Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

23 kwietnia 2017 r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się uroczystości w 77. rocznicę zbrodni katyńskiej. Jej organizatorami były władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Mazowiecki Pułk Saperów i Zespół Szkół nr 2.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Michała Archanioła, którą odprawił ks. kan. Andrzej Kwiatkowski – proboszcz parafii. W homilii przypomniano jak doszło do zbrodni Katyńskiej oraz podkreślono znaczenie prawdy o tej zbrodni.
Po mszy św. krótki, ale wzruszający program artystyczny zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół nr 2, przygotowany pod kierunkiem Marii Możdżyńskiej i Renaty Jastrzębskiej.
Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz na Skwer im. ks. Stanisława Poniatowskiego przed Urzędem Miejskim.
Po złożeniu meldunku dowódcy Garnizonu Kazuń płk. Adamowi Przygodzie, przez dowódcę kompanii honorowej i po odegraniu hymnu państwowego głos zabrał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który powitał zaproszonych gości. Byli wśród nich m. in. radny sejmiku Województwa Mazowieckiego – Piotr Wojciechowski, Krzysztof Bisialski – przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, Jacek Gereluk – sekretarz Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, Magdalena Biernacka – Starosta Powiatu Nowodworskiego, Marek Bronkowski – burmistrz Sandomierza, Antoni Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów, płk Marek Wawrzyniak – szef Inżynierii Wojskowej w Inspektoracie Rodzajów Wojsk DGRSZ, płk. Sławomir Krywko – reprezentujący dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Maksymilian Sokół-Potocki - zastępca Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie, przedstawiciele Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, rodzin oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, instytucji wojskowych, młodzież szkolna, harcerze, kombatanci. Wśród gości obecni byli także 103-letni kombatant kpt. w st. spocz. Andrzej Rak – najstarszy członek Związku Oficerów Rezerwy RP oraz 93-letni kombatant Roman Kaczorowski – honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.
Płk rez. Alfred Kabata w wystąpieniu okolicznościowym podkreślił, że uroczystości Katyńskie w Nowym Dworze organizowane są od 1994 r., a wśród zamordowanych oficerów było 38 wywodzących się z Batalionu Elektrotechnicznego, który w latach 1921-1939 stacjonował w Nowym Dworze Mazowieckim. Dodał, że dotąd w całym kraju posadzono 21 „Dębów Pamięci” poświęconych żołnierzom Batalionu Elektrotechnicznego, w tym 8 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Następnie przystąpiono do posadzenia 9 już „Dębu Pamięci” w Nowym Dworze Mazowieckim, tym razem, poświęconego mjr. sap. Aleksandrowi Gawinie. Jak zaznaczyła Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2, szkoła od 2009 r. uczestniczy w sadzeniu „Dębów Pamięci” i w ogólnopolskim programie „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Po odczytaniu życiorysu mjr. sap. Aleksandra Gawiny przez ucznia szkoły posadzono „Dąb Pamięci”. Aktu tego dokonali uczniowie, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2, Krzysztof Bisialski – przewodniczący Rady Miejskiej, płk Adam Przygoda, płk rez. Alfred Kabata i zaproszeni goście. Pod nowo posadzonym „Dębem Katyńskim” złożono białe róże.
Kolejnymi punktami programu był apel pamięci, salwa honorowa i odegranie sygnału „Śpij Kolego”.
Prowadzący ceremonię ppłk w st. spocz. Józef Szatkowski odczytał listy okolicznościowe skierowane do uczestników uroczystości przez Jana Józefa Kasprzyka – p.o. Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz gen. bryg. Roberta Głąba – dowódcę Garnizonu Warszawa.
Głos zabrała również Halina Drachal - prezes „Warszawskiej Rodziny Katyńskiej”, która wyraziła uznanie płk. rez. Alfredowi Kabacie za działania upamiętniające ofiary zbrodni Katyńskiej oraz złożyła podziękowania organizatorom.
Uroczystości zakończyło podziękowanie przewodniczącego Rady Miejskiej.
Członkowie ZOR RP i współpracujących z nim stowarzyszeń złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Batalionu Elektrotechnicznego, znajdującą się na terenie dawnych koszar, przy ul. Paderewskiego.

 • autor: Andrzej Krajewski; foto: A. Błoński, B. Morawski, S. Bańbura
wyświetl galerię w Cooliris
 • Członkowie ZOR RP i współpracujące z nim stowarzyszenia...
 • Członkowie ZOR RP i współpracujące z nim stowarzyszenia...
 • Członkowie ZOR RP i współpracujące z nim stowarzyszenia...
 • Członkowie ZOR RP i współpracujące z nim stowarzyszenia...
 • Członkowie ZOR RP i współpracujące z nim stowarzyszenia...
 • Członkowie ZOR RP i współpracujące z nim stowarzyszenia...
 • Członkowie ZOR RP i współpracujące z nim stowarzyszenia...
 • Członkowie ZOR RP i współpracujące z nim stowarzyszenia...
 • Członkowie ZOR RP i współpracujące z nim stowarzyszenia...
 • Członkowie ZOR RP i współpracujące z nim stowarzyszenia...
 • Członkowie ZOR RP i współpracujące z nim stowarzyszenia...
 • Członkowie ZOR RP i współpracujące z nim stowarzyszenia...
wyświetl galerię w Cooliris
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...
 • Obchody 77. rocznicy zbrodni katyńskiej w Nowym Dworze...

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter