Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zarządzenie nr 23/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 5.02.2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2024 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2024 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571), zarządzam co następuje:

§ 1

  1. W celu wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2024 roku, rozstrzyga się konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 1/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2024 r.
  2. Po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem Nr 16/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2024 roku, ogłaszam wyniki konkursu:

1) Zadanie: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą przy ul. Kredytowej 1A 00-056 Warszawa.

Tytuł zadania: Działalność opiekuńczo- wychowawcza o profilaktyczna w placówce opiekuńczej prowadzona przez Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 77A i ul. Szkolnej 3.

Udziela się dotacji w wysokości: 100 000,00 zł ( sto tysięcy złotych).

2) Zadanie: Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

a) Stowarzyszenie CEL – Centrum Edukacji Lokalnej z siedzibą przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 115/26 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.

Tytuł zadania: Profilaktyka i edukacja – program wsparcia dla dzieci i młodzieży.

Udziela się dotacji w wysokości: 36 000,00 zł ( trzydzieści sześć tysięcy złotych).

b) Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 1 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.

tytuł zadania: Promocja i rozwój tenisa stołowego w ramach propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia oraz profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

Udziela się dotacji w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

c) Fundacja PRODRIVER z siedzibą przy ul. Brandstaettera 24/24 33-100 Tarnów.

Tytuł zadania: Drogi bez promili w Nowym Dworze Mazowieckim.

Udziela się dotacji w wysokości: 10 000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych).

d) Fundacja Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego Przemiana z siedzibą przy ul. Szkolnej 19 05-180 Pomiechówek.

Tytuł zadania: „Zdrowa Głowa”-pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży.

Udziela się dotacji w wysokości: 32 000,00 zł ( trzydzieści dwa tysiące złotych).

e) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Tytuł zadania: Program wsparcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1.

Udziela się dotacji w wysokości: 36 000,00 zł ( trzydzieści sześć tysięcy złotych).

f) Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych z siedzibą przy ul. Kościuszki 39a 32-020 Wieliczka.

Tytuł zadania: Rekomendowany Program Profilaktyczny Debata oraz Trening Asertywnych Zachowań z Elementami Treningu Redukcji Stresu.

Udziela się dotacji w wysokości: 43 000,00 zł ( czterdzieści trzy tysiące złotych).

g) Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych z siedzibą przy ul. Kościuszki 39a 32-020 Wieliczka.

Tytuł zadania: Program cukierki.

Udziela się dotacji w wysokości: 25 000,00 zł ( dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

h) Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny „Od początku” z siedzibą przy ul. Pileckiego 9/3 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.

Tytuł Zadania: Akcja: Reakcja!.

Udziela się dotacji w wysokości: 36 000,00 zł ( trzydzieści sześć tysięcy złotych).

i) Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki z siedzibą przy ul. Chemików 1a 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Tytuł zadania: „Twój ruch!” – program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży w Nowym Dworze Mazowieckim. Edycja 2024.

Udziela się dotacji w wysokości: 45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych).

j) Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Rodzice z klasą” z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 2 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.

Tytuł zadania: Równe szanse – działania profilaktyczne i wspierające.

Udziela się dotacji w wysokości: 35 000,00 zł ( trzydzieści pięć tysięcy złotych).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571).

BURMISTRZ MIASTA

/-/Jacek Kowalski

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie