Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

  • -

Stanisław Wicherkiewicz

Pan Stanisław Wicherkiewicz urodził się 27 kwietnia 1925 roku w Płońsku. Po śmierci ojca, w 1940 roku przenosi się do Warszawy. Jest to czas niezwykle trudny dla Polaków, kraj jest pod okupacją niemiecką. Tak jak wielu jego rówieśników, decyduje się na walkę z okupantem. W tym samym roku wstępuje do zakonspirowanej, organizacji harcerskiej "Szare Szeregi". Najpierw należy do "Agatu" – zgrupowania harcerskiego do zadań specjalnych, a w 1943 roku, wstępuje do batalionu "Parasol" II Kompanii, 2 plutonu(pseudonim "Zawieja". Aktywnie uczestniczy w Powstaniu Warszawskim. Ze swoim plutonem przeszedł szlak bojowy: od rogu Żytniej i Karolkowej przez Cmentarz Ewangelicki, Getto, Stare Miasto, kanałami do Śródmieścia, przemarsz na Czerniaków i z powrotem do Śródmieścia. Po klęsce Powstania trafia do obozu jenieckiego w Łambinowicach, a stamtąd do obozu na terenie Austrii (Markt Pongau k/Salzburga). Po oswobodzeniu przez amerykańskich żołnierzy trafia do II Korpusu gen. Andersa, w szeregach którego walczy na terenie Włoch, do 1945 roku.
Po zakończeniu działań wojennych, wraz z innymi żołnierzami Polakami, osiedla się w Anglii. W 1947 roku decyduje się na powrót do Polski. Dnia 28 maja przyjeżdża do Nowego Dworu Mazowieckiego. Od tej chwili wiąże się z naszym miastem, aż do śmierci.
Tu osiedla się, zakłada rodzinę. Przez kolejnych pięć lat bardzo trudno mu utrzymać się w jednym zakładzie pracy. Ze względu na swą AK - owską przeszłość, ciągle musi je zmieniać. Pracuje m.in. w Banku, w Spółdzielni "Nadnarwianka". Jego życie zawodowe zmienia się w 1956 roku, kiedy to na wniosek pracowników, zostaje wybrany Prezesem tejże Spółdzielni. W latach 1971 – 1985 pełni funkcję Naczelnika Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Równolegle z pracą zawodową pełni różne funkcje społeczne. Jest pięć kadencji radnym, cztery kadencje ławnikiem. Pracuje jako kurator d/s nieletnich, współpracuje oraz pomaga byłym więźniom. Działa również jako trener w klubie sportowym "Świt".
Cały czas ma kontakt z młodzieżą. Uczy w szkole zawodowej handlowej, jest instruktorem harcerskim. W czasie wakacji, swój wolny czas poświęca na pracę z młodzieżą. Organizuje oraz prowadzi obozy harcerskie.
Na emeryturze był nadal bardzo aktywny. Działał w środowisku byłych żołnierzy AK, uczestników Powstania Warszawskiego oraz "Szarych Szeregów". Często uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą, szczególnie zapraszany był przez harcerzy. Dla nich wszystkich był "żywą historią", osobą która potrafiła przybliżyć i urealnić okres walk Polaków w II wojnie światowej.
Za zasługi na rzecz Ojczyzny został odznaczony: Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZHP z Rozetą z Mieczami, Krzyżem Armi Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Wojska po raz pierwszy, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz Medalem za Warszawę 1939-1945.
Dlatego radni uznali, że Pan Stanisław Wicherkiewicz, choć nie był rodowitym Nowodworzaninem, ale swym życiem i działalnością zasłużył na to, aby go wyróżnić wśród naszego miasta i 20 maja 2004 roku, na uroczystej sesji z okazji 630 rocznicy nadania praw miastu, Rada Miejska Uchwałą Nr XX/215/2004 przyznała mu tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki".
Stanisław Wicherkiewicz zmarł 30 lipca 2008r.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie