Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2021 realizuje Program finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i jest adresowany do osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Na obecnym etapie chcielibyśmy ustalić jak duża grupa Mieszkańców naszego Miasta spełnia wymogi Programu i byłaby chętna do niego przystąpić w 2022 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Osoby zainteresowane w/w formą pomocy prosimy o kontakt pod numerem tel. 22 775 27 30 wew. 112 lub 603 092 579.

Założeniem Programu jest przede wszystkim:
- pomoc osobom niepełnosprawnym przy wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym,
- ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie do podejmowania aktywności,
- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, sportowych itd.

Beneficjentami Programu są:
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do w/w, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Link do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Jednocześnie informujemy, iż może on ulec zmianie w roku 2022.

  • autor: Małgorzata Olbryś

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter