Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Rozbudowa publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Inwestycja polegająca na rozbudowie Publicznego Gimnazjum nr 1 realizowana była w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Słowackiego 2. Ulica ta znajduje się w centrum miasta na obszarze objętym Programem Rewitalizacji.
Kluczowym problemem ujętym w projekcie był utrudniony dostęp dzieci i młodzieży z rewitalizowanego obszaru do bazy edukacyjnej i rekreacyjnej spełniającej podstawowe standardy jakości i bezpieczeństwa.  Projekt  wpisywał się w działania mające na celu integrację społeczeństwa, jak również uporządkowanie zdegradowanej tkanki urbanistycznej.
Ogólnym celem projektu było ożywienie społeczno-gospodarcze centralnej części miasta poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miasta. Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła na zmniejszenie negatywnych zmian społecznych.
Celami szczegółowymi projektu było:
1. Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu dzieci i młodzieży w wyniku poprawy dostępu do nowoczesnej bazy edukacyjnej i rekreacyjnej.
2. Ograniczenie rozwoju patologii poprzez stworzenie warunków stymulujących młodzież do aktywności.
3. Umożliwienie spełnienia przez szkołę wymagań Ministerstwa Edukacji określonych w programie nauczania.
W ramach projektu na terenie rewitalizowanym został rozbudowany budynek szkoły. Przebudowa polegała na wybudowaniu  dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku sali gimnastycznej  o powierzchni użytkowej 1.047,99 m2  wraz z łącznikiem. Na parterze budynku znajduje się sala sportowa  o wymiarach wewnętrznych  17,76m x 30,60m, zespół przebieralni, toalety i natryski dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie przeznaczone na przechowalnię sprzętu, pomieszczenie trenera z zapleczem sanitarnym.
Boisko sportowe na sali umożliwia organizowanie rozgrywek piłki siatkowej, koszykówki, tenisa itp. Dzięki zamontowanym na parterze budynku pochylniom, sala gimnastyczna wraz z zapleczem dostępna jest dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach.
Na pierwszym piętrze budynku powstała: sala do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej , zespół przebieralni z natryskami, toalety, szatnia, pomieszczenie przeznaczone dla działalności Szkolnej Organizacji Sportowej. Korytarz pierwszego piętra stanowi galerię widokową i w pewnym stopniu zastępuje trybuny. Wybudowany łącznik łączy nowopowstałą salę gimnastyczną z istniejącym budynkiem szkoły oraz istniejącą już wcześniej salą sportową.

 

Boiska zewnętrzne i bieżnia
 
   W celu wykonania boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego dokonana została rozbiórka istniejącego zdewastowanego boiska asfaltowego. W miejscu tym została wykonana podbudowa w części z tłucznia, w części z betonu, na której wyłożono nawierzchnię syntetyczną obydwu boisk. Bieżnię zlokalizowano po zachodniej stronie boisk i  wykonano na gruncie rodzimym.
   Wymiary boisk i bieżni:
boisko do piłki nożnej – 46,0 x 24,0 m – pow. 1104,0 m2
boisko wielofunkcyjne – 44,0 x 30,0 m – pow. 1320,0 m2
bieżnia – 5,13 x 72,25 m – pow. 370,7 m2
   
Materiał użyty do pokrycia boiska do piłki nożnej gwarantuje bezpieczeństwo i przyjemność z gry przy jednoczesnej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego pozwala na grę w wielu dyscyplinach sportowych. Przy tym jest bezpieczna i odporna na działanie czynników atmosferycznych.
Przystosowanie sali gimnastycznej oraz pomieszczeń towarzyszących do potrzeb osób niepełnosprawnych pozwala w pełni wykorzystać potencjał obiektów, co wpływa pozytywnie na wizerunek szkoły.
Dzięki realizacji projektu nastąpiło dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców, jak również zostały osiągnięte następujące cele użytkowe dla sportu i społeczności lokalnej:
• uczniowie mają dostęp do nowoczesnej, lokalnej bazy rekreacyjno – sportowej;
• osoby niepełnosprawne, mogą korzystać z obiektów sportowych, które zostały dla nich przystosowane;
• rozszerzona została oferta programowa w zakresie rekreacji i sportu.

Tytuł projektu: „Rozbudowa publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim"
Beneficjent: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Wartość projektu: 4 831 295,65 zł
Wartość dofinansowania: 2 521 161,10 zł

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

wyświetl galerię w Cooliris
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie