Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Nowodworscy uczniowie laureatami konkursu zorganizowanego przez ZOR RP

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim znaleźli się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu „Powstanie Warszawskie w świadomości młodego pokolenia Polaków” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, którego gala finałowa odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nowodworscy uczniowie w składzie: Krzysztof Szatkowski, Jakub Mroczkowski, Jakub Sztuka zdobyli I miejsce kategorii szkół ponadgimnazjalnych, a nagrodą specjalną za wspólnie wykonaną pracę konkursową wyróżniono: Patrycję Bieńkowską, Sylwię Pawelską, Adama Balcerzaka, Jakuba Bogdana, Michała Trzaskomę, Sylwię  Życińską i Adama Smala. Laureaci otrzymali puchary ufundowane przez burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego Jacka Kowalskiego i Rektora – komendanta Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka oraz nagrody rzeczowe i dyplomy. Prace uczniów Zespołu Szkól Nr 2 zostały wykonane pod kierunkiem Anety Jęczarek.
Konkurs odbywał się pod patronatem Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego i Hanny Gronkiewicz-Waltz – Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
Do konkursu przystąpiły 143 szkoły, najwięcej z terenu woj. Mazowieckiego. Komisji konkursowej przewodniczył płk rez. dr hab. Janusz Zuziak – prof. Akademii Obrony Narodowej.
Wśród zaproszonych gości byli m. in. Bożena Żelazowska – zastępca kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ppłk Ryszard Najczuk – reprezentujący Ministerstwo Obrony Narodowej, Andrzej Laudy – przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, ppłk Adam Bednarz – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Śródmieście, płk Mirosław Demediuk - Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Wszystkich uczestników gali konkursowej powitał prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej płk rez. Alfred Kabata.
Laureaci konkursu – zdobywcy I, II i III miejsc oraz dwóch nagród specjalnych otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy. Przyznano również 23 wyróżnienia, a uczniów, którzy je otrzymali uhonorowano dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Szczególnym wyróżnieniem dla zdobywczyni I miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych Ewy Szypulskiej z Gimnazjum nr 1 w Legionowie było pióro z grawerunkiem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, a dla zwyciężczyni w kategorii szkół podstawowych Igi Woźniak ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie, pióro z dedykacją Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego. Ogółem w konkursie nagrodzono 65 uczniów.
Dyplomy i upominki otrzymali nauczyciele pod kierunkiem, których młodzież przygotowywała prace konkursowe. Dyplomy z podziękowaniem przekazano także dyrektorom szkół. Puchar za najliczniejszy udział w konkursie otrzymała Szkoła Podstawowa nr 6 w Kutnie.
Podczas finału konkursu młodzież i towarzyszący im opiekunowie zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, wysłuchali pieśni powstańczych w wykonaniu Agnieszki Pawlik i Janusza Kani oraz zapoznali się z prezentacją multimedialną Pawła Kabaty nt. zdobytego przez powstańców czołgu „Magda”. Swoimi przeżyciami z okresu powstania warszawskiego podzieliła się druhna Hanna Szczepanowska.
Odczytano również pismo skierowane do prezesa Zarządu Głównego ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty przez zastępcę dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu Urszulę Bednarz-Brzezińską, w którym napisano m.in.: „[…] W imieniu Pana Premiera oraz własnym przesyłam pozdrowienia całej społeczności szkolnej. Pragnę podziękować organizatorom za wysiłek i zaangażowanie włożone w edukację
i wychowanie młodych ludzi. Żywię głęboką nadzieję, że wiedza zdobyta podczas przygotowania do konkursu, przyniesie dobre owoce – wykształconą młodzież a liceum będzie umacniało pozycję placówki spełniającej wysokie standardy dydaktyczne i wychowawcze”.

Gratulacje laureatom i wyróżnionym przekazała minister Bożena Żelazowska, dziękując jednocześnie organizatorom za ogromny wysiłek w zorganizowanie konkursu i przygotowanie gali finałowej. Szczególne słowa podziękowania skierowała do prezesa ZG płk. rez. Alfreda Kabaty i wiceprezesa Marcina Łady, których udekorowała medalami „Pro Patria” nadanymi przez Jana Stanisława Ciechanowskiego - kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, za wieloletnią działalność na rzecz kultywowania tradycji narodowych, opieki nad miejscami pamięci narodowej
i kształtowania patriotycznych postaw młodzieży. Medale nadano na wniosek starosty nowodworskiego Krzysztofa Kapusty.
Fundatorami nagród w konkursie byli: Prezes Rady Ministrów – Donald Tusk, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komenda Główna Policji, Wojskowa Akademia Techniczna, Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Prezydent Miasta Legionowa, Starostowie: legionowski i nowodworski, burmistrzowie: Nowego Dworu Mazowieckiego i Zakroczymia, wójtowie gmin: Czosnów, Leoncin i Stare Babice, Społeczny Komitet Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”, Artixen.Net – Technologie Internetowe, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Elżbieta Wiercińska.

 • autor: (ak); foto: Kamil Malinowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter