Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

:

:

:

zdjęcie nr 1 (JPG, PNG, GIF)

zdjęcie nr 2 (JPG, PNG, GIF)

zdjęcie nr 3 (JPG, PNG, GIF)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w  Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod numerem tel. (22) 5122111;

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@nowydwormaz.pl;

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: świadczenia usług informacyjnych, udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na pytania zadane poprzez formularz elektroniczny;

  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską,

  6. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie wykonywania usługi, o której mowa w ust. 4, a w przypadku cofnięcia zgody, dane zostaną niezwłocznie usunięte;

  7. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej działalności jak również realizacji Państwa praw podane dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym z nami podmiotom w celu zapewnienia prawidłowej realizacji naszych usług, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie oraz zarządzanie Urzędem.

  8. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne. Nie podanie nam adresu e-mail, które odbywa się na zasadzie dobrowolności – będzie skutkowało brakiem realizacji usługi, o której mowa w ust. 4.

  9. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres iod@nowydwormaz.pl a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  10. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

* pola wymagane do wypełnienia

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie