Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH I MOŻLIWOŚCI DOKONANIA WPŁATY

OBOWIAZUJĄCA STAWKA OPŁATY ZA ODPADY

Informuję, że w dniu 30 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim ustaliła nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lutego 2021 roku z obowiązkiem segregacji odpadów komunalnych we wszystkich nieruchomościach zamieszkałych, która wynosi:

30,00 zł od osoby miesięcznie

Stawka podwyższona został przyjęta w kwocie 60 zł od osoby miesięcznie – w przypadku niedopełnia obowiązku segregacji odpadów komunalnych w nieruchomościach zamieszkałych.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek segregacji odpadów komunalnych

Brak przekazywania frakcji papieru, tworzyw sztucznych, szkła, bioodpadów w pojemnikach lub workach z nieruchomości wskazuje, że właściciel niedopełniał obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Stawka podwyższona w takich przepadkach jest określana na podstawie decyzji.

Numer konta Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim do wnoszenia opłaty za odpady komunalne

19 8009 1062 0016 4106 2007 0081

Termin płatności opłaty do 30 dnia każdego miesiąca (luty do 28) w wysokości ustalonej przez Państwa w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WAŻNE! Opłatę uiszcza się bez wezwania! Na druku wpłaty należy wskazać adres, kwotę oraz nazwisko i imię zgodne ze złożoną deklaracją.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie