Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Przedsiębiorczość znaczy praca

Rozwój przedsiębiorczości to kluczowy czynnik rozwoju gospodarki wszystkich krajów. Sprzyja mu skuteczna współpraca administracji publicznej i organizacji wspierających pracodawców. Oczekiwanym rezultatem jest wzrost atrakcyjności danego państwa na gospodarczej mapie świata. Niebagatelną wartością jest też tworzenie klimatu przyjaznego dla młodych ludzi, którzy w przedsiębiorczości upatrują dla siebie życiowe szanse.

W Polsce dopiero uczymy się kultury współpracy środowisk do tej pory rozproszonych. W województwie mazowieckim odczuwa się brak instytucji, która mogłaby integrować i wspierać rozdrobnione i słabe środowisko organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką gospodarczą. Trudności te pogłębia funkcjonowanie negatywnych stereotypów na linii władza-biznes. A przecież tylko silni i zintegrowani partnerzy są w stanie sprostać współczesnym wyzwaniom tam, gdzie bardzo wiele zależy od wzajemnego zrozumienia i wspólnego działania.

Tym potrzebom wychodzi naprzeciw Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych, tworzone w partnerstwie Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego, który do działań operacyjnych w projekcie wyznaczył Wojewódzki Urząd Pracy.

- Połączony potencjał ekspertów a wraz z nim informacja, wiedza, wzorce, umiejętności, poradnictwo, standardy i procedury, które powstają w wyniku działalności Centrum, znacząco wzmocnią przedsiębiorczą rangę naszego regionu – mówi Jerzy Kwieciński, prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. Organizatorzy liczą też na pozytywny wpływ swoich  działań na sytuację mieszkańców województwa mazowieckiego. - Lepszy klimat dla rozwoju przedsiębiorczości oznacza wzrost liczby miejsc pracy oraz większą zasobność kas samorządów i finansowanie inwestycji podnoszących standard życia – tłumaczy Anna Wolska, członek Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych powstaje dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucją Wdrażającą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Więcej informacji:

Barbara Kaznowska – Kierownik Projektu

bkaznowska@eucp.pl, tel. 790 714 903

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie