Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Innowacje dla Mazowsza - jak efektywnie wdrażać innowacje w naszym regionie?

31 marca 2015 r.

Hotel Radisson Blu Sobieski, Pl. Zawiszy 1, Warszawa

O tym, jak w ostatnich latach zmienił się krajobraz wspierania i tworzenia innowacji na Mazowszu, jakie są najważniejsze problemy monitoringu i ewaluacji regionalnych strategii innowacji oraz roli instytucji wspierających innowacyjność w regionie,

a ponadto:

  • Jak pozyskać środki na innowacyjny biznes?
  • W co najczęściej  inwestują fundusze Seed Capital?
  • Jakie znaczenie dla Mazowsza mają inteligentne specjalizacje regionu?
  • Jaką rolę w stymulowaniu innowacji w regionie odgrywają uniwersytety i uczelnie techniczne?
  • Jak efektywnie zintegrować region z innowacyjną Unią?

opowiedzą eksperci z jednostek naukowych prowadzących badania branżowe oraz zajmujących się monitorowaniem innowacyjności, ośrodków innowacji, przedstawiciele środowiska przedsiębiorców wchodzących w skład klastrów oraz władz centralnych i samorządowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza przedsiębiorców, pracowników naukowych szkół wyższych, przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych, studentów, osoby poszukujące źródeł finansowania i pomysłu na własnych biznes, a także wszystkich kreujących innowacje na co dzień.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: www.innowacyjni.mazovia.pl

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter