Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Konsultacje Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) działające na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki do udziału w konsultacjach projektu programu współpracy.

Forma konsultacji to pisemne zgłaszanie stanowisk. Opinie, uwagi i wnioski do projektu należy zgłaszać na adres e-mail: ngo@nowydwormaz.pl lub w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30, pokój 120, I piętro.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki organizacje, mające wpisaną w działalności statutowej dziedzinę, w której przeprowadzane są konsultacje.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 10 listopada 2022 r. i zostaną zakończone w dniu 18 listopada 2022 r.

Projekt programu został zamieszczony na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  przy ul. Zakroczymskiej 30 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl stosownej informacji.

Organizacje uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do podania, wraz ze zgłoszonym stanowiskiem, informacji dotyczących ich nazwy, adresu, wskazania celów statutowych, osoby wyznaczonej do kontaktu, a także danych takich jak nr telefonu, e-mail lub innej formy kontaktu zwrotnego.

  • autor: Ewa Boczkowska

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie