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, a dla zwyciężczyni w kategorii szkół podstawowych Igi Woźniak ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie, pióro z dedykacją Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego. Ogółem w konkursie nagrodzono 65 uczniów.

Dyplomy i upominki otrzymali nauczyciele pod kierunkiem, których młodzież przygotowywała prace konkursowe. Dyplomy z podziękowaniem przekazano także dyrektorom szkół. 

Podczas finału konkursu młodzież i towarzyszący im opiekunowie zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, wysłuchali pieśni powstańczych w wykonaniu Agnieszki Pawlik i Janusza Kani oraz zapoznali się z prezentacja multimedialną Pawła Kabaty nt. zdobytego przez powstańców czołgu „Magda”.

Swoimi przeżyciami z okresu powstania warszawskiego podzieliła się druhna Hanna Szczepanowska.

W gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu byli także uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Nowodworscy uczniowie w składzie: Krzysztof Szatkowski, Jakub Mroczkowski, Jakub Sztuka zdobyli I miejsce kategorii szkół ponadgimnazjalnych, a nagrodą specjalną za wspólnie wykonaną pracę konkursową wyróżniono: Patrycję Bieńkowską, Sylwię Pawelską, Adama Balcerzaka, Jakuba Bogdana, Michała Trzaskomę, Sylwię Życińską i Adama Smala. Laureaci otrzymali puchary ufundowane przez burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego Jacka Kowalskiego i Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka oraz nagrody rzeczowe i dyplomy. Prace uczniów Zespołu Szkół Nr 2 zostały wykonane pod kierunkiem Anety Jęczarek.

W konkursie uczestniczyły też inne szkoły współpracujące z ZOR RP, m. in. Publiczne Gimnazjum im. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy, którego uczeń Rafał Ziółko otrzymał wyróżnienie.

„Z nami bezpieczniej” – Ochotnicza Straż Pożarna-Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim

Ciąg dalszy akcji „Z NAMI BEZPIECZNIEJ” dla dzieci młodszych, którym przedstawiono prezentację specjalnie przygotowaną dla tej grupy wiekowej słuchaczy. Omówiono sposób powiadamiania służb ratowniczych oraz przedstawiono formę udzielania pierwszej pomocy. Dzieci mogły pod okiem ratowników samodzielnie wykonać na manekinach masaż serca. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się zestawy do nurkowania, które był licznie oblegane. Każde z dzieci mogło przymierzyć taki zestaw i choć przez chwilę poczuć się jak nurek. W sumie w zajęciach przeprowadzonych w przedszkolach i szkołach brało około 450 uczniów. Zajęcia były prowadzone w formie zabawy w trakcje wyświetlanych slajdów ratownicy tłumaczyli dzieciom dokładnie sposób udzielania pierwszej pomocy oraz ćwiczono z dziećmi sposób powiadamiania służb ratowniczych, dzieci powtarzały nr alarmowe oraz same ćwiczyły sytuacje z jakimi mogą spotkać się w swoim życiu.

Podobne spotkania miały miejsce wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Dzieci także mogły spotkać się z naszą nową drużyną ratowniczą, „LUSIĄ”, „BRANDEM” „FARYSEM”, „MORYSEM” oraz „BAJKĄ”- psami przygotowywanymi do działań poszukiwawczo-ratowniczych, które demonstrowały swoją wiedzę i możliwości poszukiwawcze dzięki swemu idealnemu nosowi. Dużym uznaniem wśród opiekunów i rodziców stają się nasze spotkania, w trakcie rozmów z nimi wynika, że dzieci pamiętają praktycznie wszystko, o czym było mówione na naszych zajęciach. Po rozmowie z nauczycielami i pedagogami wynika, że pomysł nauki pierwszej pomocy powinien być już prowadzony od wieku przedszkolnego. Jesteśmy dumni, że nasze działania wypełniają tą lukę w edukacji dzieci i przynoszą pozytywne oceny. Wszystkie nasze działania prowadzone i wykonywane są nieodpłatnie, dzięki szerokiej współpracy z władzami miasta, strażą miejską, państwową strażą ożarną oraz policją rzeczną możemy prowadzić nasze zajęcia prewencyjne wśród dzieci i młodzieży. Akcja „Z NAMI BEZPIECZNIEJ” oparta była także o tematy spotkań z dziećmi i młodzieżą takie jak: „EKO STRAŻNIK”, „WEAR IT POLAND”, „MALI RATOWNICY” oraz „KAPITAN WYDERKA”. Strażacy OSP-RW także starali się wspomóc akcję „ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI” gdzie przez trzy dni w markecie „Biedronka” przy ul. Mazowieckiej zbierali-przyjmowali od naszych mieszkańców produkty żywnościowe dla osób których nie stać na świąteczne zakupy. W czasie tej zbiórki zebraliśmy ok. 400 kg różnych produktów spożywczych.

Taneczne Kino Plenerowe” – Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim „Rodzice z Klasą”

Taneczne Kino Plenerowe odbyło się w okresie 18-29.08.2014 w ramach akcji „Lato w mieście” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 na Osiedlu Młodych. Przez dwa tygodnie cała społeczność osiedla mogła uczestniczyć w zabawach ruchowych oraz projekcji kinowych hitów, wzorem kin komercyjnych uczestnicy otrzymywali popcorn oraz napoje. Dzięki temu projektowi wiele osób (dzieci i dorosłych) miało zapewnione atrakcyjne spędzanie godził popołudniowo-wieczornych ostatnich dni wakacji.

Zwiedzanie Twierdzy Modlin 2014 – po raz pierwszy z możliwością obejrzenia cytadeli w środku – Stowarzyszenie Rozwoju Twierdzy Modlin

24 maja Stowarzyszenie Rozwoju Twierdzy Modlin zorganizowało akcję "Zwiedzanie Modlina Twierdzy 2014" . Była to kolejna akcja zwiedzania zabytków w naszej okolicy zorganizowana przez SRTM. Naszym przewodnikiem był dr Piotr Oleńczak - historyk, miłośnik Twierdzy, oraz autor wielu książek.

Tym razem mieliśmy możliwość zobaczyć jak po wielu latach wygląda cytadela w Modlinie Twierdzy. Każdy miał możliwość wejścia do środka i dotknięcia murów cytadeli. Wspaniała pogoda zachęcała do spędzania czasu na świeżym powietrzu, a ciekawe historie opowiedziane przez pana Piotra podczas spaceru, były doskonałym wypełnieniem sobotniego dnia. Także i tym razem możemy mówić o sukcesie, gdyż na sobotnim zwiedzaniu pojawiło się ok 400 osób. Na wycieczkę przybyły całe rodziny, ludzie starsi i młodsi oraz dzieci w tym również mieszkańcy Warszawy i Legionowa. Zwiedzanie zakończyło się ogniskiem zorganizowanym przez organizatorów przy Wieży Wodnej, gdzie każdy mógł odpocząć i posilić się pieczoną kiełbaską.

Zajęcia w szkołach pn. „Jak pomagać osobie niewidomej” – Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Koło Terenowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Członkowie Zarządu Koła PZN z własnej inicjatywy na zaproszenie Dyrektora Szkoły przeprowadzili na lekcjach wychowawczych zajęcia edukacyjne, polegające na przybliżeniu dzieciom problemu osób niewidomych oraz w jaki sposób pomagać napotkanej osobie niewidomej.

Efektem przeprowadzonych zajęć jest zwiększona świadomość dzieci na problemy osób niewidomych.

Zajęcia aktywizacyjne „Samodzielnym być”, „Coaching” – Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Koło Terenowe w Nowym Dworze Mazowieckim

W zajęciach „Samodzielnym być” uczestniczyło 8 osób z Nowego Dworu Mazowieckiego. W domach tych osób prowadzone były przez instruktora zajęcia z czynności życia codziennego oraz z orientacji przestrzennej. W zajęciach „Coaching” uczestniczyło 9 osób z Nowego Dworu Mazowieckiego. Zajęcia miały na celu wydobycie umiejętności i zdolności osoby niewidomej, która je posiada, pomagając jej je rozwinąć. Zgodnie z programem Okręgu Mazowieckiego, wspierane przez Koło PZN.

Wyjazd turystyczno-integracyjny do Iwonicza Zdrój i okolic – Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Koło Terenowe w Nowym Dworze Mazowieckim

W czasie wyjazdu nawiązaliśmy kontakt z kołem PZN w Sanok oraz kołem PZN w Krośnie. Na jedno ze spotkań integracyjnych zaprosiliśmy grupę osób niewidomych z Krosna. Wspólna integracja pozwoliła wymienić doświadczenia oraz nawiązać trwałe więzi, co zachęciło członków koła z Krosna do spotkania w przyszłości na naszym terenie. W wyjeździe uczestniczyło 30 osób z Nowego Dworu Mazowieckiego. Zadanie wspierane było przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

95 lecie Harcerstwa na Ziemiach Nowodworskich – Hufiec ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim im. Korpusu Kadetów nr 2.

W tym roku minęła 95 rocznica powstania harcerstwa na ziemiach nowodworskich, z tej okazji Hufiec ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim postanowił przeprowadzić Kampanię Bohater, czyli działania mające na celu zdobycie imienia. Instruktorzy jednogłośnie stwierdzili, że chcą, aby hufiec nosił imię Korpusu Kadetów nr 2. Przez cały rok w drużynach harcerskich odbywały się zbiórki na temat bohatera, a zakończenie Kampanii miało miejsce we wrześniu w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego. Podczas uroczystości hufiec oficjalnie otrzymał imię Korpusu Kadetów nr 2 oraz nowy sztandar. Harcerze we współpracy z kazuńskimi saperami zorganizowali piknik rodzinny. Dzieci mogły malować sobie twarze, brać udział w grach i zabawach, a także zapoznawać się ze służbami mundurowymi. Harcerze zaprezentowali również izbę pamięci, w której przybliżali historię Korpusu Kadetów nr 2.

W trakcie imprezy wystąpiło kilka zespołów, główną gwiazdą był Dom o Zielonych Progach.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie