Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Fundusze na eksperymentowanie i poszukiwania nisz rozwojowych

Przed przedsiębiorcami kolejna szansa na otrzymanie unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Tym razem wsparcie obejmie eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych oraz innowacyjnych, a pula środków to ponad 21 mln zł. Na złożenie wniosku jest czas do 10 stycznia.

W większości konkursów o unijne dofinansowanie dla przedsiębiorstw wymagana jest zgodność z obszarami inteligentnej specjalizacji Mazowsza, czyli wysoką jakością życia, inteligentnymi systemami zarządzania, nowoczesnymi usługami dla biznesu i bezpieczną żywnością. W przypadku eksperymentowania oraz poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych jest inaczej, ponieważ wsparcie obejmie prace badawczo-rozwojowe wykraczające poza te obszary. O fundusze unijne mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże firmy oraz powiązania kooperacyjne.

Co obejmie dofinansowanie?
Dofinansowanie obejmie koszty dotyczące m.in. odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, zlecenia prac merytorycznych instytucji naukowej, czy zakupu niezbędnych materiałów, np. surowców, półproduktów. Unijne dofinansowanie wyniesie od 250 tys. zł do 2 mln zł. Na realizację prac będzie czas do połowy 2020 roku. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z koniecznością zainwestowania wkładu własnego na poziomie co najmniej 20 procent kosztów kwalifikowalnych.

Większą szansę na dofinansowanie będą miały projekty odpowiadające na potrzeby rynkowe, zakładające współpracę z jednostkami naukowymi, charakteryzujące się nowością wyników prac, a także większym niż wymagane zaangażowaniem finansowym firmy - powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu z Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany).

Gdzie szukać informacji?
Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.
Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

  • autor: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
  • Fundusze na eksperymentowanie i poszukiwania nisz rozwojowych.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie