Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Działania proekologiczne

Czasy,  kiedy nie zwracano uwagi na wzajemne stosunki człowieka ze środowiskiem mamy już dawno za sobą. Do wychowania ekologicznego przyczynia się świadomość, że sami nie jesteśmy na Ziemi, a z tym co pozostawimy po sobie, będą borykać się nasze dzieci, wnuki i następne pokolenia. Dziś wiemy już bardzo wiele, a może i prawie wszystko na temat wzajemnych oddziaływań środowiska i populacji ludzkich, na temat uwarunkowań, jakie pozwalają na życie wszystkich elementów środowiska w symbiozie. Przekazywanie informacji, docieranie do świadomości przeciętnego obywatela i poruszanie jego najczulszych stron dla osiągnięcia pewnego poziomu wrażliwości ekologicznej to jedno z najważniejszych działań jakie spoczywają na gminie.
Na terenie naszej gminy działają następujące organizacje uwzględniające w swej działalności problemy ekologiczne : Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Polski Związek Wędkarski, Polski Związek Łowiecki, Związek Działkowca itp. Organizacje te wraz z gminą organizują bardzo dużo konkursów na tematy przyrodnicze wśród dzieci i młodzieży. Konkursy te przyczyniają się do podniesienia świadomości ekologicznej w naszej gminie, zainteresowanie dzieci otaczającą ich przyrodą oraz popularyzacją ochrony środowiska.
Gmina kładzie również duży nacisk na organizowanie cyklu spotkań z młodzieżą z gimnazjów i szkół średnich na temat „Z przyrodą na co dzień', „Co w puszczy piszczy'. Spotkania te mają na celu uświadomienie roli jaką każdy  z młodych ludzi ma do odegrania w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
Ciekawym przedsięwzięciem jest organizowany cyklicznie konkurs „Coś z niczego', który polega na wytworzeniu prac plastyczno-technicznych ze śmieci i odpadków.
Dla uzmysłowienia młodzieży w jaki sposób zanieczyszczamy środowisko, uświadomienia, że lepiej jest nie śmiecić niż sprzątać, każdego roku gmina organizuje przy współpracy Dyrektorów szkół i całego grona pedagogicznego Akcję „Sprzątanie Świata'.
Każdego roku miasto organizuje również zakrojoną na szeroką skalę akcję edukacyjna pod nazwą „Roślinka za śmieci', polegającą na tym, że za posegregowane śmieci mieszkaniec otrzymuje kwiat na balkon lub krzew do ogródka.
Poza edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzone są działania mające na celu segregację odpadów  komunalnych. Na terenie miasta rozstawiono pojemniki do segregacji odpadów i sukcesywnie społeczeństwo  przyzwyczaja się do ich używania. Ponadto na bieżąco dbamy o utrzymanie zieleni na terenie naszego miasta, co bardzo przyczyniło się do obecnego wyglądu naszych parków miejskich, w których mieszkańcy wypoczywają.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie