Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Lato w NDM - zasady

KONKURS ZAKOŃCZONY

 

 1. Organizatorem konkursu LATO W NDM, zwanego dalej konkursem jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla użytkowników serwisu Facebook, którzy dokonali rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w „Oświadczeniu dotyczącym praw i obowiązków” opublikowanym na https://www.facebook.com/legal/terms, będących fanami strony facebook.com/miastonowydwormazowiecki.
 3. Konkurs  nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne.
 5. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go i zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za niniejszy konkurs.
 6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.)
 7. Zadaniem konkursowym jest przesłanie na adres konkurs@nowydwormaz.pl zdjęcia ilustrującego spędzanie lata w Nowym Dworze Mazowieckim wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem.
 8. Uczestnik konkursu oświadcza, że zdjęcie wolne jest od jakichkolwiek roszczeń związanych z ochroną wizerunku osób fotografowanych.
 9. Zdjęcia publikowane będą na www.facebook.com/miastonowydwormazowiecki.
 10. Raz w tygodniu Organizator wybierze najlepsze jego zdaniem zdjęcie i nagrodzi je zestawem miejskich gadżetów.
 11. Wszelkie dane podane przez uczestnika podane zostają dobrowolnie i służą jedynie do celów konkursu. 
 12. Zwycięzcą konkursu można zostać tylko raz.
 13. Preferowany sposób odbioru nagrody to odbiór osobisty w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim w ciągu dwóch tygodni od dnia opublikowania wyników na www.facebook.com/miastonowydwormazowiecki.
 14. Konkurs trwa do 3 lipca 2015 r. do odwołania.
 15. Uczestnik konkursu przenosi na organizatora bezterminowe, majątkowe prawo autorskie do zdjęcia z prawem przeniesienia majątkowego prawa autorskiego na osoby trzecie do celów niekomercyjnych oraz z prawem do przeróbek dzieła, na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie,
 • zwielokrotnienie,
 • wprowadzenie do obrotu poprzez użyczenie
 • wprowadzenie do pamięci komputera,
 • publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
 • wystawienie,
 • wyświetlenie,
 • nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
 • nadanie za pośrednictwem satelity.

Przeniesienie praw o których mowa powyżej  nastąpi bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w  ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych a w szczególności na polach eksploatacji umożliwiających prowadzenie kampanii promocyjnej bez ograniczeń.

 

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie