Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Władysław Nawaduński

Na historię miasta składają się losy poszczególnych jego mieszkańców, jedną z takich osób był Pan Władysław Nawaduński. Jego nazwisko po dzień dzisiejszy często przewija się we wspomnieniach starszych mieszkańców Nowego Dworu jak i okolicy. Przydomek złota ręka, tak nazwano właśnie P. Nawaduńskiego w czasach, gdy pełnił swoje posłannictwo wśród mieszkańców wielu kultur naszego miasta. Jak napisał w kronice parafialnej ks. Proboszcz Czesław Żyła z 1936 roku, opisując postać dr. med. Władysława Nawaduńskiego ma ogólny szacunek w społeczeństwie, znakomity chirurg, ginekolog, położnik. Jest prawym człowiekiem i uczynnym lekarzem, cieszy się dużym szacunkiem wśród starozakonnych, którzy wolą lekarza polaka niż swojego. Władysław Nawaduński urodził się 2.02.1893 r. we wsi Upny w okolicach Kowna. Ukończył gimnazjum w Lipawie.

Studiował medycynę na Uniwersytecie Dorpackim, jednak po kilku semestrach nauki zmuszony był przerwać studia z powodów społecznych i rozpoczął pracę w szpitalu zakaźnym w Siemiatyczach. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości kontynuował studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom uzyskał w 1921 r. Początkowo pracował w stolicy w szpitalach na Brzeskiej, Przemienienia Pańskiego i ginekologiczno-położniczym na Karowej. Od 1927 r. związany z Nowym Dworem. Pracuje, jako chirurg w Szpitalu Sejmikowym, którego dyrektorem był Marian Dehnel, a następnie Powiatowym przy ulicy Paderewskiego 3. W latach 30-tych XX wieku został dyrektorem tej placówki i był nim do 1959 r. Był jednym z inicjatorów budowy nowego szpitala, które rozpoczęły się już 1936 r., i kontynuowania tego dzieła po przerwie wojennej. W czasach okupacji kierując szpitalem brał czynny udział w konspiracji w Nowym Dworze, udzielał pomocy ludziom związanym z ruchem oporu oraz prześladowanych przez okupanta. Od 1945 r. należał do Stronnictwa Demokratycznego, był radnym miejskim, a w latach 1952-1956 posłem na sejm PRL. Zasiadał w Komisji Pracy i Zdrowia, co znacznie ułatwiło dokończenie budowy i wyposażenie placówki.  Otwarcie szpitala nastąpiło 1.04.1956 r.

Zmarł 2.06.1961 r. i został pochowany na nowodworskim cmentarzu.

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim Uchwałą Nr VI/67/15 z dnia 26 maja 2015 r. nadała pośmiertnie Panu Włądysławowi Nawaduńskiemu tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki".

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie