Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Wykaz usług

Usługi realizowane przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez platformę ePUAP i drogą mailową.

Wydział Gospodarki Komunalnej
Gospodarka Komunalna: http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=633
e-mail: marta.sotowicz@nowydwormaz.pl
1. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ePUAP),
(druk pobiera się ze strony miasta i wysyła w sprawach ogólnych ePUAP-em podpisując się profilem zaufanym),
2. zgłoszenie reklamacyjne dotyczące braku odbioru odpadów:
marta.sotowicz@nowydwormaz.pl.

Ochrona Środowiska: http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=665
e-mail: malgorzata.kielbasinska@nowydwormaz.pl
1. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew,
2. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,
3. wniosek o przyznanie dotacji na wymianę źródła ciepła.

Drogi Gminne: http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=189087
e-mail: agnieszka.grzelak@nowydwormaz.pl
1. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,
2. zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
4. zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym,
5. zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej,
6. wnioskowanie o wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych,
7. zgłaszanie uwag i wniosków dot. nieprawidłowości w oznakowaniu dróg,
8. zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników gminnych.

Mieszkalnictwo: http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=159476
e-mail: lidia.neuman@nowydwormaz.pl
1. wnioski zainteresowanych o przyznanie mieszkania komunalnego,
2. pisma i wnioski ogólne,
3. sprawy bieżące mieszkańców lokali komunalnych i socjalnych.

Inne (zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną): http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=808
e-mail: julianna.borkowska@nowydwormaz.pl
Zgłoszenie awarii oświetlenia ulicznego:
e-mail: sebastian.nowakowski@nowydwormaz.pl

Urząd Stanu Cywilnego
1. Poprzez https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#rodzina-i-malzenstwo można złożyć:
- wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego,    
- wniosek o  wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym,
- zgłoszenie urodzenia dziecka.  

2. Poprzez https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta można złożyć:
- wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego,
- wniosek o uzupełnienie treści  aktu stanu cywilnego,  
- wniosek o zmianę imienia i nazwiska.
UWAGA: Dokument wydany w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

Karta Dużej Rodziny
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania: https://www.gov.pl/web/rodzina/gdzie-zlozyc-wniosek
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/).

Wydział Spraw Obywatelskich
1.    Dowody osobiste:
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty#scenariusz-przez-internet
2.    Zameldowanie
Sprawy związaną z zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące można załatwić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace
3. Działalność gospodarcza
Przedsiębiorców zachęcamy do składania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego (bez konieczności przychodzenia do Urzędu Miejskiego). Wnioski do CEIDG w formie elektronicznej można załatwić za pośrednictwem strony: www.ceidg.gov.pl       
Wnioski do CEIDG w wersji papierowej o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie wpisu można złożyć w późniejszym terminie (jako datę skuteczności żądania można wskazać datę wsteczną).

Sprawy Wojskowe
Przyjmowanie wniosków ws. zwrotu utraconego wynagrodzenia/dochodu w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych.
http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=71152

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie