Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zmiana przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

Od 28 sierpnia 2015 r. topole, wierzby, kasztanowce zwyczajne, klony jesionolistne, klony srebrzyste, robinie akacjowe i platany klonolistne, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi nie przekroczy 35 cm można usuwać bez zezwolenia. Drzewa mogą usuwać tylko te osoby, które mają tytuł prawny do władania nieruchomością, na której drzewa rosną. W przypadku pozostałych gatunków obwód pnia nie może przekroczyć 25 cm. Bez zezwolenia można usuwać również krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat.

Ponadto w przypadku realizacji inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę do wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie