Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

V Forum Rozwoju Mazowsza

Grow Up Start Up, które posłużyć ma promocji projektów RPO WM oraz PO KL na Mazowszu. Organizowane corocznie Forumstanowi bezcenne źródło wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy beneficjentami, instytucjami naukowymi oraz badawczymi, a także potencjalnymi odbiorcami funduszy europejskich. Celem wydarzenia jest nie tylko pokazanie efektów współpracy pomiędzy wnioskodawcami, a instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy europejskich, ale przede wszystkim zapoczątkowanie efektywnych partnerskich inicjatyw pomiędzy różnymi grupami odbiorców unijnych grantów. 

Organizator – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przewiduje bezpłatny udział około osiemdziesięciu wystawców –beneficjentów programów unijnych, dla których przygotowane będą wydzielone stanowiska wystawiennicze. Celem Forum jest nie tylko pokazanie efektu współpracy z wnioskodawcami w drodze po fundusze unijne, lecz także prezentacja szeroka obszaru i zakresu wspieranych inicjatyw wśród różnych grup odbiorców unijnych dotacji i wzajemna wymiana doświadczeń.

WIĘCEJ

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie