Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

  • -

Jerzy Stachoń

Jerzy Stachoń rocznik 1935. Zamieszkał w Nowym Dworze Mazowieckim pod koniec lat 80-tych i od samego początku włączył się czynnie w działalność społeczną na terenie mia-sta. Jego społecznikowska natura, chęć aktywnego działania na rzecz innych ludzi i poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalnego środowiska sprawiły, że w grudniu 1990 roku do-prowadził do powstania Towarzystwa Przyjaciół Nowego Dworu Mazowieckiego, którego przewodniczącym był do dnia 1 lutego 2002 roku. Skupił wokół siebie ludzi, którzy tak jak on, chcieli pracować dla dobra miasta. Towarzystwo objęło patronat nad środowiskiem żołnierzy – Obrońców Modlina, a po rozwiązaniu l Batalionu Remontowo-Budowlanego w 1997 roku, także nad środowiskiem kombatantów Batalionu Elektrotechnicznego.
Z jego inicjatywy wmurowano tablicę na budynku "Cechu" przy ul. Bohaterów Modlina upamiętniającą "Wrzesień 1939 roku" oraz zmodyfikowano i ponownie odsłonięto pomnik przy ul. Warszawskiej. Był organizatorem wielu spotkań obrońców Modlina. Dzięki jego staraniom Rada Miasta i Gminy Zakroczym oraz Rada Gminy Pomiechówek nadały żołnierzom walczącym na odcinkach w tych miejscowościach w ramach obrony Modlina tytuły Honorowego Obywatela. Był również inicjatorem i współorganizatorem wielu uroczystości patriotyczno-religijnych.
Podjął próbę samodzielnego opracowania historii Nowego Dworu Mazowieckiego, której fragmenty publikował na łamach tygodnika "Nowy Dwór". Wraz z grupą członków Towarzystwa opracował i wydał drukiem trzy tomiki o obronie Twierdzy Modlin we wrześniu 1939 roku.
Od 7 października 1994 roku do 31 grudnia 1996 roku był naczelnym redaktorem "Tygodnika Nowy Dwór", potem zaś, aż do ostatnich swoich dni był współpracownikiem "Tygodnika Nowodworskiego".
Ściśle współpracował z jednostkami wojskowymi stacjonującymi na terenia naszego miasta. Wielokrotnie odbywał spotkania i pogadanki z żołnierzami 2 Mazowieckiej Brygady Saperów i l Batalionu Remontowo-Budowlanego.
W 1998 roku, przed wyborami samorządowymi, zainicjował powstanie koalicji organizacji społecznych tworzących Komitet "Nasze Miasto – Nasz Powiat". Po zmianie w czerwcu 2000 roku nazwy Komitetu na Społeczny Komitet Wspierania Samorządności "Nasza Gmina – Nasz Powiat" wybrano go na honorowego przewodniczącego.
Z jego inicjatywy w 1999 roku Towarzystwo Przyjaciół Nowego Dworu Mazowieckiego i Nasielskie Towarzystwo Kultury utworzyły Federację pod nazwą Nowodworskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne. Zmarł w wieku 67 lat, po długiej i ciężkiej chorobie.
Rada Miasta Uchwałą Nr XLII/558/2002 na sesji w dniu 20 czerwca 2002 r. przyznała Jerzemu Stachoniowi pośmiertnie tytuł: "Honorowego Obywatela Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego".

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie