Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Inicjatywa Pozarządowa 2016 - opisy

Zapraszamy do zapoznania się z opisami inicjatyw zgłoszonych do plebiscytu "Inicjatywa Pozarządowa 2016". Na wybraną inicjatywę można głosować na stronie www.inicjatywa.nowydwormaz.pl od 9 grudnia od godz. 12.00 do 15 grudnia 2016 do godz. 12.00.

- Amazonka 2016 - UKS "Reduta"

16 listopada w  Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy, Uczniowski Klub Sportowy „ Reduta” zorganizował  wielobój sprawnościowo-zwinnościowy dla dziewcząt nazwany „Amazonka” na cześć mitycznych wojowniczek. To już cykliczne zawody rozgrywane od wielu lat. Pierwsze zawody w szkole w Modlinie Twierdzy zostały rozegrane w 2003 roku. Do obecnej rywalizacji przystąpiła duża grupa dziewcząt, bo aż 16. Rywalizowały w pięciu konkurencjach, w których trzeba było wykazać się szybkością, zwinnością a przede wszystkim siłą woli. Zmagania trwały do ostatniej konkurencji. A oto wyniki klasyfikacji końcowej:
I miejsce – Justyna Klonowska – 24 pkt.
II miejsce – Milena Kruszewska – 17 pkt.
III miejsce – Amelia Borkowska – 12 pkt.
Na zakończenie zawodów tryumfatorkom wręczono nagrody ufundowane przez UKS „ Reduta”. Nie zabrakło też róż dla wszystkich uczestniczek zawodów.
UKS „ Reduta” dziękuje nauczycielkom wychowania fizycznego, p. Agnieszce Wójcik i  Agnieszce Biegaj za pomoc w przeprowadzeniu tej wspaniałej, sportowej imprezy. Dziękujemy!

- Sporty Walki dla Dzieci i Młodzieży - Nowodworski Klub Sportów Walki "Bastion"

Inicjatywa polega na wsparciu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z Nowego Dworu Mazowieckiego. Realizacja inicjatywy pozwoliła na start w turniejach Taekwon-do, Kickboxingu i Brazylijskiego Jiu-Jitsu około 100 młodym zawodnikom. Dzieci wywalczyły kilkadziesiąt medali, z Mistrzostw Mazowsza, Warszawy, a także z Mistrzostw Polski. Dzięki sukcesom, kilku nowodworskich zawodników dostało się do Kadry Polski lub mogło wziąć udział w turniejach międzynarodowych np. Puchar Świata, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Zawodnicy klubu wzięli udział w około 40 turniejach, na których reprezentowali klub z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Projekt inicjatywy zapewnia dzieciom możliwość uczestniczenia w treningach kilka razy w tygodniu. Uczy pożytecznego i zdrowego sposobu spędzania czasu. Udział dzieci w turniejach sportowych sztuk walki, wykształca odporność na stresujące sytuacje, samodzielność, zdolność do poddawania swojej osoby pod ocenę innych, a także buduje poczucie własnej wartości. Trening sportów walki, dzięki specyfice metod i form nauczania, służy kształtowaniu procesu samooceny i samoanalizy, co wpływa na rozwój pozytywnych cech charakteru.

- Aktywizacja środowiska seniorów - mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego i Modlina Twierdzy - Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Subsidium"

Nadrzędnym celem inicjatywy jest skupienie się na organizowaniu, inspirowaniu i zachęcaniu seniorów Nowego Dworu Mazowieckiego do udziału w imprezach oraz spotkaniach o charakterze edukacyjnym, integracyjnym, kulturalnym, sportowym, turystycznym i ekologicznym. Podjęcie działań o charakterze ogólnorozwojowym wpływa na polepszenie stanu psychicznego i fizycznego nowodworskiego seniora. Zwiększa wiedzę i umiejętności w zakresie promocji zdrowia, asertywności, komputeryzacji, stosowania nowych technik multimedialnych. Podejmowane działania uczą seniorów funkcjonowania bez przeszkód w dzisiejszym świecie co znacznie wpływa na obniżenie poziomu zjawiska wykluczenia społecznego w tym środowisku. Dzięki inicjatywie grupa seniorów może aktywnie zaangażować się w życie społeczno – kulturalne miasta.

- Sportowa Piątka - Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki

„Sportowa Piątka” to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim. Dzięki tej inicjatywie dzieci i młodzież ze Szkoły mogły wziąć udział w dodatkowych zajęciach sportowych z piłki nożnej, piłki ręcznej i gimnastyki sportowej oraz licznych rozgrywkach sportowych. W trakcie realizacji zadania zachęcaliśmy je do właściwego współzawodnictwa propagując jednocześnie aktywne spędzanie wolnego czasu i zdrowy tryb życia.
W trakcie całego projektu zrealizowaliśmy następujące zadania:
•    Szkolny Dzień Sportu - Festyn sportowy, który odbył się we wrześniu na terenie szkoły. Wzięło w nim udział około 700 uczniów. Zapewniliśmy dzieciom mnóstwo atrakcji, dobrej zabawy i konkurencji sportowych. Wyłonieni zostali zwycięscy rywalizacji drużynowych i indywidualnych. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale a najlepsi i najaktywniejsi uczestnicy zajęć i rozgrywek sportowych dyplomy i nagrody.
 Główne konkurencje sportowe to: biegi, tor przeszkód, konkurs strzelania z łuku, rzut do celu, speedminton oraz liczne konkurencje dla klas młodszych, itp.
 Zostało przygotowane stanowisko ze zdrową żywnością – owoce, warzywa.
Plac został zapełniony zamkami, zjeżdżalniami i innymi atrakcjami, które umiliły dzieciom ten wyjątkowy dzień.
Zrealizowaliśmy również:
•    Bezpłatne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z piłki nożnej, piłki ręcznej i gimnastyki sportowej.
•     Zawody sportowe z piłki nożnej dla klas 4-6 w postaci rozgrywek "MiniEuro 2016" (czerwiec 2016r.).
•    Zawody sportowe z piłki ręcznej dla klas 4-6 w postaci rozgrywek.
•    Pokaz z gimnastyki sportowej.

Poprzez propagowanie zdrowego stylu życia chcieliśmy również przeciwdziałać uzależnieniom i patologiom społecznym oraz skutecznie integrować środowiska uczniowskie, rodzicielskie i nauczycielskie.

- Akcje Krwiodawstwa RCKiK Nowy Dwór Mazowiecki - Oddział Klubu HDK LEGION przy OSP NDM

Klub HDK PCK Legion powstał by krzewić ideę honorowego krwiodawstwa organizując akcje krwiodawstwa, prelekcje i uczestniczyć w życiu publicznym zarażając swoją chęcią pomocy innym. Jesteśmy grupą ludzi w różnym wieku, o różnorodnych wizjach i poglądach, dzieli nas wiele, ale łączy jedna wspólna idea– propagowanie Honorowego Krwiodawstwa. Naszym celem jest rozwój i krzewienie idei krwiodawstwa, zapewnienie i polepszenie warunków jakie są na Akcjach Krwiodawstwa i w życiu codziennym dawców. Nowodworski Oddział Klubu powstał przy Ochotniczej Straży Pożarnej i ściśle współpracuje z RCKiK nr 30 w naszym mieście. W roku 2016 na Akcjach zorganizowanych wspólnie z Partnerami wspierającymi tą ideę, wzięło udział blisko 140 osób i zebrano około 45 litrów krwi.

 

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie