Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Kultura francuska

Decyzję o budowie Twierdzy Modlin podjął Napoleon Bonaparte. Było to dokładnie 1 grudnia 1806 roku. Napoleon twierdził, że „kto posiada Warszawę, Modlin i Serock, włada całą Polską”. Pierwotnie miała być to twierdza tymczasowa, zlokalizowana na dwóch kępach znajdujących się u ujścia Narwi do Wisły. Rozkaz o jej zaprojektowaniu i wybudowaniu otrzymał generał Prosper de Chasseloup-Laubat. Podczas rozpoznawania terenu generał dostrzegł na wysokim brzegu obok wsi Modlin lepszą lokalizację i twierdzę zaczęto budować tu, gdzie znajduje się ona obecnie. Już dwa lata później modlińska forteca uzyskała wstępną gotowość bojową.  W owym czasie wybudowano drewniane, wolnostojące pawilony – koszary dla żołnierzy oraz murowany obiekt koszarowy, w którym mieściły się szpital, apteka i magazyn mundurowy, a także ukończony został całkowicie wał główny twierdzy.

W kolejnych latach Napoleon zmienił przeznaczenie fortecy – z magazynu żywności na obóz warowny. Na budowniczego twierdzy mianował Jean Mallet’a de Grandville’a. Codziennie przy jej budowie pracowało nawet kilkanaście tysięcy ludzi.

Lata świetności Twierdzy Modlin w czasach napoleońskich przypadają na okres 1810 – 1812. Wówczas została ona ustanowiona przez Napoleona główną twierdzą Księstwa Warszawskiego. Dekretem Księcia Warszawskiego Fryderyka Augusta z 1 lutego 1812 r. Modlinowi nadano też status miasta. Z tego okresu pochodzą nowe fortyfikacje, według projektów francuskiego Komitetu Fortyfikacyjnego, w ostateczny kształt których miał wkład sam Napoleon.

W sierpniu 1812 r., w związku z wyprawą na Moskwę nastąpiło zawieszenie robót fortyfikacyjnych. Do tego czasu wykonano m.in. obiekty, które możemy podziwiać po dziś dzień: ziemne obwarowanie główne twierdzy składające się choćby ze stoku bojowego, na którym powstał park; główne przejście komunikacyjne twierdzy – murowana Brama Północy, naprzeciwko której usypano jeden spośród kilku rawelinów, czy prochownia z 1811 r. Niezakończone zostały obwarowania zewnętrzne.

Okres napoleoński w Twierdzy Modlin zakończył się wraz z klęską Bonapartego pod Moskwą. Modlińska twierdza jako samotny bastion przez prawie rok była oblężona przez Rosjan. Poddała się dopiero 1 grudnia 1813r.

wyświetl galerię w Cooliris
  • -

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie