Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Konsultacje społeczne do „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2028”

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zaprasza mieszkańców gminy Nowy Dwór Mazowiecki, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej do udziału w konsultacjach społecznych Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2028”, zwanego dalej Programem.

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a sektorem pozarządowym, wspólne wypracowanie celów i propozycji działań w obszarach życia społecznego wskazanych w Programie i zaplanowanych do realizacji w oparciu o wielopodmiotową współpracę w latach 2023 - 2028.

Termin konsultacji ustala się na okres od dnia 18.09.2023 r. do dnia 02.10.2023 r.

Wszelkie uwagi, sugestie i proponowane zmiany prosimy odsyłać do dnia 2 października 2023 r., pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Partyzantów 7 (decyduje data stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@opsndm.pl wyłącznie na zamieszczonym w załączniku Formularzu konsultacji społecznych.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla  Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz Rady Miejskiej Nowy Dwór Mazowiecki.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

  • autor: Martyna Sobieszek

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

UWAGA!

Informujemy że od 1 października 2023 r. zmieniają się godziny pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Godziny pracy Urzędu w dni powszednie: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Zostały także określone godziny obsługi interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich.

Obsługa interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich w dni powszednie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9:00-16:00
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9:00-16:00 
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00
[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter