Nowy Dwór Mazowiecki

Banery

Treść strony

Gmina Fair Play

Kapituła Konkursu "Gmina Fair Play"  - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji od dziewięciu lat wyłania, nagradza i wspiera samorządy, które tworzą najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i są aktywne w przyciąganiu inwestorów. My zdobyliśmy ten tytuł już wiele razy! W 2007, 20092010, 2011, 2012, 2013 i 2014 roku. Nowy Dwór Mazowiecki stał się tym samym złotą lokalizacją biznesu.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ma on na celu:

wyróżnienie i promocję gmin „przyjaznych dla inwestorów”,
zwiększenie zainteresowania inwestorów i mediów gminami, 
promowanie przejrzystych relacji z przedsiębiorcami i społecznością lokalną,
promowanie współpracy pomiędzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów,
zachęcenie gmin do wypracowania odpowiednich standardów obsługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy,
wsparcie w wysiłkach czynionych w celu przyciągania nowych inwestorów,
promowanie inwestycji przyjaznych środowisku i osobom niepełnosprawnym,
pomoc w wymianie informacji pomiędzy gminami na temat efektywnych metod promocji inwestycji,
zachęcanie wszystkich gmin w Polsce do rzetelności i uczciwości w relacjach z przedsiębiorcami. 
 
Konkurs trwa cały rok i przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie zainteresowane gminy składają na piśmie deklarację przystąpienia do konkursu oraz wypełniają ankietę konkursową (dostępna w naszych biurach oraz na naszej stronie internetowej www.fairplay.pl). W ankiecie oprócz informacji o charakterze ekonomicznym gminy, liczby zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy, dochodów i wydatków gminy, muszą znaleźć się odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. oferty inwestycyjnej, promocji gospodarczej i inwestycyjnej prowadzonej przez gminę, zakresu i jakości inwestycji własnych, infrastruktury biznesu w gminie, dostępu do infrastruktury technicznej, organizacji obsługi inwestorów, otwartości miejscowej społeczności wobec inwestorów zewnętrznych, pro-ekologicznego charakteru inwestycji w gminie oraz dostosowywania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dotychczasowych osiągnięć w przyciąganiu inwestycji, walorów gospodarczych gminy i warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo gminy powinny załączyć dokumentację zawierającą np.: gotowe oferty inwestycyjne lub inne materiały zachęcające do lokalizacji inwestycji w gminie, broszury, foldery itp. Odpowiedzi zawarte w ankiecie są punktowane. Gmina musi uzyskać minimum 72 punkty na 100 możliwych, aby zakwalifikować się do II etapu.
 
W trakcie drugiego etapu przeprowadzany jest audyt certyfikacyjny połączony z losowym badaniem inwestorów działających na terenie gminy. Audytorzy konkursu podczas wizytacji we wszystkich gminach zakwalifikowanych do drugiego etapu sprawdzają wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych oraz mogą prosić o uszczegółowienie danych, udostępnienie dodatkowych informacji, przedłożenie odpowiednich dokumentów. W ramach audytu w gminie, poza rozmowami z przedstawicielami danej gminy, organizowane jest również spotkanie z osobami nie będącymi pracownikami gminy - przedstawicielami dostawców mediów (prądu, gazu, wody, telefonu itd.), przedsiębiorcami inwestującymi na terenie gminy, przedstawicielami lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych, urzędu pracy itp. Dodatkowym, ważnym elementem weryfikacji uczestników konkursu jest badanie losowo wybranych inwestorów, którzy zakończyli lub prowadzą proces inwestycyjny na terenie danej gminy. 
 
W ocenie przyjazności gmin dla inwestorów biorą więc udział sami inwestorzy, punktując m.in.: 
kwalifikacje pracowników w zakresie obsługi inwestora,
szybkość obsługi,
prawidłowość podejmowanych decyzji administracyjnych,
terminowość w zakresie dotrzymywania zobowiązań,
łatwość dostępu do urzędu (lokalizacja, parking, dojazd itp.),
jakość pisemnej informacji o procedurach, warunkach i wymaganiach formalnych, 
dbałość o koszty i czas inwestorów (wskazywanie rozwiązań oszczędzających koszty i czas),
przejrzystość stosowanych zasad dotyczących realizacji inwestycji,
dbałość o bezpieczeństwo finansowe, czyli sugerowanie rozwiązań ograniczających ryzyko inwestycji,
informację osobistą, czyli zaangażowanie pracowników w pomoc inwestorom.
 
Suma ocen (minimum 72 na 100 możliwych) przyznanych, w trakcie II etapu, przez audytorów i inwestorów oraz tych, które uzyskano na podstawie ankiety z I etapu konkursu decyduje o przyznaniu gminie przez Kapitułę Konkursu tytułu, godła promocyjnego i certyfikatu „Gmina Fair Play”.
 
W imieniu władz samorządowych miasta składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy wizerunku Nowego Dworu. W szczególności dziękujemy tym nowodworskim przedsiębiorcom, którzy w ramach konkursu poddali się rygorom audytu i pomogli w uzyskaniu tytułu. 
 
Tych, którzy chcieliby u nas zainwestować - zapraszamy! Nasze tereny inwestycyjne dostępne są w menu w zakładce Strefa Inwestora.
 

 

wyświetl galerię w Cooliris
  • Gmina Fair Play. Certyfikat Nowego Dworu Mazowieckiego z...

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter