Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Budowa systemu parkingów "Parkuj i Jedź" w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych.

Cele szczegółowe projektu obejmują:
•    zwiększenie dostępności miejsc parkingowych „Parkuj i Jedź” na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego,
•    poprawa dostępności miejsc parkingowych dla rowerów,
•    dostosowanie infrastruktury parkingów dla osób niepełnosprawnych,
•    zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z transportu publicznego,
•    zwiększenie liczby mieszkańców rezygnujących z motoryzacji indywidualnej na rzecz ruchu niezmotoryzowanego i komunikacji zbiorowej,
•    poprawa funkcjonalności ruchu rowerowego.
Założone do osiągnięcia cele projektu przyczynią się bezpośrednio do rozwiązania problemów zdiagnozowanych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jak również będą mieć pozytywny wpływ na mobilność miejską w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.

Efekty projektu pozwolą stworzyć alternatywę dla tradycyjnego transportu samochodowego. Pojazdy silnikowe, które mogłyby stanąć na parkingach "Parkuj i Jedź", obecnie emitują bardzo dużą ilość
zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, poruszając się po terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ale także kierunków podróży do pracy tj. gmin sąsiednich oraz miast Legionowo i Warszawa, które mają szczególnie mocno zanieczyszczone powietrze. Obecnie funkcjonujące dwa dzikie parkingi nie zachęcają do pozostawienia na nich pojazdów.
Alternatywą ma być wybudowanie dwóch parkingów typu "Parkuj i Jedź", zlokalizowanych przy największych w Nowym Dworze Mazowieckim punktach przesiadkowych tj.: stacjach kolejowych o nazwach "Modlin" oraz "Nowy Dwór Mazowiecki". Powstałyby one w miejscu obecnie
funkcjonujących dzikich parkingów, co oznacza, że jest to naturalna (wybrana przez samych użytkowników, bez odgórnego wskazania) i dogodna lokalizacja - w bezpośrednim sąsiedztwie peronów. Dzięki wybudowaniu dwóch parkingów powstanie łącznie 393 miejsca
parkingowe, w tym 22 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz ok. 80 miejsc na zadaszonych stanowiskach dla rowerów. Parkingi będą terenami ogrodzonymi i monitorowanymi, co będzie gwarantowało bezpieczeństwo pozostawionych na nich samochodów. Powstałe parkingi umożliwią mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, sąsiednich gmin, a także co raz większej grupy
turystów, odbywanie podróży za pomocą samochodów osobowych czy rowerów do najbliższego punktu przesiadkowego (stacji kolejowych), a następnie komunikacją zbiorową do punktu docelowego. Wartością dodaną będzie fakt, że parkingi dostosowane także dla rowerów będą zachęcać do porzucenia pojazdów silnikowych na rzecz przyjaznych środowisku rowerów w podróży na trasie miejsce zamieszkania - węzeł
przesiadkowy.
Realizacja projektu, to poza alternatywą w podróżowaniu np.: do miejsca pracy, bezpośredni wpływ na oszczędność czasu w podróżowaniu ponieważ podróż samochodem w godzinach szczytu do Warszawy jest bez wątpienia znacznie dłuższa niż pociągiem.
Ponadto jest to również znaczna oszczędność finansowa. Najistotniejszym jest jednak to, iż realizacja przedmiotowego projektu w znacznym stopniu zredukuje emisję zanieczyszczeń pochodzących z tradycyjnego ruchu zmotoryzowanego a także poprawi funkcjonalność ruchu drogowego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki a także na trasach dojazdowych do Warszawy .


Całkowita wartość projektu: 7 623 271,41 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 6 098 617,13 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu

  • RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFRR

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie