Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Przepis na sukces

Otwórz własną firmę z pomocą środków unijnych. Bezzwrotna dotacja do 36 000 zł. Euro-Most Sp. z o.o. Warszawa.

W związku z realizacją projektu „Przepis na sukces” współfinansowanego ze środków UE  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.1.2 POKL) zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane założeniem własnej firmy.

Uczestnikom projektu oferujemy:
a) otrzymanie jednorazowej dotacji do 36 000 zł oraz podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości 1 000 zł przez pierwsze 6 m-cy prowadzenia działalności,
b) możliwość rozwoju osobistego,
c) doradztwo zawodowe,
d) porady psychologa,
e) szkolenia z zakresu:
- pozyskania nowego zawodu,
- zakładania działalności gospodarczej,
- sporządzania biznesplanów
- oraz szczegółowych elementów prowadzenia firmy.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wymagania:
- miejsce zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu Kodeksu cywilnego),
- status osoby zwolnionej (okres pozostawania bez zatrudnienia nie może przekroczyć 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu), przewidzianej do zwolnienia (znajdowanie się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy), która utraciła prace z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne
lub
- status osoby zagrożonej zwolnieniem (zatrudnionej u pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, który  w ciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

Ponadto osoby zainteresowane nie mogą:
- prowadzić własnej działalności w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
- korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do obowiązków Beneficjenta należą:
- utrzymanie działalności przez 12 m-cy od zarejestrowania,
- rozliczenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego wsparcia pomostowego,
- uczestnictwo w szkoleniach.

Więcej informacji  na stronie www.przepisnasukces.fip.pl oraz pod nr telefonu 669-640-030. Formularze zgłoszeniowe i dokumenty wymagane dostępne są na stronie www.przepisnasukces.fip.pl

  • autor: Zespół projektu Przepis na Sukces

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie