Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Szczęśliwego Nowego Dworu przez cały rok!

Konkurs fotograficzny trwa od 1 czerwca 2011 roku do 30 czerwca 2012. Jego celem jest promocja miasta poprzez ukazanie go w sposób ciekawy i oryginalny oraz promowanie młodych twórców - fotografików. Przedmiotem fotografowanych miejsc mogą być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca Nowego Dworu Mazowieckiego  w ujęciu zmieniających się pór roku. Zdjęcia mogą także przedstawiać detale architektoniczne, roślinność, zwierzęta – charakterystyczne dla miasta.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którą przedstawiają z chwilą zgłaszania prac na Karcie Zgłoszenia. Karta jest dostępna na stronie internetowej miasta www.nowydwormaz.pl

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac, z czego przynajmniej 3 muszą przedstawiać inną porę roku. Warto pamiętać, że dyskwalifikowane będą prace zawierające jakiekolwiek znaki i cyfry (np. daty).

Fotografie można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim przy ul. Zakroczymskiej 30 w pok. 101. Złożone w zamkniętych kopertach prace muszą być opatrzone napisem „Konkurs Fotograficzny”. Jest także możliwość nadesłania prac za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: konkurs@nowydwormaz.pl. Wraz ze zdjęciami należy dostarczyć do siedziby organizatora wypełnioną Kartę Zgłoszenia. 

W konkursie wyłonionych może zostać nawet 12 zwycięzców. Ich zdjęcia zostaną ujęte w kalendarzu promującym Nowy Dwór Mazowiecki na 2013 rok.  Wyboru zwycięzców dokona specjalnie powołane jury, a jego werdykt zostanie opublikowany na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl oraz w prasie lokalnej.

Nagrodzone prace będą też opublikowane na stronie www.nowydwormaz.pl.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatora. Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej miasta.

Zapraszamy do udziału!

 

Patronat nad konkursem objął Nowodworski24.pl

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie