Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Spotkanie przedświąteczne. Medal „Pro Patria” dla ZOR RP, awanse i Srebrne Krzyże Zasługi dla członków Związku

8 grudnia 2018 r., podczas spotkania przedświątecznego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, podsumowującego 2018 r., które odbyło się w Nowym Dworze Mazowieckim, wręczono akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe i odznaczenia. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymało dwoje członków Związku, a Związek Oficerów Rezerwy RP został odznaczony Medalem „Pro Patria”.

Gościem honorowym spotkania była minister Anna Maria Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego, matka chrzestna sztandaru i członek honorowy Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie odbywało się pod honorowym patronatem Jacka Kowalskiego – burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego i Antoniego Kręźlewicza – wójta Gminy Czosnów.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu państwowego i związkowego. Następnie, prowadzący spotkanie ppłk w st. spocz. Józef Szatkowski - wiceprezes ZG ZOR RP - poprosił o zabranie głosu burmistrza Jacka Kowalskiego. Burmistrz podkreślił rolę Związku na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego w zakresie organizowania przedsięwzięć patriotyczno-historycznych i edukacyjno-wychowawczych, złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt i nowego 2019 roku oraz przekazał upominek i list okolicznościowy prezesowi Związku płk. rez. Alfredowi Kabacie. Przybyłych na spotkanie gości i członków Związku powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP. Podsumował również działalność ZOR RP w 2018 r.

Następnie przystąpiono do części ceremonialnej obejmującej wręczenie aktów mianowania i odznaczeń członkom ZOR RP. Akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe otrzymali: na stopień majora kapitanowie: Janusz Zajączkowski i Zdzisław Łoziński, na stopień starszego chorążego: chor. Stefan Paweł Wyszyński, a na stopień młodszego chorążego; st. sierż. Hilary Jechowicz. Akty mianowania wręczyli płk Robert Przekwas reprezentujący szefa Sztabu Generalnego WP, mjr Paweł Zasuń – zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Ochota oraz gen. dyw. w st. spocz. Janusz Lalka.
Listy gratulacyjne i upominki od członków Związku przekazał nowo mianowanym płk rez. Alfred Kabata.
Srebrne Krzyże Zasługi nadane przez Prezydenta RP otrzymali; Teresa Stroińska-Macińska i ppłk w st. spocz. Józef Szatkowski. Wręczyła je minister Anna Maria Anders.

Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny odznaczył Medalem „Pro Patria” Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz mjr. rez. Jerzego Białoskórskiego, mjr. rez. Krzysztofa Tomaszewskiego, por. Piotra Szczepaniaka. Dekoracji sztandaru ZG ZOR RP oraz wręczenia medali członkom Związku dokonał reprezentujący ministra Jana Józefa Kasprzyka – radca Jan Sroka.

Członków Związku odznaczono także medalami Za Zasługi Dla Światowego Związku Żołnierzy AK, Za Zasługi Dla Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, „Prawda i Pamięć” Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, św. Floriana Mazovia oraz  Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP. Srebrne Medale Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP otrzymały m.in. Ewa Malasiewicz – dyrektor oraz Beata Kisiel – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim. Wręczono również ryngrafy Związku.

W poczet członków Związku przyjęto płk. w st. Spocz. Henryka Łazarskiego i kpr. Tomasza Lusaka.

Zabierając głos minister Anna Maria Anders wyraziła wielkie wyrazy uznania dla działalności Związku i jego prezesa płk. rez. Alfreda Kabaty. Złożyła również życzenia świąteczno-noworoczne uczestnikom spotkania. Podziękowania członkom Związku oraz życzenia złożył reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego Zbigniew Czaplicki.

Płk Robert Przekwas odczytał list od Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmunda Tomasza Andrzejczaka, a Teresa Stroińska-Macińska od Wicemarszałek Sejmu RP – Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ponadto listy do ZOR RP skierowali: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, gen. broni Michał Sikora – I zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP, płk Bogdan Kula – dowódca 5. Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach, płk lek. Przemysław Makowski – komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie.

Po części ceremonialnej kapelan ks. płk kan. Zenon Pawelak – proboszcz Garnizonu Legionowo, odmówił okolicznościową modlitwę i poświęcił opłatki. Łamiąc się nimi zebrani złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia.

W gronie zaproszonych gości byli m.in.: Zoltan Reti – zastępca attaché obrony Ambasady Węgier w Polsce, Krzysztof Kapusta – starosta Powiatu Nowodworskiego, Antoni Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów, Marek Maluchnik – sekretarz Gminy Nasielsk, Adam Salwowski – przewodniczący Rady Miasta Łomianki, płk Andrzej Winiarek – reprezentujący I zastępcę Szefa Sztabu Generalnego WP, płk Robert Kamiński – dowódca Garnizonu Kazuń, płk lek. Przemysław Makowski – komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, ppłk Jerzy Łuszczykiewicz – zastępca dowódcy 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, kpt Leszek Janas – reprezentujący dowódcę 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego, por. Adrian Kłos – reprezentujący dowódcę 2. Stargardzkiego Batalionu Saperów. Obecni byli kombatanci, a wśród nich 104-letni kpt. w st. spocz. Andrzej Rak – najstarszy członek ZOR RP oraz 94-letni Roman Kaczorowski – honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.

 • autor: (k); foto: M. Łada
wyświetl galerię w Cooliris
 • Wystpienie burmistrza Jacka Kowalskiego.
 • Życzenia burmistrza dla uczestnikw spotkania.
 • Burmistrz przekazuje życzenia i upominek płk. Alfredowi Kabacie.
 • Sztandar ZOR RP udekorowany Medalem Pro Patria nadanym przez Szefa Urzdu Do Spraw Kombatantw i Osb Represjonowanych.
 • Minister Anna Maria Anders dekoruje Srebrnym Krzyem Zasugi Teresę Stroińską-Macińską.
 • Minister Anna Maria Anders dekoruje Srebrnym Krzyem Zasugi ppłk. Józefa Szatkowskiego.
 • Odznaczeni Srebrnymi Krzyami Zasługi oraz płk A. Kabata (z lewej) i minister Anna M. Anders (z prawej).
 • Awansowani - od lewej: mjr Z. Łoziński, mjr J. Zajączkowski, st. chor. S. Wyszyński, m. chor. H. Jechowicz.
 • Mjr J. Zajączkowski otrzymuje akt mianowania.
 • Akt mianowania otrzymuje st. chor. S. Wyszyński.
 • Odznaczeni Medalami Pro Patria - od prawej por. Piotr Szczepaniak, mjr Krzysztof Tomaszewski, mjr Jerzy Biaoskórski.
 • Minister A. M. Anders wręcza Srebrny Medal Za Zasługi Dla ZOR RP Ewie Malasiewicz - dyrektor ZS nr 2.
 • Minister A. M. Anders i płk A. Kabata wręczają Srebrny Medal Za Zasługi Dla ZOR RP Barbarze Oleksiewicz.
 • Minister A. M. Anders wręczyła st. chor. S. Wyszyskiemu Medal Za Zasługi Dla Światowego Związku Żołnierzy AK.
 • P. Pniewski odznaczył Medalem św. Floriana Mazovia - od lewej: H. Ruszczyka, ppłk. L. Tomasiaka, K. Szczerbatko.
 • Anna Wesołowska odznaczyła Medalem Za Zasługi Dla Warszawskiegio Stow. Rodzina Policyjna 1939 roku - od lewej: por. P...
 • ppłk Marek Krystyniak - prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej wręcza Medal Prawda i Pamięć mjr. J. Zajączkowskiemu.
 • Anna Pojedyniec - nauczyciel Zespołu Szkół Ekon.-Gastronomicznych w Tarnowie otrzymuje z rąk minister A. M. Anders ryngraf...
 • Wyróżnieni ryngrafami ZOR RP.
 • Płk A. Kabata przyjmuje w poczet członków ZOR RP - od lewej: kpr. Tomasza Lusaka i płk. Henryka Łazarskiego.
 • Mjr P. Żebrowski przekazał płk. A. Kabacie ryngraf od Dowdcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej.
 • Mjr K. Tomaszewski - prezes Okręgu Śląskiego ZOR RP przekazał płk. A. Kabacie okolicznociowy upominek.
 • Od lewej: minister A. M. Anders, płk Przemysław Makowski i płk A. Kabata. Płk Makowski - komendant WOMP Modlin wręczył...
 • Płk Robert Przekwas w imieniu Szefa Sztabu Generalnego WP przekazał płk. A. Kabacie list gratulacyjny i okolicznościowy...
 • Marcin Łada - prezes Koła ZOR RP w Starych Babicach przekazał płk. A. Kabacie i członkom Koła okolicznościowe upominki.
 • Kapelan płk Zenon Pawelak - proboszcz Garnizonu Legionowo.
 • Wystąpienie minister A. M. Anders.
 • Życzenia dla uczestników spotkania od Marszałka Adama Struzika przekazał Zbigniew Czaplicki.
 • Poczet sztandarowy ZOR RP.
 • Uczestnicy spotkania.
 • Uczestnicy spotkania.
 • Uczestnicy spotkania.
 • Uczestnicy spotkania.
 • Uczestnicy spotkania.
 • Przedstawiciele Okręgu Śląskiego ZOR RP.
 • Uczestnicy spotkania z minister A. M. Anders.
 • Roman Kaczorowski i minister A. M. Anders.
 • Uczestnicy spotkania z minister A. M. Anders.
 • Uczestnicy spotkania z minister A. M. Anders.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie