Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Tablica pamiątkowa i Dąb Pamięci w 78. rocznicę zbrodni katyńskiej

15 kwietnia 2018 r. podczas obchodów katyńskich w Nowym Dworze Mazowieckim odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą dwóm oficerom - lekarzom i posadzono kolejny, dziesiąty już Katyński Dąb Pamięci upamiętniający oficerów Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanych
w Katyniu i Charkowie.

Organizatorami uroczystości były władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Mazowiecki Pułk Saperów i Zespół Szkół nr 2.

Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i dwóch oficerów – lekarzy Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanych w 1940 r. w Charkowie: mjr. dr. Aleksandra Ciechanowskiego i kpt. lek. Mariana Ostrowskiego. Fundatorami tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku, w którym w latach 1921-1939 mieściła się izba chorych Batalionu Elektrotechnicznego, a obecnie znajduje się  przychodnia lekarska „Nasza Przychodnia”, byli Alicja Nojszewska-Rydlińska i Piotr Uliasz.

Życiorysy mjr. dr. Aleksandra Ciechanowskiego i kpt. lek. Mariana Ostrowskiego przedstawił płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP, badacz dziejów Batalionu Elektrotechnicznego.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał Roman Kaczorowski – kombatant, członek ZOR RP i Honorowy Obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego. W akcie odsłonięcia współuczestniczyli: Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Bożena Żelazowska – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, płk rez. Alfred Kabata i fundatorzy. Nowo odsłoniętą tablicę pobłogosławił ks. prał. dr. Krzysztof Czyżyk – dziekan nowodworski.

Następnie delegacje złożyły pod nią kwiaty i zapaliły znicze. Na zakończenie trębacz z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów odegrał sygnał „Śpij Kolego”.

Druga część uroczystości odbyła się w kościele pw. św. Michała Archanioła, gdzie mszę św. i okolicznościową homilię wygłosił ks. kan. Andrzej Kwiatkowski – proboszcz parafii. Po zakończonej mszy św. uczniowie Zespołu Szkół nr 2, zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Marii Możdżyńskiej i Renaty Jastrzębskiej. Przypomnieli w nim m.in. sylwetki dziewięciu oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, którym posadzono „Dęby Pamięci” w latach 2009-2016.

Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz na Skwer im. ks. Stanisława Poniatowskiego przed Urzędem Miejskim.

Po złożeniu meldunku dowódcy Garnizonu Kazuń płk. Robertowi Kamińskiemu, przez dowódcę kompanii honorowej, po podniesieniu flagi państwowej na maszt i po odegraniu hymnu państwowego, głos zabrał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który powitał zaproszonych gości. Byli wśród nich m.in. radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Bożena Żelazowska i Piotr Wojciechowski, Radosław Rybicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Krzysztof Bisialski – przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, Magdalena Biernacka – Starosta Powiatu Nowodworskiego, Ewa Sztejnert – reprezentująca poseł na Sejm RP Anitę Czerwińską, płk Adam Przygoda – zastępca szefa Inżynierii Wojskowej w Inspektoracie Rodzajów Wojsk DGRSZ, płk. Ryszard Najczuk – reprezentujący dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Bartłomiej Bydoń – reprezentujący kierownika Muzeum Katyńskiego, przedstawiciele Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, rodzin oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, instytucji wojskowych, młodzież szkolna, harcerze, kombatanci. Wśród gości obecny był także 104-letni kombatant kpt. w st. spocz. Andrzej Rak – najstarszy członek Związku Oficerów Rezerwy RP.

Wystąpienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Jacek kowalski, a głos zabrali także przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego  i Muzeum Katyńskiego.

Prowadzący ceremonię ppłk w st. spocz. Józef Szatkowski odczytał listy okolicznościowe skierowane do uczestników uroczystości przez Mariusza Błaszczaka – Ministra Obrony Narodowej, Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz od Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza.

Następnie przystąpiono do posadzenia 10 już „Dębu Pamięci” w Nowym Dworze Mazowieckim, tym razem poświęconego kpt. sap.  Władysławowi Osterowi. Jak zaznaczyła Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2, szkoła od 2009 r. uczestniczy w sadzeniu „Dębów Pamięci” i w ogólnopolskim programie „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Po odczytaniu życiorysu przez uczennicę szkoły, posadzono „Dąb Pamięci”. Aktu tego dokonali uczniowie, Ewa Malasiewicz, Jacek Kowalski, Krzysztof Bisialski, płk Robert Kamiński, płk Adam Przygoda, płk rez. Alfred Kabata i kpt. Andrzej Rak.

Po posadzeniu „Dębu Pamięci” odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową, złożono pod dębem białe róże, a następnie trębacz odegrał sygnał „Śpij Kolego”.  

Uroczystości zakończyło podziękowanie burmistrza Jacka Kowalskiego.

Do tej pory w całym kraju posadzono 23 „Dęby Pamięci” poświęcone oficerom Batalionu Elektrotechnicznego, w tym 10 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Członkowie ZOR RP  i współpracujących z nim stowarzyszeń złożyli także kwiaty i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Batalionu Elektrotechnicznego z lat 1919 – 1939, znajdującą się na terenie dawnych koszar, przy ul. Paderewskiego.

 • autor: Andrzej Krajewski; foto: Sylwester Jankowski, Patryk Jankowski, Mariusz Ziółkowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Przy tablicy pamiątkowej. Od lewej płk rez. Alfred Kabata,...
 • Sadzenie Dębu Katyńskiego- Kpt. Andrzej Rak - 104-letni...
 • Od lewej: ppłk Józef Szatkowski, kpt. Andrzej Rak, Roman...
 • Roman Kaczorowski odsłania tablicę pamiątkową.
 • Tablica pamiątkowa.
 • Posterunek honorowy przy tablicy.
 • Płk rez. Alfred Kabata - prezes ZG Związku Oficerów...
 • Alicja Nojszewska-Rydlińska i Piotr Uliasz.
 • Ppłk w st. spocz. Józef Szatkowski.
 • Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej.
 • Tablicę pamiątkową odsłonił Roman Kaczorowski.
 • Tablicę pamiątkową pobłogosławił ks. prałat dr Krzysztof...
 • Kombatanci i płk rez. Alfred Kabata składają kwiaty pod...
 • Kwiaty składa burmistrz Jacek Kowalski.
 • Od lewej: płk Adam Przygoda i Jacek Kowalski.
 • Kwiaty składają fundatorzy tablicy.
 • Kwiaty składa Dowódca Garnizonu Kazuń płk Robert Kamiński.
 • Kwiaty składają przedstawiciele Kampinoskiego Parku...
 • Od lewej: Bożena Żelazowska, Zbigniew Czaplicki i...
 • Od lewej: Jadwiga Kaczorowska, Teresa Stroińska-Macińska i...
 • Od lewej: Jolanta Liszkiewicz i Barbara Nieroda.
 • Delegacja Zwiazku Piłsudczyków - Oddział Radom z prezesem...
 • Poczty sztandarowe ZOR RP i Bractwa Kurkowego.
 • Szkolne i harcerskie poczty sztandarowe.
 • Poczty sztandarowe.
 • Harcerze, drugi z lewej Komendant Hufca hm Marcin...
 • Od lewej: płk Adam Przygoda, płk rez. Alfred Kabata, Jacek...
 • Od lewej: płk rez. Alfred Kabata, Barbara Nieroda, Jolanta...
 • Od lewej: Roman Kaczorowski, płk rez. Alfred Kabata,...
 • Uczestnicy uroczystości pod tablicą pamiątkową.
 • Uczestnicy uroczystości pod tablicą pamiątkową.
 • Uczestnicy uroczystości pod tablicą pamiątkową.
 • Przedstawiciele Związku Piłsudczyków - Oddział Radom i płk...
 • Przedstawiciele Bractwa Kurkowego z Gniewomirem Rokosz -...
 • Z przedstawicielami Bractwa Kurkowego.
 • Wiązanka kwiatów pod tablicą pamiatkową poświęconą...
 • Pod tablicą pamiatkową poświęconą żołnierzom Batalionu...
 • Pod tablicą pamiatkową poświęconą żołnierzom Batalionu...
 • Pod tablicą pamiatkową poświęconą żołnierzom Batalionu...
 • Pod tablicą pamiatkową poświęconą żołnierzom Batalionu...
 • Pod tablicą pamiatkową poświęconą żołnierzom Batalionu...
 • Uczestnicy uroczystości w kościele.
 • Uczestnicy uroczystości w kościele.
 • Poczty sztandarowe ZOR RP i 2. Mazowieckiego Pułku Saperów.
 • Poczet sztandarowy ZOR RP.
 • Ppłk w st. spocz. Józef Szatkowski.
 • Młodzież Zespołu Szkół nr 2 w programie artystycznym.
 • Renata Jastrzębska i młodzież ZS nr 2.
 • Przemarsz z kościoła na Skwer przed Urzędem Miejskim.
 • Przemarsz z kościoła na Skwer przed Urzędem Miejskim.
 • Przemarsz z kościoła na Skwer przed Urzędem Miejskim.
 • Przemarsz z kościoła na Skwer przed Urzędem Miejskim.
 • Kompania honorowa z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów.
 • Dowódca kompanii honorowej składa meldunek dowódcy...
 • Płk rez. Alfred Kabata.
 • Burmistrz Jacek Kowalski.
 • Bartłomiej Bydoń z Muzeum Katyńskiego w Warszawie.
 • Ewa Malasiewicz - dyrektor ZS nr 2.
 • Harcerze podczas uroczystości posadzenia Katyńskiego Dębu...
 • Zaproszeni goście i organizatorzy podczas posadzenia...
 • Zaproszeni goście i organizatorzy podczas posadzenia...
 • Zaproszeni goście i organizatorzy podczas posadzenia...
 • Zaproszeni goście i organizatorzy podczas posadzenia...
 • Zaproszeni goście i organizatorzy podczas posadzenia...
 • Od lewej: ks. prał. dr Krzysztof Czyżyk, płk rez. Alfred...
 • Sadzenie Katyńskiego Dębu Pamięci.
 • Sadzenie Katyńskiego Dębu Pamięci.
 • Sadzenie Katyńskiego Dębu Pamięci.
 • Sadzenie Katyńskiego Dębu Pamięci.
 • Odsłonięcie okolicznościowej tabliczki Katyńskiej.
 • Odsłonięcie okolicznościowej tabliczki Katyńskiej.
 • Poczet sztandarowy ZOR RP i uczestnicy uroczystości.
 • Uczestnicy uroczystości.
 • Złożenie białych róż pod Katyńskim Dębem Pamięci.
 • Uczestnicy uroczystości.
 • Uczestnicy uroczystości.
 • Uczestnicy uroczystości.
 • Salwa honorowa.
 • Tablica pamiątkowa.
 • Tabliczka katyńska.
 • Tabliczka katyńska.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

UWAGA!

Informujemy że od 1 października 2023 r. zmieniają się godziny pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Godziny pracy Urzędu w dni powszednie: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Zostały także określone godziny obsługi interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich.

Obsługa interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich w dni powszednie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9:00-16:00
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9:00-16:00 
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00
[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter