Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Fach w ręku i pewna, dobra praca - technik mechatronik!

W nowodworskim Zespole Szkół nr 2 przy ul. Długiej od przyszłego roku szkolnego planuje się uruchomienie klasy mechatronicznej. To odpowiedź na potrzeby największych pracodawców w mieście. Gimnazjalisto, Rodzicu Gimnazjalisty! Jeśli szukacie konkretnego zawodu i gwarancji dobrego zatrudnienia, warto już teraz pomyśleć o przyszłości. Zapraszamy na stoisko ZS nr 2 na giełdzie szkół ponadgminazjalnych, która odbędzie się 15 marca.

Kim jest mechatronik?

Mechatronika to dziedzina nauki i techniki, która łączy w sobie między innymi mechanikę, elektronikę, robotykę i informatykę. Jej rozwój nastąpił wraz z automatyzacją procesów produkcyjnych. Po ludzku? Obecnie niemal w każdej fabryce jest maszyna, którą ktoś musi zaprogramować, obsługiwać i jej doglądać. Mechatronik to zawód z przyszłością, jeden z najbardziej poszukiwanych w kraju (także w nowodworskiej dzielnicy przemysłowej), ale i poza nim. Jest to też fach atrakcyjny finansowo. Mechatronik znajdzie zatrudnienie na przykład w zakładach produkcyjnych, serwisach, biurach projektowych.  Z powodzeniem może też założyć własną działalność gospodarczą. Mechatronicy są wszędzie tam, gdzie są zaawansowane technologie.

Mechatronika to zajęcie dla osób z umysłem ścisłym, kreatywnych, lubiących nowinki techniczne, myślących globalnie i jednocześnie posiadających umiejętność pracy zespołowej oraz koordynacji.

Kształcenie mechatronika

Nauka zawodu zaczyna się od technikum. Oczywiście uczeń technikum odbywa kształcenie z przedmiotów ogólnych, z których zdaje później maturę. W zakresie rozszerzonym realizowane są matematyka i fizyka. W zawodzie technik mechatronik, zgodnie z nową podstawą programową, wyodrębniono trzy kwalifikacje: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych oraz projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Muszą one zostać potwierdzone egzaminem (w sumie trzy cząstkowe egzaminy w ciągu 4 lat nauki). Pozytywny wynik ze wszystkich trzech egzaminów daje dyplom technika mechatronika (w języku polskim i angielskim), zgodny z unijnymi normami kształcenia. Każda z kwalifikacji może także z powodzeniem funkcjonować osobno.

Kształcenie praktyczne odbywa się podczas 1500 godzin lekcyjnych w ciągu 4 lat. Połowa z nich to zajęcia teoretyczne. Drugie 750 h to zajęcia praktyczne, w tym 4 tygodnie praktyk w trzeciej klasie technikum.

Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki; używanych w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Do typowych umiejętności technika mechatronika należy m.in.: projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych, obsługa i programowanie robotów przemysłowych, automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych, projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych, diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podstawę do rozpoczęcia dalszego kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników i informatyków – dodaje Ewa Malasiewicz, Dyrektor ZS nr 2.

Kształcenie mechatroników w Zespole Szkół nr 2 może stanowić także sposób na podniesienie kwalifikacji obecnych pracowników tej branży.

Po technikum do pracy

Badania prowadzone przy okazji prac nad strategią rozwoju nowodworskiej dzielnicy przemysłowej wykazały, że istniejące tu zakłady mają duże trudności z pozyskaniem odpowiednio wykształconej kadry w zakresie mechatroniki. Techników mechatroników chętnie zatrudnią u siebie Reckitt Benckiser, Ecowipes, Pollena Aroma, Alpla i La Lorraine Bakery Group.

Firmy z nowodworskiej dzielnicy przemysłowej zadeklarowały pomoc w wyposażeniu pracowni dla uczniów technikum oraz współpracę w zakresie organizacji praktyk.

Mechatronicy stanowią bardzo cenną i poszukiwaną grupę. Poprzez kształcenie techników w tym zawodzie możemy tworzyć wysoko wykwalifikowaną kadrę w naszej fabryce. Nasza współpraca z Zespołem Szkół nr 2 potencjalnie objęłaby wyposażenie pracowni, stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz praktyki. Absolwenci klasy mechatronicznej mogą liczyć na zatrudnienie w Reckitt Benckiser z bogatym pakietem socjalnym, jaki oferujemy - mówi Agnieszka Balcerska, Kierownik Rozwoju Talentów i Organizacji w Dziale Personalnym RB.

Zapotrzebowanie na techników potwierdza Jadwiga Popielska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Jak mówi: Na podstawie wieloletnich doświadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, wynikających ze stałego monitorowania sytuacji osób bezrobotnych, współpracy z pracodawcami oraz przeprowadzanych badań i analiz lokalnego rynku pracy, jednoznacznie można stwierdzić, iż jednym z najistotniejszych rozwiązań mających znaczący wpływ na zmniejszanie i łagodzenie skutków bezrobocia jest dopasowanie kierunków kształcenia do faktycznie występujących potrzeb kwalifikacyjnych sygnalizowanych przez pracodawców. Analiza ofert pracy, jak też wyniki badań wskazują na wyraźny deficyt, a tym samym duże zapotrzebowanie na umiejętności techniczne/mechaniczne i preferencje kandydatów do pracy  posiadających wykształcenie techniczne, co najmniej na poziomie wykształcenia zasadniczego zawodowego z mile widzianym poziomem średnim. Bardzo ważnym zagadnieniem jest również łączenie wiedzy nabywanej w szkole z jej praktycznym zastosowaniem w realnym środowisku pracy, najlepiej w ramach praktyk odbywanych u pracodawcy zainteresowanego zatrudnianiem absolwentów w danym zawodzie. Takie inicjatywy pracodawców powinny być natychmiast wykorzystywane i „zagospodarowywane” przez  szkoły poprzez tworzenie wskazanych kierunków i kształcenie przyszłych pracowników. Wypracowanie takiego poziomu współpracy lokalnych szkół, pracodawców i innych podmiotów rynku pracy, w tym lokalnych władz i służb zatrudnienia jest jednym z podstawowych warunków poprawy sytuacji zatrudnieniowej mieszkańców, ale też szansy na funkcjonowanie lokalnych pracodawców zapewniających miejsca pracy.

 

 

15 MARCA 2013 R. OD 9.00 DO 13.00
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM UL. CHEMIKÓW 1

XIV POWIATOWA GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU NOWODWORSKIEGO


Giełda promuje ofertę edukacyjną
7 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowodworskiego.
Promotorzy udzielą informacji o przedmiotach wiodących, kierunkach kształcenia
i zawodach w poszczególnych typach szkół.

SPRAWDŹ STOISKO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. DŁUGIEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Poradą służyć będzie psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
i doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy.

ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW,
RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW!

 

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter