Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Klaster - Rozwój - Strategia

Założeniem projektu jest realizacja pięciu spotkań inicjatyw klastrowych/grup branżowych oraz opracowanie 5 strategii rozwoju dla każdej inicjatywy klastrowej/grupy branżowej. Projekt jest realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu systemowego pn. Mazowiecka Sieć  Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI), finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Celem działań przewidzianych w projekcie systemowym Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI) jest stymulowanie rozwoju idei clusteringu, poprzez wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację polityki klastrowej w odniesieniu do zdiagnozowanych obszarów koncentracji klastrowych na Mazowszu w ramach następujących branż:

  • rolno – spożywczej
  • medycznej
  • chemicznej
  • kreatywnej – dla inicjatywy skupionej wokół celu: budowa marki regionu jako centrum kulturalnego kraju. Podsektor działalności twórczej o charakterze kulturalnym, w którym mieści się: literatura i sztuki wizualne, rzemiosło artystyczne, film i wideo, działalność muzyczna, sztuki sceniczne, fotografia.
  • kreatywnej – dla inicjatywy skupionej wokół celu: wzrost znaczenia usług B2B sektora kreatywnego w regionie. Podsektor działalności twórczej o charakterze użytkowym, w którym mieści się: reklama, architektura, wzornictwo i projektowanie mody, działalność wydawnicza, telewizja i radio, oprogramowanie komputerowe.

Realizując zadanie w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w działaniach zmierzających do zainicjowania współpracy w ramach inicjatyw klastrowych/grup branżowych w pięciu branżach o najwyższym potencjale klastrowym na Mazowszu.

Więcej: http://klastrymsodi.pl/

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter