Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zbrodnie Wermachtu

 • -

I Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

23 września 2011 roku zorganizowaliśmy obchody I Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Uczniowie klas III wyłonieni w drodze klasowych eliminacji, znający biegle tabliczkę mnożenia do 100, walczyli o tytuły: „Złotego Eksperta” i „Eksperta Tabliczki Mnożenia”. Brali udział w 3 konkurencjach: Królowa skakanki lub Piłkarz matematyk oraz Bystrzak i Losy. Zbierali punkty, które na zakończenie podliczył Koordynator IŚDTMn - Małgorzata Kulesza wraz z nauczycielami – egzaminatorami: Małgorzatą Dopierałą, Anną Dryblak, Beatą Filipiak, Dorotą Przygodą. Uczniowie chętnie podjęli wyzwanie. Z zaangażowaniem realizowali powierzone zadania i przy tym dobrze się bawili. Doskonale poradzili sobie z poszukiwaniem prawidłowych rozwiązań iloczynów zawierających 1 lub 2 niewiadome. Niektóre z nich przedstawione były na kartach pracy w przesunięciu i odbiciu lustrzanym.

Wszyscy uczestnicy matematyczno – logicznych rozgrywek otrzymali upominki. Dyplomy zostaną im wręczone w drugim tygodniu października. Uczniowie, którzy zdobyli tytuł Eksperta mogli wziąć udział w internetowym Konkursie Matematyczno – Logicznym organizowanym przez pomysłodawcę obchodów Dnia Tabliczki Mnożenia pana Andrzeja Grabowskiego. Wyniki konkursu dostępne są na stronie www.wmtday.org.

ZŁOTY MT EKSPERT – Alicja Dudek, Julia Chapuła, Olga Szurmak, Bartłomiej Ducki, Piotr Pawełas, Jakub Kańduła, Michał Szymczukiewicz.

MT EKSPERT – Weronika Bielska, Eryk Flis, Ada Gańko, Julia Krawczyk, Jakub Przygoda, Klaudia Rosińska, Agnieszka Kaszyńska.

 

 • autor: Małgorzata Kulesza
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Lotnisko Modlin – droga do sukcesu!

Rozpoczęta 8 października 2010r. budowa lotniska w Modlinie jest już na półmetku. Postępy w budowie oraz korzyści dla regionu płynące z uruchomienia Portu Lotniczego w Modlinie zostały zaprezentowane 23 września br. podczas Konferencji Samorządowej zorganizowanej na płycie lotniska.

Organizatorem konferencji był Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski. Wśród setki przybyłych gości obecni byli: 
Wiceminister Obrony Narodowej Marcin Idzik, Prezes AMW Krzysztof Michalski, Wicedyrektor PPL Andrzej Ilków, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Marcin Kierwiński, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marek Papuga i Katarzyna Piekarska, Radni Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim na czele z Przewodniczącym Krzysztofem Bisialskim, Posłowie na Sejm RP: Jadwiga Zakrzewska, Andrzej Halicki i Janusz Piechociński. 

Kamienie Milowe…
Otwierając konferencję Burmistrz Jacek Kowalski przedstawił w formie prezentacji drogę do sukcesu jaką jest dla całego regionu Północnego Mazowsza realizacja budowy lotniska w Modlinie. Przybliżył zebranym historię inwestycji i terenu, na którym jest ona realizowana. W prezentacji przypomniał najważniejsze daty - kamienie milowe przedsięwzięcia. Podkreślił ogromną rolę jaką dla powodzenia inwestycji miało zaproszenie samorządu województwa mazowieckiego do spółki. Dzięki temu lotnisko zostało wpisane do strategii rozwoju województwa mazowieckiego oraz na listę zadań kluczowych RPO. Konsekwencją tych kroków było dofinansowanie inwestycji w kwocie prawie 80 mln. zł. w ramach programu.
Na liście Burmistrza nie mogła nie znaleźć się data przyznania Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy EURO 2112. Dzięki temu w 2008 roku lotnisko w Modlinie zostało wpisane przez Ministerstwo Infrastruktury na listę kluczowych inwestycji na EURO. To dało możliwość natychmiastowej wykonalności wszelkich od tej pory podejmowanych decyzji w sprawie lotniska.
I tak w marcu 2009 roku Burmistrz Nowego Dworu Jacek Kowalski wydał decyzję środowiskową dla Modlina, którą później organy odwoławcze uznały za procedurę przeprowadzoną wzorcowo. W ślad za tym 12 listopada Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski wydał pozwolenie na budowę co ostatecznie przypieczętowało rozpoczęcie prac budowlanych w Modlinie.

Prace zgodnie z harmonogramem
Prezes Spółki Piotr Okieńczyc zapewnił, że „prace na lotnisku postępują zgodnie z harmonogramem”.
Obecnie na terenie lotniska równocześnie prowadzonych jest kilka inwestycji. Oprócz budowy terminalu i drogi startowej, realizowana jest budowa dróg dojazdowych i parkingów, a także remonty istniejących budynków zaadaptowanych na potrzeby biurowe. Zakończyła się budowa magazynu środków chemicznych, trwa remont hangarów oraz rozbiórka starych, zrujnowanych obiektów. Przy bramie nr 1. powstaje Główny Punkt Kontroli Wjazdowej. Gotowy jest już „mały terminal”, czyli kontenerowy obiekt do obsługi pasażerów Genaral Aviation. Spółka kupuje też urządzenia i maszyny niezbędne do właściwej eksploatacji lotniska.
W kolejce czekają kolejne inwestycje tj. budowa nowej strażnicy dla Lotniskowej Straży Pożarnej, zakup ILS oraz radaru do kontroli ptaków. „Planujemy do tego budowę stacji paliw lotniskowych oraz hotelu przy lotnisku. Jesteśmy na etapie szukania inwestora dla tych projektów. Zależy nam na tym, żeby powstał tu hotel należący do sieci znanej marki hotelarskiej” – powiedział prezes.

Modlin to priorytet
Istotną rolę jaką będzie odgrywało lotnisko w Modlinie dla całego regionu mazowieckiego, a w przyszłości także i  kraju zgodnie podkreślali kolejno występujący Marszałek Kierwiński, Posłowie Piechociński i Halicki. 
„To jedna z priorytetowych inwestycji w Województwie Mazowieckim i najważniejsza jeśli chodzi o rozwój transportu w regionie. Ten teren ma gigantyczny potencjał rozwojowy” mówił marszałek Kierwiński.
Dodał też, że Modlin jako jedyna taka inwestycja otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej z ogromnymi widokami na przyszłość. „Spółka złożyła już kolejny wniosek” – poinformował.
Podkreślił odwagę jaka wykazały się władze Nowego Dworu Mazowieckiego i Wojewoda Mazowiecki przy wydawaniu decyzji w sprawie lotniska. „Było wiele nacisków aby jeszcze zaczekać” mówił.
„Bycie tutaj to prawdziwy zaszczyt. Osobiście mogę się przekonać jak ta inwestycja rośnie w oczach – stwierdził z kolei Marcin Idzik – wiceminister Infrastruktury. „Takie inwestycje jak Modlin pokazują, że to był krok w dobrym kierunku” – zaznaczył przypominając zmianę przepisów z 2009 roku, na podstawie których strona rządowa przekazała samorządom 4,5 tys. ha obszarów powojskowych.
„Sami sobie nie wyobrażamy co my tutaj uruchamiamy” powiedział z kolei w swoim wystąpieniu Andrzej Halicki Poseł na Sejm RP. „To lotnisko ma nieprawdopodobny kapitał. To będzie serce wielkiego gospodarczego organizmu. To inwestycja porównywalna z budową Gdyni przed wojną” – kontynuował poseł.
Po przemówieniach krótkie miały miejsce krótkie wystąpienia gości po czym organizatorzy zaprosili wszystkich do obejrzenia placu budowy. Lotnisko w Modlinie, będzie pełnić rolę portu regionalnego i komplementarnego wobec Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Będzie ono obsługiwało przewozy międzynarodowe (na liniach krótkiego i średniego zasięgu) oraz przewozy krajowe pomiędzy portami regionalnymi. Oferta Portu Lotniczego Modlin będzie skierowana przede wszystkim do przewoźników niskosztowych i czarterowych. „Nie zamykamy się jednak na przewoźników liniowych” twierdzą władze spółki.
Regularne loty z Modlina planowane są na jesieni 2012 roku. Wcześniej, będą tu przyjmowane czartery z kibicami na Euro.

 

KAMIENIE MILOWE

2001
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

MISJA MIASTA: Nowy Dwór Mazowiecki to miasto nowoczesne, bezpieczne, atrakcyjne dla mieszkańców, inwestorów i turystów, miasto rozwijającej się gospodarki wykorzystującej doskonałe powiązania komunikacyjne, w tym lotnisko wraz z otaczającymi
je terenami…

2001
Opinia Zarządu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dotycząca Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.(…) celowe byłoby wskazanie lotniska w Modlinie jako obiektu o znaczeniu strategicznym dla rozwoju transportu lotniczego ze względu na jego bliskość do Warszawy, a także ogromne możliwości rozbudowy z uwagi na rozległość wolnych terenów wokół lotniska.

6 MAJA 2003
Posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury
- prezentacja Strategii Rozwoju Lotnictwa Cywilnego do 2010 troku - pierwsza wzmianka o Modlinie jako o lotnisku cywilnym.

LIPIEC 2003
Powołanie Międzyresortowego Zespołu w sprawie wyboru lokalizacji centralnego lotniska dla Polski.

24 LISTOPADA 2003 POŚWIĘTNE k/ PŁOŃSKA podpisany został list intencyjny w sprawie powołania lotniska w Modlinie.

12 GRUDNIA 2003
Nieformalne spotkanie z Marszałkiem Województwa, Wojewodą Mazowieckim, władzami PPL i AMW w sprawie uruchomienia lotniska dla tanich linii lotniczych na bazie Modlina.

29 GRUDNIA 2003
Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu Miasta.

11 GRUDNIA 2004
Podpisanie Porozumienia Pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego a Polskimi Portami Lotniczymi w sprawie inwestycji na terenie Modlina.

22 KWIETNIA 2005
Przekształcenie Spółki Ppl „Air Service” w Port Lotniczy „Modlin” Sp. z o.o.

24 PAŹDZIERNIKA 2005
Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do Spółki Port Lotniczy „Modlin”.

8 LISTOPADA 2006
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania spółki z udziałem samorządów.

28 GRUDNIA 2006
Podpisanie umowy wspólników i umowy spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin.

16 KWIETNIA 2007
Polska i Ukraina gospodarzami Euro 2012.
2008  Wpisanie lotniska w Modlinie na listę kluczowych inwestycji Euro 2012.

12 MARCA 2009
Decyzja środowiskowa.

12 Listopada 2009
Pozwolenie na budowę.

 • autor: Aneta Pielach – Pierścieniak, MPL Warszawa - Modlin
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Piękny świat

„… Stanisława Celińska jest cudowna, wyjątkowa, doskonała i wogóle wspaniała …” Takie komplementy najczęściej padały  po obejrzeniu, w Nowodworskim Ośrodku Kultury, długo oczekiwanego recitalu pt. „Piękny świat” w wykonaniu tej znakomitej artystki, w towarzystwie kompozytora i pianisty Tomasza Bajerskiego. Ze sceny popłynęła poetycko-filozoficzna opowieść o życiu. Pierwsza część liryczno-refleksyjna zawierała między innymi wiersze Kazimierza Wierzyńskiego, Haliny Poświatowskiej, Bułata Okudżawy. Aktorka swym skupieniem, wyciszeniem i przejęciem emanowała na cała publiczność. Dopiero druga część ujawniła cała gamę aktorskich umiejętności i siłę osobowości Stanisławy Celińskiej. Interpretacja starofrancuskich tekstów zaskoczyła wszystkich, a  „Flecik” wsparty komentarzem artystki wywołał bardzo żywą, radosną reakcję publiczności. Podobnie słynny „protest song” „Te ludzie tak brudzo”. Nowodworzanie bardzo chętnie, wspólnie z artystką, śpiewali znane im piosenki m.in. kołysankę pt. „Był sobie król”. Recital zakończył brawurowo wykonany utwór Louisa Armstronga pt. „Piękny świat”. Publiczność brawami na stojąco i kwiatami dziękowała aktorce za przecudowny wieczór, za co na bis usłyszeliśmy jeden z najpiękniejszych utworów Bułata Okudżawy pt. „Modlitwa”. Stanisława Celińska, blisko dwie godziny wzruszała i bawiła nowodworzan i nikt nie zauważył jak ten czas szybko upłynął. Uwiodła i oczarowała wszystkich swoim „magnetyzmem artystycznym”, a efekty tego oczarowania pozostaną w nas na zawsze.

 

 • autor: NOK
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Mocny Akcent na zakończenie sezonu

Bardziej udanego zakończenia sezonu Kacper Żuk nie mógł sobie wymarzyć. Polski sezon tenisowy lato 2011 zakończył się 11.09.2011 turniejem Supermasters PZT – turniej nadziei tenisowych. Nasz reprezentant  postanowił jednak przedłużyć o tydzień sezon startowy i zawalczyć o punkty rankingowe do listy światowej (ETA). W tym celu wraz z tatą trenerem wybrali się do stolicy Łotwy-Rygi na turniej z cyklu Tennis Europe Junior Tour „Plavnieki Open 2011”, aby tam zmierzyć się z czołówką 12-to latków z większości państw Europy Wschodniej oraz Skandynawii. W turnieju uczestniczyło 32 chłopców i 32 dziewczynki z takich krajów jak: Dania, Finlandia, Szwecja, Niemcy, Rosja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Estonia i Białoruś. Skandynawowie wysłali na turniej całą swoją czołówkę 12-to latków, Rosjanie oddelegowali na turniej m.in. drugiego w rankingu rosyjskim reprezentanta. Łotysze, Litwini i Białorusini reprezentowani byli również przez ścisłą tenisową czołówkę ze swoich krajów. Nasz reprezentant nie zawiódł. Chociaż przez pierwsze dwie rundy poziom tenisa Kacpra pozostawiał wiele do życzenia, a wynikało to ze zmęczenia długim i trudnym sezonem, to od ćwierćfinału aż do finału nasz reprezentant znalazł w sobie na tyle determinacji i energii aby kolejno wyeliminować lidera rankingu litewskiego, następnie lidera rankingu fińskiego a w finale pokonać wicelidera rankingu rosyjskiego!!!. Oprócz zwycięstwa w grze pojedynczej Kacper, grając w parze z Michałem Sikorskim wygrali również turniej deblowy.

Wyniki Kacpra na „Plavnieki Open 2011”
• I runda: Kacper Żuk - Artur Kulibaba (LVA) 6:0 6:0
• II runda: Kacper Żuk (POL) - Annei Laska (BLR) 6:1 6:3
• ćwierćfinał: Kacper Żuk (POL) - Simonas Zukauskas (LTU) 6:0 6:3
• półfinał: Kacper Żuk (POL) - Emil Ruusuvuori (FIN) 6:2 7:5
• finał: Kacper Żuk (POL) - Mikhail Sokolovskiy (RUS) 6:3 6:4

Debel
• I runda: Żuk/Sikorski (POL) - Belov/Kucheras (RUS) 6:1 6:1
• ćwierćfinał: Żuk/Sikorski (POL) - Eriksson/Akerlund (SWE) 6:3 6:2
• półfinał: Żuk/Sikorski (POL) - Ruusuvuori/Stenfors (FIN) 7:5 6:4
• finał: Żuk/Sikorski (POL) - Laska(BLR)/Steinhards (LVA) 6:4 6:0

Cóż, sezon 2011 dobiegł końca. Sezon niezwykle udany, podczas którego Kacprowi udało się bezdyskusyjnie zdominować krajowe podwórko tenisowe 12-to latków, a także przedrzeć się do ścisłej czołówki skrzatów w Europie. Sukcesy te okupione są jednak ciężką, systematyczną pracą i wieloma wyrzeczeniami. „Smak zwycięstwa jest tego wart…” – mówi Kacper. „Wiem, że przede mną jeszcze wiele pracy, bo zdaję sobie sprawę, że aby w tej dyscyplinie coś osiągnąć muszę wszystko podporządkować ciężkiej pracy i jestem na to przygotowany”. „Praca to jedno” – dodaje Tata Kacpra, „ale oprócz chęci, talentu i ciężkiej harówki, ta dyscyplina sportu ma to do siebie, że sporo kosztuje… z miesiąca na miesiąc, z roku na rok inwestycja finansowa w zawodnika musi być coraz większa. Co prawda Kacper otrzymuje stypendium od Burmistrza Miasta oraz ma sponsora, który finansuje Kacprowi część treningów, ale nadal większość ciężaru finansowania kariery syna spoczywa na budżecie rodzinnym. Na razie jakoś dajemy sobie radę…ale już niebawem bez poważnego mecenasa nie będziemy w stanie unieść tego ciężaru. Aby miał miejsce ciągły progres, dawki treningów, startów, zgrupowań kondycyjnych trzeba wraz z wiekiem systematycznie zwiększać” z żalem stwierdza Tata. Za chwilę jednak z nadzieją w głosie dodaje „mamy już się czym pochwalić… więc przerwę między sezonami będę próbował wykorzystać na poszukiwania poważnego sponsora dla Kacpra. Jestem przekonany, że któraś z firm nowodworskich lub warszawskich będzie zainteresowana objęciem mecenatu nad karierą Kacpra”. Pytany o najbliższe plany, Kacper informuje nas, że już za tydzień wyjeżdża do Zakopanego na 2 tygodnie zgrupowania kondycyjnego Kadry Narodowej, a po powrocie dalsza ciężka praca w klubie macierzystym. Pierwsze plany startowe to początek grudnia w turnieju Europe Junior Tennis Tour U-14 w Czechach.

Do najcenniejszych osiągnięć sportowych sezonu 2010/2011 Kacper zalicza:

Styczeń 2011
Drużynowe Mistrzostwo Polski U-12 z klubem Legia Warszawa
Zwycięstwo w Singlu i Deblu w turnieju z cyklu Tennis Europe Junior Tour „Toyota Cup 2011” Siauliai, Litwa

Luty 2011
Tytuł Indywidualnego Mistrza Polski U-12 sezonu zima 2010/2011
Zajęcie pozycji lidera rankingu Polskiego Związku Tenisowego U-12

Kwiecień 2011
II miejsce w singlu i I miejsce w deblu w turnieju z cyklu Tennis Europe Junior Tour „Zentiva Cup 2011” Rakovnik, Czechy

Maj 2011
I miejsce w deblu w turnieju z cyklu Tennis Europe Junior Tour „Passagepoirs 2011”, La Passage’d Adgen, Francja

Czerwiec 2011
II miejsce w singlu i II miejsce w deblu w turnieju z cyklu Tennis Europe Junior Tour „Ryga Open 2011”, Ryga, Łotwa

Tytuł Indywidualnego Mistrza Polski w singlu i deblu sezonu lato 2011, Szczecin

Lipiec 2011
Powołanie do Kadry Narodowej U-12 i reprezentowanie Polski podczas Eliminacji Mistrzostw Europy, gdzie Kacper wygrał swoje wszystkie pojedynki singlowe pokonując pierwsze rakiety Czech, Ukrainy i Belgii.

Sierpień 2011
Tytuł Międzynarodowego Indywidualnego Mistrza Polski U-12 wywalczone podczas turnieju z cyklu Tennis Europe Junior Tour „Promasters Summer Cup 2011”, Szczecin, Polska.

Wrzesień 2011
Tytuł Drużynowego Mistrza Polski U-12 sezonu lato 2011 z drużyną Legia W-wa

Zwycięstwo w turnieju „Supermasters PZT 2011 – Turniej Nadziei Tenisowych”, Bytom

Zwycięstwo w singlu i deblu w turnieju z cyklu Tennis Europe Junior Tour „Plavnieki Open 2011”, Ryga, Łotwa.

 • autor: Redakcja
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -

„Zdobywanie Twierdzy” w przełajach

23 września, jak co roku, Zespół Szkół i Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” z Modlina Twierdzy, zorganizowali biegi przełajowe pod kryptonimem „Zdobywanie Twierdzy Modlin”. Na zawody przybyły: Szkoła Podstawowa nr 3 z Modlina Starego, Szkoła Podstawowa nr 5 z Nowego Dworu Maz. Z różnych powodów, mniej lub bardziej czytelnych, naszego zaproszenia nie przyjęło żadne nowodworskie gimnazjum. To trochę smutne, gdyż oprócz walorów czysto sportowych impreza taka jest najlepszą okazją do konsolidacji młodzieży naszego miasta. A jaka ona jest, wszyscy w miarę zainteresowani, doskonale wiedzą. I można odnieść wrażenie, że nie wszystkim zależy, aby było lepiej. Ale i tak się cieszymy, w zawodach wystartowało 125 uczniów. To jak na nasze warunki doskonały wynik. Dopisała pogoda, a uczniowie wracali z zawodów we wspaniałych humorach. Nagrody, dyplomy, medale i puchary ufundował Prezes UKS ”Reduta" Zdzisław Szmytkowski. A teraz wyniki zawodów:

Kategoria dziewcząt klasa  IV
I miejsce - Justyna Klonowska SP 4
II miejsce -  Anna Kopańska SP 4
III miejsce – Milena Borkowska SP 4

Kategoria chłopców klasa IV
I miejsce - Mateusz Rydz SP 4
II miejsce - Dawid Brzeziński SP 5
III miejsce - Kacper Dębski SP 4
                  Dominik Zalewski SP 5

Kategoria dziewcząt klasy V i VI
I miejsce - Martyna Konsalik SP 5
II miejsce - Katarzyna Mikulska SP 3
III miejsce – Patrycja Sazanowicz SP 5

Kategoria chłopców klasy V i VI
I miejsce - Mateusz Lizut SP 4
II miejsce - Hubert Michalik SP 5
III miejsce – Mariusz Duszak SP 3

Kategoria dziewcząt klasa I gimnazjum
I miejsce - Karolina Mioduska
II miejsce - Klaudia Żurek
III miejsce - Martyna Tośka     

Kategoria chłopców klasa I gimnazjum
I miejsce - Filip Olejniczak
II miejsce - Mateusz Gałęza
III miejsce- Grzegorz Milewski

Kategoria dziewcząt klasy II i III gimnazjum
I miejsce - Paula Włosek
II miejsce - Kinga Rusin
III miejsce - Dominika Poniedziałek

Kategoria chłopców klasy II i III gimnazjum
I miejsce - Piotr Furman
II miejsce - Krzysztof  Szatkowski
III miejsce - Patryk Wiórkiewicz

Nagrody zwycięzcom wręczała wicedyrektor Zespołu Szkół Marzena Gereluk, która pogratulowała wszystkim udanego występu.

 • autor: Sławomir Krzeczkowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Korsarz

17 września na scenę Nowodworskiego Ośrodka Kultury, dużym żaglowcem, wpłynęli korsarze. Korsarz - taki właśnie tytuł nosiła bajka przygotowana dla naszych dzieci przez Teatr Wariacja z Warszawy. Tematem morskich opowieści było poszukiwanie skarbów przez rodzeństwo Głendoline i Gordona, którzy zwali się morskimi diabłami. Pomimo strasznego przydomku nasi bohaterowie byli sympatyczni i bardzo zabawni, a ich kłótnie i sprzeczki w efekcie skończyły się braterskim podziałem znalezionego skarbu. Nasi mali widzowie razem z Głendoliną i Gordonem spotkali strasznego Krakena, uczyli się łowić ryby, śpiewać szanty, wciągać liny i chodzić marynarskim krokiem. Aktorzy Teatru Wariacja doskonale bawili całą publiczność żartami słownymi i sytuacyjnymi, a na koniec, po pokonaniu olbrzymiej fali, wszyscy otrzymali tytuł majtków czyli najmłodszych marynarzy.

 • autor: NOK
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Amatorska liga szóstek

To już III kolejka amatorskiej ligi piłkarskiej w Twierdzy. Wszystkie zespoły rozegrały przynajmniej po dwa mecze. W sobotę, 24.09.2011r. padły takie rozstrzygnięcia:

Reduta – Dębinki 8:1

Bramki zdobyli:
dla zespołu Reduta: Kaleja K. -2, Szatkowski K. -2, Michalak T. -2, Olejniczak K. -1, Urbański B. -1;
dla zespołu Dębinki: samob. -1.

Twierdza – SRTM 7:0

Bramki zdobyli:
dla zespołu Twierdza: Ćwikliński Ł.-2, Kalinowski P.-2, Wiśniewski J.-1, Chmielewski P. -1, Stryjek M. -1.

Jockersi – THC 2:3

Bramki zdobyli:
dla zespołu THC: Rusek M.-1, Dąbski M.-1, samob. -1;
dla zespołu Jockersi: Mickiwicz Ł.-1, samob.-1.

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
I TWIERDZA 2 6 11:2
II THC 3 5 10:9
III REDUTA 2 4 11:4
IV FC INTERNAZIONALE 2 4 6:5
V SRTM 2 3 3:8
VI CID-LINES 2 2 6:6
VII JOCKERSI 3 0 4:8
VIII DĘBINKI 2 0 3:12


Strzelcy:
Dąbski M. - 4,
Barciński D. - 3,
Kaleja K. - 3,
Stryjek M, - 3,
Szatkowski K. - 3.

 • autor: Sławomir Krzeczkowski

Pierwszy występ niepełnosprawnej kajakarki

Pierwszy występ niepełnosprawnej kajakarki z sekcji kajakowej NOSiR!

W niedzielę, 11.09 kajakarze z sekcji NOSiR wystartowali w Mistrzostwach Warszawy Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików w Kajakarstwie Klasycznym.
Zawody nie należały do prostych, ponieważ konkurencja miała znaczną przewagę w stażu treningowym nad młodymi nowodworzanami. Nie zważając na przeciwności i przeciwników Wojciech Mańka w wyścigu K-1 1000 m Młodzików przypłynął na wysokim piątym miejscu, a kategorii K-2 1000 m z Danielem Stolarskim zdobyli srebrny medal!
Na wyróżnienie zasługuje Paulina Rutkowska, niepełnosprawna dziewczyna walczyła do końca na jedynce i w duecie z Magdą Gryglas, zapewne stając się tym samym pierwszą w historii regat, niepełnosprawną kajakarką startującą z pełnosprawnymi sportowcami.
Wiele radości przyniosły dziewczęta startujące w K-1 500 m Dzieci. Nowy Dwór zdeklasował konkurencję i całe podium należało do zawodniczek Instruktor Renaty Klekotko.
Złoty medal zdobyła Aleksandra Sztuka, srebrny Klaudia Szulecka, a brązowy Olga Olszewska, która startowała, jako jedna z najmłodszych.
Największym wojownikiem zawodów okazała się Karolina Łapińska, która wprawiła w osłupienie całą widownię walcząc na wiosła z inną zawodniczką, a wszystko po to by nie dać się zatrzymać i dopłynąć do mety!
Po raz kolejny dziewczęta i chłopcy wykazali się wolą walki, odwagą i po raz kolejny stali się sensacją regat. Sensacją, ponieważ żaden klub nie mógł poszczycić się tak zorganizowana grupą zawodników i dorosłych, którzy pomagali młodym sportowcom.

 • autor: Renata Klekotko
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

W małym kinie

W środowy wieczór 21 września 2011 r., w Nowodworskim Ośrodku Kultury zainaugurowano cykl Nowodworskich Spotkań Jazzowych. Pierwszymi gośćmi sceny jazzowej byli znakomici i uznani muzycy, Bogdan Hołownia – piano i Wojciech Pulcyn – kontrabas.

Na program wieczoru złożyły się znane i jak się okazało lubiane szlagiery muzyki filmowej, stąd tytuł koncertu „W starym kinie”. Blisko 40 osobowa widownia bardzo żywo reagowała na jazzowe interpretacje kompozycji, znanych głównie z dużego ekranu. Usłyszeliśmy zatem tytułowy utwór "W małym kinie" Wł. Szpilmana, "Jak za dawnych lat", "Miłość Ci wszystko wybaczy", "Już taki jestem zimny drań" Henryka Warsa, "Taka gmina" Jerzego Wasowskiego, "Bez jutra nie da się żyć" Krzysztofa Komedy oraz wiele innych. Muzycy wykazali się nie tylko znakomitymi umiejętnościami muzycznymi, ale także ogromnym poczuciem humoru. Zabawnymi komentarzami i dialogami z publicznością wprowadzili prawdziwie swojską, klubową atmosferę na sali, przez co wieczór  nabrał sielskiego, „rodzinnego” charakteru.
Okazało się, że w Nowym Dworze Mazowieckim jest dość liczna grupa sympatyków muzyki jazzowej i to takich, którzy znają się na rzeczy. Niebawem kolejny koncert, na który mamy nadzieję przyjdą także ci, którzy w ubiegłą środę, z różnych przyczyn, nie mogli uczestniczyć w jazzowym wieczorze.
 

 • autor: NOK
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Poranek z teatrem

 • -

Tor przetestowany!

Wczoraj, na terenie przekazanym przez Miasto klubowi TNT Motocross odbył się wielki test toru motocrossowego. W jego ramach - lekcja pokazowa dla najmłodszych. "Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania" - mówi Robert Sztilianow z zarządu klubu i zaprasza w najbliższą sobotę na oficjalne otwarcie toru. Aby zobaczyć zdjęcia z wczorajszego wydarzenia - wystarczy wejść na facebook'owy profil TNT. 

Zobacz także film nakręcony na torze.

 

Zakończenie Sezonu Kolarskiego na Mazowszu

W niedzielę, 25 września w godz. 11 - 17 w Twierdzy Modlin odbędzie się Zakończenie Sezonu Kolarskiego na Mazowszu oraz Memoriał Henryka Łasaka. 

W załączeniu odnajdą Państwo regulamin wyścigu. W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy Kiibiców i jednocześnie przepraszamy za utrudnienia w ruchu, które tego dnia mogą wystąpić na terenie Twierdzy (szczególnie na ul. Ledóchowskiego). 

 • -

Zobacz Lotnisko Modlin

Nowodworski ... motocross!

Władze Nowego Dworu Mazowieckiego podpisały porozumienie z klubem TNT MOTOCROSS, na mocy którego w Mieście powstanie motocrossowy tor i szkółka dla dzieci.

Będzie się działo …

Teren pod budowę toru i szkółki zlokalizowany jest przed mostem na Wiśle i zajmuje 20 000 m2. Przekazany został w użyczenie.

Jak mówią Robert Pawłowski i Robert Sztilianow z zarządu TNT MOTOCROSS: Mamy nadzieję, iż pierwsze treningi odbędą się jeszcze wczesną jesienią, do tego czasu mamy zamiar przygotować wstępnie teren. W pierwszej kolejności na torze będą odbywać  się treningi, po zakończeniu budowy - jeśli będzie to możliwe (gdy tor będzie miał odpowiednią długość, szerokość i zaplecze, postaramy się o certyfikat PZM), chcielibyśmy organizować tu małe zawody. Niemniej jednak mamy zamiar zorganizować wstępne otwarcie toru i wewnętrzne zawody, na które już teraz zapraszamy mieszkańców Nowego Dworu. Będzie okazja do zapoznania się mieszkańców z klubem i zawodnikami Oczywiście zapraszamy rodziny z dziećmi, którym chcemy wówczas przybliżyć ten sport.

Zajęcia  w szkółce motocrossowej odbywać się będą conajmniej 2 razy w tygodniu (w poniedziałki i środy w godzinach popołudniowych, w zależności od frekfencji). Adekwatnie do poziomu zaawansowania uczestników prowadzić je będą: Robert Pawłowski, Rafał Maciążek, Wojciech Grodzki. Ile lat muszą mieć dzieci, żeby móc uczyć się motocrossu? Pracę z dzieckiem zaczynają wpierw rodzice, ucząc pociechy jazdy rowerem na 2 kółkach - więc już od 3-4 lat  Kiedy dziecko opanuje rower, przychodzi czas na motocykl, czyli już np. od 4 roku życia. Od 8 lat dzieci startują już w oficjalnych zawodach w Polsce – mówią przedstawiciele klubu i dodają: motocross to najczystsza forma motocyklizmu, bo - ze względu na zróznicowanie terenu oraz nawierzchni - technika jazdy jest najbardziej zróznicowana. Po drugie: nie ma w tym sporcie obiboctwa. Kondycja to sprawa priorytetowa, a - co za tym idzie - wypełniamy czas naszym wychowankom w pelni. Klub spełnia rolę wychowawczą oraz integrująca - nie tylko zawodników, ale również ich rodziców.

Motocross to także sport niezwykle widowiskowy. Na zawody w tej dyscyplinie zjeżdza się nawet 10 tysięcy kibiców. Twarda walka na torze - często kontaktowa, szybkość i precyzja oraz nieprzewidywalność końcowego wyniku elektryzują od startu do mety. W zawodach startują także kobiety. W tym roku oficjalnie wprowadzono do grafiku zawodów w Polsce Puchar Polski Kobiet, w którym startowały 3 panie z TNT MOTOCROSS.

W zamian za przekazany teren klub zobowiązał się do promocji Miasta (jak zauważyło wiele osób – dzięki klubowi Nowy Dwór Mazowiecki miał swoje wejścia w TVP 2, TVN 24,TVN TURBO, Extreme TV, Superstacji, TVP Lublin, Pomorska TV) oraz popularyzacji w nowodworskich szkołach wiedzy na temat bezpiecznej jazdy na motocyklach, quadach i tym podobnych pojazdach.

Mamy zamiar uświadamiać rodziców i młodzież, z jakimi niebezpieczeństwami wiąże się jazda motocyklem, bądź kładem bez odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia. Poprzez popularyzację zamierzamy zainteresować dzieci i młodzież aktywnym fizycznie spędzaniem czasu, kształtować ich osobowość poprzez naukę systematyki, pracy w zespole, jak również zdrowym trybem odżywiania - te informacje przydadzą się też z pewnością rodzicom – mówią Robert Pawłowski i Robert Sztilianow.

Już w tej chwili zawodnicy TNT MOTOCROSS występują w koszulkach z herbem naszego Miasta, sławiąc je na zawodach w kraju i zagranicą.

Prawdziwy fun, czyli kilka słów o klubie …

Klub TNT MOTOCROSS istnieje od 2001 roku, kiedy – jak czytamy na stronie klubu – kilku przyjaciół zawodników i amatorów postanowiło połączyć siły i założyć stowarzyszenie. Klub zajmuje się szkoleniem jazdy na motocyklach „off road”, organizuje treningi dla amatorów i zawodników, a jego członkowie z powodzeniem startują w imprezach rangi Mistrzostw Polski w motocrossie oraz enduro. Jego siedziba zostanie oficjalnie przeniesiona z Łomianek do Nowego Dworu Mazowieckiego.

Hasło przewodnie klubu brzmi: nieważne, ile masz lat, nieważne, jak i czym jeździsz, byle byś jeździł w terenie. To naprawdę jest prawdziwy fun.  Każdy,  kto choć trochę potrenował w terenie wie, że tylko tu można opanować sprzęt w pełni. Upadki na treningach też uczą pokory. Wielu młodych zawodników porusza się na motocyklach drogowych, ale prawdziwe ściganie zostawiają sobie na tor – mówią przedstawiciele klubu.

Sukcesy, sukcesy …

Zawodnicy klubu TNT MOTOCROSS mają na swoim koncie mnóstwo sukcesów. Wojciech Grodzki wygrał wszyskie 5 edycji zawodów Gymkhana, jak również wyścig dodatkowy z V-ce Mistrzem Świata w trialu Japończykiem  - Takahisą Fujinami. Monika Kaniewska, rywalizując w klasie open z uczestniczkami Mistrzostw Europy i Świata, zajęła piąte miejsce w klasyfikacji generalnej 2011 X-Cross Pucharu Polski Kobiet Motocross; odnosi też sukcesy na Otwartych Mistrzostwach Lubelszczyzny, gdzie prawdopodobnie będzie w klasie kobiet mistzynią 2011 (na dzień dzisiejszy jest na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej - mimo uszkodzenia motocykla na ostatnich zawodach).  Adrian Piłat zdobył w tym roku tytuł V-ce Mistrza Mistrzostw Polski Cross Country w klasie junior. Śmiało można powiedzieć, że z każdymi zawodami ilość pucharów powiększa się. Kto wie, może w Nowym Dworze Mazowieckim już rośnie kolejne pokolenie mistrzów w motocrossie?! Trzeba sprawdzić to na torze!

Warto dodać, że klub nawiązał współpracę ze światowym gigantem motoryzacyjnym, jednym z czołowych producentów motocykli – firmą Honda, a jej warszawski dealer firma  MCS zakupiła motocykle na potrzeby szkółki i finansuje motocykl i jego utrzymanie Wojciechowi Grodzkiemu. Wsparcie sponsorskie dla zawodników motocross klub otrzymuje także z firmy Inter Motors z Czosnowa.

 

>>> Strona Klubu
>>> Profil Klubu na Facebook'u

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ostry Zespół Grania i Nuclear Collision

 • -

Medale dla wdów Katyńskich

W dniu 16 września 2011 r. Dom Maklerski IDMSA i Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. zorganizowali galę, podczas której wręczono wdowom Katyńskim medal, którego projekt został wyłoniony w Ogólnopolskim Konkursie na Medal - Małą Formę Rzeźbiarską „Wdowom Katyńskim”.
Na 40 żyjących wdów na galę przybyło osiem, a czternaście upoważniło do odebrania medalu swoich przedstawicieli. Jedną z uhonorowanych wdów była Irena Kalpas – wdowa po mjr. Ryszardzie Kalpasie, oficerze batalionu elektrotechnicznego. Ze względu na stan zdrowia, 96-letnia pani Irena, podczas uroczystości reprezentowana była przez prezesa Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk. rez. Alfreda Kabatę i jego córkę Magdę Kabatę, która odebrała medal z rąk Karoliny Kaczorowskiej - wdowy po ostatnim Prezydencie RP na uchodźstwie (zginął w katastrofie smoleńskiej).
W certyfikacie dołączonym do medalu napisano, że jest on przyznany: "W hołdzie niezłomnemu trwaniu przy ponadczasowych wartościach: prawdzie, wierności, odwadze". Najstarszą wdową Katyńską jest 104-letnia Zofia Romanowska z Gdyni. Odebrała ona osobiście przyznany jej medal.
Gośćmi gali byli m.in.: kardynał Józef Glemp, zastępca komendanta Głównego Policji - Andrzej Trela, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Andrzej Kunert, a gospodarzami Rafał Abratański - wiceprezes Domu Maklerskiego IDMSA oraz Beata Przybyszewska-Kujawa - prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
Galę zakończył recital pieśni patriotycznych w wykonaniu Dominiki Świątek z zespołem akompaniującym.

 • autor: alka / foto:Tomasz Wysocki
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -

Sprawnym krokiem „Poloneza”

Okres pourlopowy okazał się bardzo pracowity dla niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Bohaterów Modlina 77A.
Już 28.08.2011 roku w Zakroczmiu odbył się VIII Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, w którym część artystyczną otwierał wspaniały taniec „Polonez”, wykonany przez uczestników i kadrę WTZ pod kierownictwem pani Elżbiety Gauza.
„Polonez” w wykonaniu uczestników WTZ w strojach ludowych zrobił jak zwykle duże wrażenie i stał się przepiękną wizytówką naszego Warsztatu.
Kolejnym dość trudnym zadaniem, był udział 09.09.2011roku sześciorga uczestników Warsztatu w XVIII Ogólnopolskich Zawodach Sportowych Osób Niepełnosprawnych w Sochaczewie. Zawodnicy WTZ przywieźli z zawodów srebrny medal, zdobywcą jego był Mariusz Andrzejewski. Pozostali reprezentanci WTZ: Izabella Kozłowska, Tomasz Jeszke, Paweł Kelm, Tomasz Morawski, Sebastian Szymański zajęli wysokie punktowane miejsca.
17.09.2011roku odbył się Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Helenów Warszawa Międzylesie. Zaproponowano, żeby uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Nowego Dworu Mazowieckiego sprawnym krokiem „Poloneza”, uświetnili otwarcie festiwalu. Oprócz tańca niepełnosprawni uczestnicy WTZ brali udział w warsztatach twórczych, przygotowali stoisko z rękodziełem artystycznym i loterię fantową. Brali również udział w różnych konkursach z nagrodami.

 

 • autor: TPD
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Nasze stanowisko podczas VIII Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oprócz Radnych Powiatu odwiedził Starosta Nowodworski
 • Warsztaty Terapii Zajeciowej w strojach ludowych - "Poloneza" czas zacząć
 • Odbieramy nagrodę podczas Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych za wykonanie tańca "Polonez"
 • -

Długodystansowe Mistrzostwa Warszawy

W niedzielę, 4.09 kajakarze z sekcji kajakowej NOSiR wzięli udział w Długodystansowych Mistrzostwach Warszawy. Zawody zostały rozegrane na jeziorku Kamionkowskim w Warszawie. Tak jak dzień wcześniej na Mistrzostwach Warszawy w Sprincie, nowodworzanie ścigali się z zawodnikami ze stolicy.
Najmłodsze dzieci płynęły na dystansie 500 m na kajakach do Kajka Polo i właśnie w tej kategorii pierwsze złoto dla sekcji zdobyła Olga Olszewska, która dzień wcześniej na dystansie 200 m uplasowała się na trzeciej pozycji. W tym samym wyścigu Karolina Łapińska była piąta, Zuzanna Sztuka szósta, Sandra Buczek siódma.
Wyścig K - 1 2000 m  Dzieci - dziewcząt przyniósł srebro Aleksandry Sztuki i brąz Klaudii Szuleckej.
W kategorii Młodziczek po długim wyścigu na 2000 m Justyna Boniecka dopłynęła do mety, jako trzecia, Magda Gryglas była czwarta a Natalia Wnukowska piąta.
Ku radości wszystkich zawodników sekcji nasz kajakarz Wojciech Mańka zdobył na 2000 m brąz i tym samym pierwszy medal dla męskiej części zespołu. W tym samym wyścigu Daniel Stolarski był szósty a Michał Olszewski siódmy.
Opisane Długodystansowe Mistrzostwa Warszawy przyniosły zespołowi z Nowego Dworu pięć medali, z których każdy przyniósł tyle samo radości, bez znaczenia na kolor.
Już niedługo relacja z Mistrzostw Warszawy Młodzików.

Więcej zdjęć i filmów sekcji kajakowej na www.facebook.com/Sekcja.Kajakowa.NOSiR.NDM
 

 • autor: Renata Klekotko
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Finałowe emocje

W upalną letnią sobotę, na boisku plażowym przy Top Hotelu rozegrano ostatni finałowy turniej Grand Prix Top Hotel.
Pięć najlepszych par stoczyło emocjonujące, stojące na wysokim poziomie mecze. Dopiero ostatni mecz decydował o tym kto zasiądzie na tronie. Trzy drużyny maiły jednakowe szanse, ale para Kamil Miklewicz / Bartosz Kujawski, nie dała się pokonać i jako jedyna nie przegrała meczu. Duży wpływ na takie rozstrzygnięcie miało na pewno doświadczenie B. Kujawskiego wyniesione po udziale w turniejach w ramach Mistrzostw Polski, w których walczył wraz z A. Mamełką, kwalifikując się do finałów. Doskonałe wrażenie zostawiła po sobie para M. Okoński / M.Turkot. Bardzo dobre warunki fizyczne, sprawność to duże atuty w siatkówce plażowej. Może będzie to kolejna para, która wystartuje w przyszłorocznym cyklu Mistrzostw Polski.
Momenty bardzo dobrej gry, ale i prostych błędów miała dwójka C.Tulin / P. Matysiak. Po serii dobrych zagrań, następowała dekoncentracja i błędy po jakich sami się wstydzili.
Pary: W. Sitek / K. Kędzior oraz P. Reszczyński / K. Szlubowski dzielnie walczyły, ale widać było, że rywale częściej mają do czynienia z „plażówką”, co przełożyło się na wynik.

Po zakończeniu turnieju, wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami, nagrodami rzeczowymi  i dyplomami przez Prezesa Top Invest – Top Hotel Pana Krzysztofa Duckiego oraz Dyrektora Marketingu Panią Jolantę Mielczarek. Najlepszym zawodnikiem, wyróżnionym nagrodą rzeczową   – zdobywając 66 pkt został Piotr Matysiak.
Na kolejny turniej zawodnicy muszą poczekać przynajmniej do kwietnia 2012 roku, kiedy to jeśli dopisze pogoda, rozpocznie się kolejny cykl Grand Prix Top Hotel.

Wyniki:
W.Sitek/K.Kędzior – P.Matysiak/C.Tulin  0:2 (-13,-10)
M.Okoński/M.Turkot – P.Reszczyński/K.Szlubowski  2:1 (-13,14,7)
K.Miklewicz/B.Kujawski – W.Sitek?k.Kędzior  2:0 (11,3)
P.Matysiak/C.Tulin – M.Okoński/M.Turkot  2:0 (13,13)
P.Reszczyński/K.Szlubowski – K.Miklewicz/B.Kujawski  0:2 (10,-10)
W.Sitek/K.Kędzior – M.Okoński/M.Turkot  0:2 (-4,-13)
K.Miklewicz/B.Kujawski -  P.Matysiak/C.Tulin  2:1 (-14,14,7)
W.Sitek/K.Kędzior - P.Reszczyński/K.Szlubowski  2:0 (10,13)
P.Reszczyński/K.Szlubowski  - P.Matysiak/C.Tulin   1:2 (14,-7,-10)
M.Okoński/M.Turkot - K.Miklewicz/B.Kujawski  0:2 (-9,-11)

Klasyfikacja końcowa:
1. Kamil Miklewicz / Bartosz Kujawski
2. Piotr Matysiak / Cezary Tulin
3. Marcin Okoński / Marcin Turkot
4. Wojciech Sitek / Kamil Kędzior
5. Mateusz Reszczyński / Kamil Szlubowski

Top Hotel zaprasza chętnych do korzystania z boiska do siatkówki plażowej. Sprzęt potrzebny do gry znajduje się w Hotelu, należy tylko mieć własną piłkę.

 • autor: Henryk Parzykowski

Lato Muminków

 • -

Akcja "KoreK"

 • -

EKOSztafeta

„EKOSztafeta Międzyszkolny Turniej Ekologiczny dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 27.000,00 zł”.

Nowodworska Straż Miejska zaprasza serdecznie wszystkich „Eko-strażników” oraz osoby pragnące poszerzyć swoja wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska do siedziby NOK w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1A. W dniu 23 września bieżącego roku, gdzie o godzinie 10:00 rozpocznie się „EKOSztafeta”. Zachęcamy wszystkich chętnych do kibicowania naszym „Eko-strażnikom” podczas turnieju.

 • -

Psie wystawy

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Legionowie

zaprasza na
Klubową Wystawę Sznaucera, Klubową Wystawę Retrieverów

oraz
XXI Jesienną Wystawę Psów Rasowych,

które odbędą się w Nowym Dworze Mazowieckim
na terenie Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w dniach 1 i 2 października 2011r.

 

Będzie można jak zwykle zobaczyć najpiękniejsze psy z Polski i nie tylko.

Wystawy odbywają się w godz. 10:00-17:00.

Zależy nam by nasi goście zwiedzający wystawę nabrali przekonania,
że warto posiadać psa rasowego dla jego urody i licznych zalet.

Serdecznie zapraszamy

 

Zofia Tosiak
Przewodnicząca Zarządu
ZKwP Oddział w Legionowie

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -

Kamienie milowe

Rekonstrukcje oblężenia Modlina w 1813 r. i jego obrony w 1939 r. mogliśmy podziwiać 10 i 11 września w Nowym Dworze Mazowieckim. To właśnie w modlińskiej twierdzy rozpoczęły się obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2011 na Mazowszu.

Idea EDD

Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD) zostały ustanowione przez Radę Europy dokładnie 20 lat temu. Ich głównym celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej poprzez szereg otwartych dla wszystkich festynów, jarmarków, wystaw, paneli naukowych i innych wydarzeń.

Polska włączyła się do tej akcji w 1993 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ogólnopolski koordynator EDD, zaproponował w tym roku jako wspólny dla całego kraju temat obchodów: kamienie milowe. Jak czytamy na www.edd2011.pl: temat EDD w 2011 w Polsce, ma zwrócić uwagę na wkład Rzeczpospolitej na przestrzeni dziejów w rozwój Europy. Kamienie milowe takie jak Zjazd Gnieźnieński, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Konfederacja Warszawska, Odsiecz Wiedeńska, czy Konstytucja 3 maja, są naszymi cegiełkami w budowę wspólnej Europy.

Nie dziwi zatem organizacja EDD w Twierdzy Modlin, która odegrała istotną rolę w wojennej historii nie tylko Polski, ale i Europy.

Od przeszłości …

W 1813 r. w naszej fortecy stoczyły walkę wojska carskie i, wycofująca się z wyprawy na Moskwę, armia francuska. To właśnie rekonstrukcję tej bitwy mogliśmy oglądać w sobotę, 10 września. Zanim jednak do niej doszło w Twierdzy Modlin miał miejsce szereg innych, ważnych wydarzeń.

Obchody uroczyście rozpoczęły się pod tablicą I Portu Marynarki Wojennej – Ligi Morskiej i Rzecznej. Następnie zebrani udali się pod Pomnik Obrońców Modlina, gdzie odbyła się Msza Święta Polowa w intencji poległych w obronie Ojczyzny odprawiana przez Proboszcza Twierdzy Modlin i Kapelana Ligi Morskiej i Rzecznej. Przed rozpoczęciem Mszy krótkie przemówienie wygłosił Burmistrz, Jacek Kowalski. Nawiązał do idei EDD, jak mówił: nowodworska społeczność zawsze pamięta o swoim dziedzictwie. Tego dnia głos zabrała także Pani Poseł na Sejm RP, Jadwiga Zakrzewska, która w swoim wystąpieniu w sposób szczególny zwróciła się do młodzieży, dziękując tym, którzy przyszli pod Pomnik i wierząc, że obchody EDD stanowią dla nich świetną lekcję historii. Marszałka Województwa Mazowieckiego w tej części uroczystości reprezentowała Bożena Żelazowska – wicedyrektor departamentu kultury Urzędu Marszałkowskiego.

Zebrani na Mszy wspólnie oddali hołd Bohaterom, którzy zginęli za Ojczyznę uczestnicząc we wzruszającym Apelu Poległych zakończonym salwą honorową i składając kwiaty pod Pomnikiem Obrońców Modlina.

Następnie wszyscy z Nadbużańską Orkiestrą Dętą na czele (która zapewniła oprawę muzyczną uroczystości pod tablicą Portu Marynarki Wojennej i Mszy) pieszo udali się w stronę tzw. Reduty Napoleona, pochodzącej z czasów Księstwa Warszawskiego, gdzie odbyła się rekonstrukcja. Oblężenie Modlina w 1813 r. odtworzyło ponad 200 rekonstruktorów. Kilkakrotnie więcej osób ten spektakl oglądało.

Po rekonstrukcji dla zebranych jeszcze raz zagrała (i zaśpiewała) Nadbużańska Orkiestra Dęta. Muzycy zaprezentowali publiczności nie tylko utwory patriotyczne, ale i te bardziej rozrywkowe. Zebrani mogli posłuchać w tym nietypowym wykonaniu m. in. hitu Beatelsów – Yellow Submarine.

Mocnym akcentem na koniec tego dnia był koncert zespołu Magnetar, z którym gościnnie wystąpił Radek Chwieralski, ceniony gitarzysta. Magnetar zaprezentował patriotyczne piosenki podane w ostrym, rockowym, współczesnym sosie.

… do teraźniejszości

W niedzielę, 11 września obchody EDD przeniosły się na teren starego Elewatora. Tam odbyła się giełda militariów oraz rekonstrukcja Obrony Modlina z września 1939 r. Ci, którzy byli w Twierdzy dzień wcześniej mogli porównać, jak prowadziło się wojny w XIX i XX wieku. W rekonstrukcji z II wojny światowej brały udział pojazdy mechaniczne, ale i kawaleria konna, która wzbudziła żywiołowy aplauz publiczności. Podobnie efekty pirotechniczne. Rekonstrukcja okraszona była, rewelacyjnie wykonywanymi na żywo, pieśniami patriotycznymi i komentarzem m. in. dra Piotra Oleńczaka – historyka i mieszkańca Twierdzy. 

We wrześniu 1939 r. Twierdza Modlin broniła się o jeden dzień dłużej niż Warszawa i choć skapitulowała – jej obrońcy dla wszystkich byli Bohaterami. Tak samo było teraz. Rekonstruktorzy wcielający się w polskich żołnierzy dostali gromkie brawa od licznie zgromadzonych widzów, a pamięć o tych prawdziwych Obrońcach tego dnia odżyła i zajaśniała nowym blaskiem. 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Supermasters PZT 2011 – Turniej Nadziei Tenisowych

W ubiegły weekend (9-11.09.2011r.) na kortach Górnika Bytom odbył się, wieńczący sezon letni, prestiżowy turniej „Supermasters PZT – Turniej Nadziei Tenisowych”. Turniej ten ma formułę analogiczną z rozgrywanym rokrocznie zawodowym turniejem Masters.  Pierwsza ósemka rankingu Polskiego Związku Tenisowego w poszczególnych kategoriach wiekowych rozgrywa między sobą mecze grupowe, wychodząc do pólfinałów i finałów. W kategorii U – 12 chłopców w turnieju udział wziął nasz mieszkaniec Kacper Żuk. Mimo zmęczenia długim sezonem Kacper pewnie triumfował w turnieju, stawiając niejako kropke nad „i” w całym sezonie. Sezon krajowy już się skończył, Kacper przed ciężkim okresem przygotowawczym zaplanował jeszcze jeden sprawdzian. Od 19 września będzie reprezentował nasz kraj na turnieju z cyklu Tennis Europe Junior Tour „Plavnieki Open 2011” na Łotwie. Dopiero po tym starcie Kacper będzie mógł chwilę odpocząć i rozpocząć treningi przygotowawcze do nowego sezonu – Zima 2011/2012. Sezonu trudnego, gdyż nasz zawodnik będzie już walczył o punkty rankingowe w kategorii Młodzików, czyli chłopców w wieku do lat 14-tu.

Wyniki Kacpra na Supermastersie PZT 2011

 

Mecze grupowe:
Kacper Żuk – Aleksander Sadal  6/2, 6/3
Kacper Żuk – Tomasz Dudek 6/2, 6/4
Kacper Żuk – Andrzej Franko 6/3, 6/3

Półfinał
Kacper Żuk – Konrad Fryze 6/2, 6/1

Finał
Kacper Żuk – Michał Sikorski 6/0, 6/4

Kacpra sponsoruje firma „Ciałbud” Wiesław Ciałkowski, a w sprzęt wyposaża go firma Babolat.

 • autor: Artur Żuk
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Medale dla nowodworskich kajakarzy

W pierwszą sobotę września trzynastoosobowa reprezentacja sekcji kajakowej NOSiR brała udział w Mistrzostwach Warszawy w Sprincie Kajakowym. Młodzi kajakarze mimo zaledwie trzy miesięcznego treningu okazali się groźnymi przeciwnikami dla swych rywali z największych warszawskich klubów.
Pierwszy medal dla sekcji zdobyła Aleksandra Sztuka, która w konkurencji K-1 200 m Dzieci - Dziewcząt dopłynęła do mety, jako druga. Tuż za nią przypłynęła Szulecka Klaudia, która tym samym zdobyła brąz dla NOSiR-u.
Dużo radości przyniosły również dziewczynki startujące w K-1 200 m Dzieci Młodszych na Kajak Polo. Startująca tu Olga Olszewska była trzecia, Karolina Łapińska piąta, a Zuzanna Sztuka szósta.
NOSiR miał również swoją reprezentantkę w finale K-1 200 m Młodziczek. Startująca w nim Justyna Boniecka uplasowała się na wysokim piątym miejscu.
Ostatnią rozgrywaną konkurencją tego dnia była sztafeta damska 4x K-1 200 m. Drużyna w składzie: Justyna Boniecka, Magda Gryglas, Natalia Wnukowska i Klaudia Szulecka z dużą przewagą zdobyły srebro.
Pierwsze zawody okazały się wspaniałym sprawdzianem umiejętności oraz dowodem na wysoki poziom grupy.
Mali kajakarze trenowali jedenaście razy w tygodniu by móc godnie wystartować na kajakach wyczynowych.
Serdecznie wszystkim gratulujemy!!

Więcej informacji na temat sekcji kajakowej NOSiR znajdziecie Państwo na www.facebook.com/Sekcja.Kajakowa.NOSiR.NDM
 

 • autor: Renata Klekotko
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pozostał finał

W sobotę osiem par zmagało się w ostatnim eliminacyjnym turnieju „Grand Prix Top Hotel”.
Przy pięknej słonecznej pogodzie oglądaliśmy wiele pasjonujących pojedynków, i co należy podkreślić z dużym udziałem dziewcząt. Joanna Karasiewicz wraz z Bartkiem Kujawskim (po sukcesach w Mistrzostwach Polski) wygrali wszystkie pojedynki co dało im zwycięstwo w turnieju. Dzielnie poczynały sobie siostry Dominika i Aleksandra Balcerowicz, które dopiero w tie breaku przegrały mecz o III miejsce z parą Piotr Matysiak - Cezary Tulin. Jak zwykle w czołówce ulokowała się para Marcinów: Okoński i Turkot, przegrywając dopiero w finale.

W sobotę 17 września od godziny 10.00 pięć najlepszych par rozpocznie finałowe zmagania.
Zagrają pary: Piotr Matysiak – Cezary Tulin, Marcin Okoński - Marcin Turkot, Kamil Miklewicz - Bartek Kujawski, Wojciech Sitek – Kamil Kędzior, Mateusz Reszczyński - Patryk Zieliński (ew. Kamil Szlubowski). W finałach zespoły zagrają „każdy z każdym”, do dwóch wygranych setów (sety do 15 pkt), tie break do 11 pkt.


Wyniki sobotnich meczów.

Grupa „A”
P.Matysiak/C.Tulin – D.Balcerowicz/A.Balcerowicz 21:17
J. Kujawska / K.Urbaś – W.Sitek/K.Kędzior 11:21
P.Matysiak/C.Tulin - J. Kujawska / K.Urbaś  21:11
D.Balcerowicz/A.Balcerowicz - W.Sitek/K.Kędzior 21:11
P.Matysiak/C.Tulin - W.Sitek/K.Kędzior 21:14
D.Balcerowicz/A.Balcerowicz - J. Kujawska / K.Urbaś 21:6

Grupa „B”
M.Okoński/M.Turkot – P.Reszczyński/K.Grygorczyk 21:18
B.Kujawski/J.Karasiewicz – K.Miklewicz /P.Korczyk 23:21
M.Okoński/M.Turkot - B.Kujawski/J.Karasiewicz 19:21
P.Reszczyński/K.Grygorczyk  - K.Miklewicz /P.Korczyk 16:21
M.Okoński/M.Turkot - K.Miklewicz /P.Korczyk 23:21
P.Reszczyński/K.Grygorczyk  - B.Kujawski/J.Karasiewicz 17:21

O V miejsce:
Wojciech Sitek/Kamil Kędzior – Kamil Miklewicz/ K.Korczyk 19:21

Półfinał:
P.Matysiak/C.Tulin – M.Okoński/M.Turkot 1:2 (9,-13,-12)
D.Balcerowicz/A.Balcerowicz – B.Kujawski/J.Karasiewicz 0:2 (-9,-8)

O III miejsce:
Piotr Matysiak/Cezary Tulin – Dominika Balcerowicz/Aleksandra Balcerowicz 2:1 (14,-15,-7)

FINAŁ
Marcin Okoński/Marcin Turkot – Bartek Kujawski/Joanna Karasiewicz 0:2 (-10,-10)

 • autor: Henryk Parzykowski

Nowy Dwór Mazovii – słoneczny i rowerowy

W niedzielę, 11.09 br. odbyły się w Nowym Dworze Mazowieckim zawody Mazovia MTB Marathon. Przedostatnia runda tego najpopularniejszego cyklu maratonów kolarstwa amatorskiego przyciągnęła na start prawie 1300 osób. Wśród pięknych krajobrazów dorzecza Wisły i Narwi konkurowali zarówno dorośli, jak i dzieci.

Weekend przywitał uczestników Mazovia MTB Marathon przepiękną pogodą. Niemal 25 stopni Celsjusza i lekki wiaterek – to wymarzone warunki dla kolarzy. Zawody w Nowym Dworze Mazowieckim udowodniły, że ciekawe i zróżnicowane trasy maratonów można znaleźć również na terenach należących do Niziny Mazowieckiej. Bujne lasy, obfitujące w starodrzew, pełne wąskich, wyboistych ścieżek z wieloma zakrętami zapewniły niezapomniane emocje oraz dużą dawkę adrenaliny wszystkim uczestnikom maratonu. Zarówno tym małym, jak i dużym.
Dystans „Hobby” kobiet (7 km) padł łupem Weroniki Jankiewicz. Wśród mężczyzn zwycięzcą został Jan Puzyna. Na tym dystansie wystartowało niemal 200 dzieci do lat 13 oraz ich opiekunowie. Dystans „Fit” (25 km), charakteryzujący się zmiennością podłoża oraz dużą ilością zakrętów, najszybciej pokonała Dagmara Krzyżyńska. W klasyfikacji generalnej panów zwyciężył Rafał Rusinek. Trasa dystansu „Mega” (45 km) to piaszczyste wydmy oraz wiele sekcji korzennych single-tracków. Z ich pokonaniem najlepiej poradziła sobie Ewa Duda, uzyskując czas 2 godziny, 56 sekund. Najlepszy wśród mężczyzn, Patryk Piasecki, na pokonanie tego dystansu potrzebował godziny, 38 minut i 43 sekund. Na koronnym dystansie maratonu – „Giga” (70 km) – najlepszy czas wśród kobiet uzyskała Agnieszka Zych z Piaseczna (2:54:24). Z czasem 2 godziny, 25 minut i 55 sekund na metę dotarł Radosław Rękawek z Garwolina.
W klasyfikacji Marketingu i Reklamy zwyciężyli: Joanna Romaniuk ze Skleprowerowy.pl MARATHON TEAM oraz Rafał Urbanowicz z Plannja Racing Team. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła ekipa BSA Pro Tour, a w klasyfikacji rodzinnej – Majewscy, w składzie: Tomasz, Oliwia i Artur.
W mini-wyścigu na terenie miasteczka sportowego w centrum Nowego Dworu wzięło udział około 30 dzieci w wieku do lat 5. Zacięta walka została nagrodzona – każde z nich dostało upominek od organizatora.
Podczas trwania maratonu, dla wszystkich dzieci zorganizowano plac zabaw pod namiotem. Dzięki temu w przyjaznej i rodzinnej atmosferze mogły wziąć udział w wielu konkursach, w których każdy otrzymywał upominki. Dla kolarzy, ich rodzin oraz kibiców wystąpiły zespoły The Craft oraz Copy/Paste. 
Już za 2 tygodnie, 24.09. br. w Toruniu odbędzie się Wielki Finał Mazovia MTB Marathon. Na uczestników czeka wiele atrakcji. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej sezonu 2011 otrzymają medale oraz nagrody rzeczowe. Serdecznie zapraszamy!
Pełna lista wyników oraz informacje dotyczące kolejnych zawodów w Toruniu znajdują się na stronie www.mazoviamtb.pl.

 • autor: Andrzej Szot
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zajęcia w NOK-u

Amatorska liga szóstek

Relacja z amatorskiej ligi „szóstek”  2011 w Twierdzy
 

Wzorem ubiegłych sezonów Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” i tego lata zorganizował rozgrywki amatorskiej ligi piłkarskiej.

Do rozgrywek zgłosiły się drużyny:

1. SRTM
2. JOCKERSI
3. FC INTERNAZIONALE
4. THC
5. CIT-LINES
6. REDUTA
7. DĘBINKI
8. TWIERDZA

10 września rozegrano I kolejkę. Odbyły się mecze:

SRTM – JOCKERSI 3:1

Bramki zdobyli:

dla zespołu SRTM: Krzeczkowski P.-2, Mizgiel E.-1;
dla zespołu Jockersi: Milewski M.-1.

FC INTERNAZIONALE – THC 4:4

 

Bramki zdobyli:
dla zespołu Fc Internazionale: Barciński D.- 2, Zakrzewski K. -1, Koc K.-1;
dla zespołu THC: Wasiak B. -1, Trojak D. -1, Wróblewski B. -1, Dąbski M. -1.

CIT-LINES – REDUTA 3:3

Bramki zdobyli:

dla zespołu Cit-Lines: Sawicki R.-1, Lewkowicz k. -1, Wójcik D. -1;
dla zespołu Reduta: Bujnarowski – 1, Kaleja K. -1, Szatkowski K. -1.
 

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
I SRTM 1 3 3:1
II FC INTERNAZIONALE 1 1 4:4
III THC 1 1 4:4
IV CIT-LINES 1 1 3:3
V REDUTA 1 1 3:3
VI JOCKERSI 1 0 1:3
  TWIERDZA 0 0 0
  DĘBINKI 0 0 0

 

Strzelcy:

Krzeczkowski P. - 2,
Barciński D. - 2,
Mizgiel E. - 1,
Milewski M. - 1,
Zakrzewski K. - 1,
Koc K. - 1,
Wasiak B. - 1,
Trojak D. - 1,
Wróblewski B. - 1,
Dąbski M. - 1,
Sawicki R. - 1,
Lewkowicz K. - 1,
Wójcik D. - 1,
Bujnarowski P. - 1,
Kaleja K. - 1,
Szatkowski K. - 1.           

 • autor: Sławomir Krzeczkowski

Medale Mistrzostw Świata dla nowodworskich kajakarzy

Grupa nowodworskich kajakarzy z Klubu Weterani Świt Nowy Dwór Maz.: Mariusz Szałkowski, Krzysztof Kaszyński, Waldemar Sztuka, Renata Oleś i Anna Szymańska godnie reprezentowali Polskę i Nowy Dwór Maz. w Mistrzostwach Świata w Szeged na Węgrzech ICF Canoe World Championships Masters.

27 i 28 sierpnia 2011 r. zmierzyli się z zawodnikami z całego świata na węgierskim torze w Szeged na dystansie 200 m i 2 km.
Tegoroczne bardzo intensywne treningi, nawet w dość trudnych warunkach atmosferycznych przyniosły sukces – nowodworscy mastersi kilkakrotnie stawali na podium odbierając gratulacje i medale.
W wyścigu K-4 na dystansie 200 m M. Szałkowski, K. Kaszyński, W. Sztuka, D. Strachota po brawurowym starcie wywalczyli brązowy medal pokonując wiele znakomitych reprezentacji z innych państw.
W wyścigu K-4 Mix na dystansie 200 m M. Szałkowski, K. Kaszyński, R. Oleś, A. Szymańska wywalczyli także brązowy medal.
W wyścigu K- 2 Mix R. Oleś i W. Sztuka wywalczyli kolejny brązowy medal.
W wyścigu K-2 na dystansie 200 m R. Oleś i A. Szymańska wywalczyły brązowy medal.
W wyścigu K-1 na dystansie 200 m R. Oleś także wywalczyła brązowy medal.
W wyścigu K-4 Mix na 2 km M. Szałkowski, W. Sztuka, R. Oleś, A. Szymańska po bardzo wyczerpującym wyścigu wywalczyli brązowy medal.
W wyścigu K-2 na dystansie 2 km R. Oleś i A. Szymańska wywalczyły srebrny medal.
Kajakarze byli bardzo zadowoleni ze swoich wyników i dumni, że mogli stanąć na podium odbierając medale po zakończonej rywalizacji na jednym z piękniejszych torów regatowych na świecie.
Dużą niespodziankę sprawił nowodworskim kajakarzom R. Seruga - właściciel PLASTEX-u czołowej na świecie firmy produkującej kajaki, udostępniając nowodworskim masterom najnowszy model kajaka K-4 Fighter na czas regat, który wzbudzał ogólne zainteresowanie i podziw wśród wszystkich startujących kajakarzy.

Gratulacje dla medalistów Mistrzostw Świata - nowodworskich kajakarzy, dzięki którym kajaki znów pływają po Narwi!!!

 • autor: Elżbieta Szałkowska
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nowodworskie Spotkania Jazzowe

 • -

Turniej Orlika

Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” z Modlina Twierdzy tak jak w ubiegłym roku odpowiedział na apel Szkolnego Związku Sportowego Warszawy i województwa mazowieckiego, i zgłosił chęć organizacji na obiekcie Orlika w Twierdzy II Edycji  Turnieju Piłkarskiego o Puchar Premiera Donalda Tuska szczebla gminnego. W turnieju wystartowały cztery drużyny chłopców: Klub Barca – opiekun mgr Agnieszka Wójcik, Biedronki  – opiekun mgr Janina Wilde, Czerwone Diabły – opiekun mgr Agnieszka Biegaj i MKS Modlin – opiekun mgr Barbara Siwek. Organizatorem turnieju był, niżej podpisany, Sławomir Krzeczkowski. Wszystkie drużyny reprezentowały kategorię wiekową 12-13 lat.
Zawody były rozgrywane systemem „każdy z każdym” i odbyły się 8 września. W opinii opiekunów, obserwatorów i dużej grupy kibiców warto organizować takie turnieje dla dzieci i młodzieży. Tu naprawdę na boisku widać zaangażowanie, wolę walki a przede wszystkim wolę zwycięstwa. Nikt nie drepcze po boisku co chwila patrząc na zegarek (albo na kasę), tu się walczy o każdy centymetr boiska. Mam nadzieję, że takie zmagania oglądają nasi piłkarze naszej ekstraklasy - panowie, doskonała szkoła.
Na zakończenie zawodów nagrody ufundowane przez Ministerstwo Sportu i UKS ”Reduta” wręczył Dyrektor Zespołu Szkół mgr Zdzisław Szmytkowski.
Szczególne podziękowanie należy się opiekunkom zespołów, które mobilizowały i dopingowały swoje drużyny, Karolowi Biegajowi – ratownikowi medycznemu, który poświęcił swój wolny czas, aby zabezpieczyć zawody pod względem medycznym. Swoją pracę znakomicie wykonał sędzia zawodów Piotr Krzeczkowski, który w sposób fachowy i całkowicie bezstronny poprowadził całe zawody.

 • autor: Sławomir Krzeczkowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kolektory słoneczne dla mieszkańców

W dniu 14 listopada 2013, rozpoczęto montaże kolektorów słonecznych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wykonawca, którym jest firma Antinus Sp. z o.o. ze Skierniewic, niezwłocznie po podpisaniu umowy, przystąpiła do realizacji inwestycji. Umowa obowiązuje do 22 tycznia 2014 roku.

 

Nabór do sekcji koszykówki

 • -

Korsarz

 • -

Piękny świat

 • -

Pożegnaliśmy lato

3 września w Modlinie Starym odbyło się symboliczne „Pożegnanie Lata”.

Na teren rekreacyjny przy Szkolnej 3 przybyła spora grupa miłośników dobrej zabawy. Atrakcji nie brakowało, a i pogoda była jeszcze typowo letnia. Publiczność rozgrzewały zespoły: „The Craft”, „Talking Brothers” – wykonujący covery znanych wszystkim hitów „Modern Talking” i artystki z programem „A to ci biesiada”, które podbiły serca szczególnie męskiej części publiczności. Na najmłodszych czekały liczne konkursy i, cieszące się ogromnym powodzeniem, miasteczko dla dzieci. Nie brakowało oczywiście także czegoś na ząb.

Dużym wydarzeniem tego dnia był mecz koszykówki drużyny z Modlina przeciw UKS Młode Orły. Mimo dzielnej walki „gospodarzy” Młode Orły pokonały ich stosunkiem punktów 51:25. Gratulacje obu drużynom oraz puchar dla zwycięzcy wręczał Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rowerowe szaleństwo w NDM

Już w najbliższą niedzielę, 11.09 br., odbędzie się w Nowym Dworze Mazowieckim 12. runda Mazovia MTB Marathon. Około tysiąca zawodników z całej Polski stawi się na starcie tej edycji cyklu. Na jeden weekend Lasy Chotomowskie staną się areną zawodów kolarskich, które mają pokazać, że ruch i wysiłek fizyczny są najlepszym sposobem na spędzenie weekendu. Wśród przyjaciół czy w gronie rodziny - każdy odnajdzie tu coś dla siebie.

Kategorie tras

Każdy z zawodników może wybrać trasę, na której będzie rywalizował w maratonie. Dla najmłodszych kolarzy oraz ich rodziców organizatorzy przygotowali dystans "Hobby" (7 km). Sklasyfikowany w sześciostopniowej skali jako czwórka, nie sprawi problemów starszym dzieciom, jednak pociechy na czterokołowych rowerach będą potrzebowały w niektórych miejscach pomocy opiekunów. Większość tego dystansu biegnie przez piękne dukty Lasu Dębinki. Poziom trudności dystansu "Fit" (25 km) został oceniony na trójkę. Jego cechami charakterystycznymi są zmienność podłoża oraz duża ilość zakrętów. Kolarze startujący na tym dystansie będą musieli wykazać się umiejętnością jazdy w dużych grupach, ponieważ jest to najpopularniejsza trasa maratonu. Zawodnicy startujący na dystansie "Mega" (45 km) będą mieli do pokonania piaszczyste wydmy oraz wiele sekcji korzennych single-tracków. Spore szybkości na ścieżkach i duktach Lasów Chotomowskich sprawią, że trasa będzie wymagała olbrzymiej koncentracji. Poziom trudności trasy został oceniony na 2. Ostatni, najdłuższy i najtrudniejszy dystans "Giga" (70 km), to prawdziwa próba charakteru dla doświadczonych kolarzy. Łączy w sobie wszystkie cechy krótszych tras - zmienne podłoże, techniczne single-tracki, dużą ilość zakrętów oraz szybkie leśne ścieżki. To dystans sprawdzający wytrzymałość i wolę walki zawodników.

Nowy Dwór Mazowiecki położony jest w dorzeczu Wisły i Narwi, dzięki czemu panuje tam wyjątkowy klimat. Zawody w Nowym Dworze Mazowieckim udowodnią, że ciekawe i zróżnicowane trasy maratonów można znaleźć również na terenach należących do Niziny Mazowieckiej. Bujne lasy, obfitujące w starodrzew, pełne wąskich, wyboistych ścieżek z wieloma zakrętami zapewnią niezapomniane emocje oraz dużą dawkę adrenaliny wszystkim uczestnikom maratonu. Zarówno tym małym, jak i dużym.

W trakcie zawodów oraz bezpośrednio po ich zakończeniu uczestnicy będą mogli skorzystać z bufetów, myjek rowerowych oraz pełnego zaplecza sanitarnego. Rodzice z dziećmi spędzą również wiele miłych chwil w wesołym miasteczku, zlokalizowanym nieopodal mety zawodów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach, które mają propagować zdrowy tryb życia oraz zachęcać do aktywnego wypoczynku pośród pięknych Polskich krajobrazów.

Więcej informacji nt. zawodów znajdą Państwo na stronie Mazovia MTB Marathon pod adresem: www.mazoviamtb.pl.

Zobacz mapę zawodów

 

Trochę więcej o Mazovia MTB Marathon

Mazovia MTB Marathon to największy i najszybciej rozwijający się cykl powszechnych imprez rowerowych w Polsce, przeznaczony dla amatorów. Składa się z 13 imprez organizowanych od kwietnia do października w 13 rożnych miejscowościach Polski. Każda z nich podzielona jest na 4 trasy. Dystans Hobby (5-10 km) jest przeznaczony dla dzieci oraz dorosłych zaczynających swoją przygodę z kolarstwem terenowym. Dystans Fit (15-30 km) to trasa nieco bardziej wymagająca, przeznaczona dla osób, które mają za sobą pierwsze starty. Dystanse Mega (35-65 km) oraz Giga (75-120 km) ze względu na długość i stopień trudności są domeną doświadczonych zawodników.

Organizatorem maratonu jest Cezary Zamana - jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy. Cezary Zamana to między innymi: mistrz Polski z 1999 r., zwycięzca Tour de Pologne w 2003 r., jedyny Polak, który jeździł w jednej grupie kolarskiej z królem Tour de France, Amerykaninem Lancem Armstrongiem, kolarz zawodowych grup kolarskich: Subaru Montgomery, Kelme, Motorola, Mróz, CCC- Polsat oraz Intel - Action.

Dodatkowych informacji udzielają:

Agnieszka Nowakowska, KonkretPR
a.nowakowska@konkretpr.pl
tel. kom. 507 086 266
tel./fax. (22) 628 50 42

Andrzej Szot, Konkret PR
a.szot@konkretpr.pl  
tel./fax. (22) 628 50 42

Katarzyna Krakowiak, Mazovia MTB Marathon
Kasia@mazoviamtb.pl
tel. 609 084 184

Top Hotel Cup

Top Hotel w Nowym Dworze Mazowieckim

zaprasza
10.09.2011r. od godz. 9:30

na
III Turniej Siatkówki Plażowej Amatorów
"Top Hotel Cup"

Zapisy do dnia 08.09. (czwartek) do godz. 17.00 na adres: recepcja@tophotelndm.pl. tel. 22-188 41 44.

Proszę podać nazwiska i telefon kontaktowy kapitana zespołu.
Pary tylko z terenu powiatu nowodworskiego.
Losowanie, ustalenie systemu rozgrywania oraz godzin gier w piątek o godz. 17.00 w recepcji Top Hotel.
Na losowaniu obecność przedstawiciela drużyny obowiązkowa.
Najlepsze zespoły po II turnieju zostaną rozstawione.
Organizator zapewnia: piłki do gry, ubezpieczenie, wodę, skromny posiłek.
Wpisowe 10 zł od zawodnika.
 

Zagłosuj na stronę Miasta ...

Drodzy Internauci!

Liczymy na Wasze wsparcie. Strona www.nowydwormaz.pl bierze udział w konkursie Polski Internet w kategorii: Portal Miasta i Gminy. Ten ogólnopolski konkurs, organizowany przez The World Internet Foundation, pozwala wyłonić najelpsze strony internetowe w różnych kategoriach, a docelowo - najlepszą stronę 2011 roku. 

Prosimy, w dniach od 5 do 30 września oddajcie na nas Wasze głosy! Organizatorzy przygotowali dla Was cenne nagrody. Wystarczy, że wejdziecie na stronę: 

http://www.polskiinternet.org.pl/glosowanie_wyswietlanie_kategorie.php


wybierzecie kategorię "Portal Miasta i Gminy", a potem klikniecie guzik "Oddaj swój głos" obok www.nowydwormaz.pl i podacie swój e-mail.

Więcej o głosowaniu i nagrodach na: 

http://www.polskiinternet.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=90

Wiemy, że pomożecie!

 

 
 • autor: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Zapal świeczkę Bohaterom!

Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek zaprasza do wzięcia udziału w Grze Miejskiej „Zapal Świeczkę Bohaterom”. Jej uczestnikiem może zostać każdy, kto znajdzie fanpage naszej organizacji na Facebook’u i dzięki zamieszczonym tam wskazówkom - jedną z kilkunastu paczek. Paczki ukryte są w miejscach, które odegrały istotną rolę w działaniach wojennych we wrześniu 1939 roku. Po ich odnalezieniu i odwiedzeniu danego miejsca pamięci, uczestnik musi zapalić tam symboliczny znicz.

Gra odbywa się na terenie gmin: Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek, Zakroczym, Czosnów, Leoncin, Wieliszew i Kampinos. Trwa do 30 września, jednak przyłączyć się do niej można w każdej chwili. Na najbardziej aktywnych uczestników czekają nagrody.  Szczegóły oraz regulamin dostępne są  na  www.3rzeki.pl .

Nie czekaj ani chwili, Zapal Świeczkę Bohaterom już dziś!

 

Zespół Centrum Informacji Turystycznej
Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek

 

 • -
 • -

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Dnia 21 czerwca 2011 r. uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 6 833,16 zł. na realizację projektu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki” www.wfosigw.pl .Takie dofinansowanie umożliwi nam zdemontowanie i utylizację wyrobów azbestowych o łącznej ilości 846 m2.

 

Z życia osiedla Modlin Twierdza

Uroczyste rozpoczecie roku szkolnego 2011 /2012.

Zgodnie z przyjetym zwyczajem uroczystości związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego na terenie Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy mają szczególną oprawę. Jest to wydarzenie, które na długo pozostaje w pamięci mieszkanców osiedla. Tak też było i w tym roku.
Na dziedzińcu szkolnym pojawiła się Poseł na Sejm RP – Pani Jadwiga Zakrzewska, Przewodniczacy Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim – Pan Krzysztof Bisialski, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Pan Jacek Kowalski, radni Rady Miejskiej: Karol Bielec, Włodzimierz Oleksiak, Andrzej Świder, proboszcz dr Cezary Siemiński, przedstawiciele organizacji wojskowych z tutejszego terenu oraz bohaterowie tego dnia - uczniowie z rodzicami.
Po powitaniu zaproszonych gości Dyrektor Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy – Pan Zdzisław Szmytkowski wygłosił okolicznościowe przemówienie. Pani Poseł na Sejm RP – Jadwidga Zakrzewska skierowała serdeczne życzenia do nauczycieli, uczniów i rodziców, następnie przekazała na ręce Dyrektora Zespołu Szkół, pamiątkowy zestaw monet wydanych przez Sejm RP jednocześnie zaprosiła młodzież do odwiedzenia Sejmu, zapoznania się z pracą parlamentarzystów. Po krótkiej części artystycznej przygotowanej przez najmłodszych uczniów, zaproszeni goście mieli okazję do zapoznania się z przygotowaniem placówki szkolnej do rozpoczęcia nauki.
Pan Dyrektor oprowadził znamienite osobistości po szkolnych klasach, obiektach sportowych, socjalnych i pomieszczeniach gospodarczych.
To co zobaczyli zwiedzający przeszło wszelkie oczekiwania. Jak stwierdziła Pani Poseł jest to szkoła futyrystyczna, na miarę dwudziestego pierwszego wieku. Powinni tu przyjechać Dyrektorzy placówek oświatowych z całej Polski w celu poznania wspaniałego przykładu mądrego gospodarowania, dbałości władz samorządowych o oświatę.
Jak stwierdził Pan Dyrektor – Zdzisław Szmytkowski nie osiągnął by tego stanu gdyby nie przychylność władz samorządowych do wdrażania w życie programów rządowych związanych z wychowaniem młodego pokolenia. Pani Posłanka miała okazję zobaczenia gotowe obiekty dydaktyczne, sportowe, rekreacyjne, powstałe dzięki programom rządowym obecnego rządu takich jak: Orliki, Radosna Szkoła, Wyprawka Szkolna, Bezpieczna Szkoła, Informatyzacja etc.
Na zakonczenie Pani Poseł Jadwiga Zakrzewska – osoba niezwykle mocno związana z Nowym Dworem Mazowieckim, dbająca przez cały czas pełnienia swojej parlamentarnej misji o interesy mieszkańców tej ziemi, z której pochodzi, miała okazję zapoznania się z aktualnym wyglądem osiedla Twierdzy Modlin. Idąc ulicami zobaczyła czyste, kolorowe, tetniące życiem osiedle. Na zadane pytanie skierowane do radnego Oleksiaka Włodzimierza, czyja to jest zasługa, dowiedziała się, że to jest zasługa wspólnot mieszkaniowych i władz samorządowych rozumiejących istotę funkcjonowania tzw. "małych ojczyzn" a Twierdza Modlin jest  tego namacalnym przykładem dla innych.
Jak stwierdził gospodarz tego terenu radny Włodzimierz Oleksiak, okazję do stwierdzenia prawdziwości przedstawionych opinii, będą mieli ci, którzy przybędą na Europejskie Dni Dziedzictwa 2011 w dniach 10-11 września 2011r. do Nowego Dworu Mazowieckiego – Modlina Twierdzy.

 • autor: Włodzimierz Oleksiak
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Chory z urojenia

Nowodworski Ośrodek Kultury organizuje wyjazd do Teatru 6. Piętro na arcykomedię Moliera "Chory z urojenia" w adaptacji znanego włoskiego reżysera Giovanni Pampiglione. W roli Argana obejrzymy Andrzeja Grabowskiego, w pozostałych rolachwystąpią m.in.: Anna Korcz, Joanna Kurowska, Wojciech Pokora i inni. Wyjazd nastąpi 16 października 2011 r. o godz. 18:00. Koszt biletu (bilet i transport) wynosi 118 zł. Zapisy i wpłaty przyjmowane są w kasie Nowodworskiego Ośrodka Kultury do 16 września 2011 r. Ilość miejsc ograniczona.

 • autor: NOK

20-lecie nowodworskiej SM

Z okazji
20-lecia Straży Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim

Strażnicy Miejscy
serdecznie zapraszają
do wspólnej zabawy
dzieci wraz z rodzicami

27.09.2011r. o godz. 14:00
na Plac Solny

 

 

W programie:
- konkursy związane z bezpieczeństwem,
- gry i zabawy,
- ścianka wspinaczkowa,
- trampolina,
- kula Zorbi,
- malowanie buzi.
 

Kolektory słoneczne dla mieszkańców

„Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało  informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dotyczącego dofinansowania do zakupu oraz instalacji systemów kolektorów słonecznych, które podgrzewać będą wodę do celów socjalno-bytowych.
Niestety kolejny raz okazało się, że procedury związane z oceną wniosków, ich uzupełnianiem oraz ustalaniem ostatecznej listy dofinansowanych wniosków przedłużyły się nieco w czasie. Początkowo zakładaliśmy, że podpisanie umowy i rozpoczęcie przygotowań do rzeczowej realizacji projektu ruszy jeszcze przed tegorocznymi wakacjami. W końcu wniosek o dofinansowanie złożony 29 grudnia 2010 r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  pozytywnie przeszedł wszystkie etapy oceny. 26 lipca 2011 r. uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego przyjęto listę rankingową złożonych projektów.  Wśród 45 wniosków, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy oceny, Miasto zajęło zaszczytne 14 miejsce. Jesteśmy w czołówce podmiotów wdrażających odnawialne źródła energii na Mazowszu. Wartość całego projektu opiewa na kwotę blisko 2 mln 300 tysięcy złotych, a przewidziana kwota dofinansowania stanowi równowartość blisko 1 mln 600 tysięcy złotych. Jakie będą dalsze losy wniosku? Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem załączników niezbędnych do podpisania umowy pomiędzy Miastem a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Umowa ta będzie regulować wzajemne zobowiązania stron oraz stanowić podstawę dla przekazania dofinansowania. Kolejnym planowanym przez nas krokiem będzie zorganizowanie spotkania informacyjnego dla wszystkich osób, które wyraziły chęć udziału w projekcie, na którym zostanie przedstawiona aktualna sytuacja związana z jego wdrażaniem oraz podjęta decyzja co do dalszych działań. Przed nami jeszcze jeden z ważniejszych etapów w projekcie, czyli przygotowanie procedury przetargowej oraz wybór najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostarczenia oraz montażu kolektorów. Mamy nadzieję, że już wiosną przyszłego roku pierwsi mieszkańcy naszego miasta będą mogli korzystać z wody przeznaczonej do celów socjalno-bytowych, a podgrzanej w kolektorach słonecznych. Oczywiście bliższe informacje związane z całym projektem zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym, na które już dziś bardzo serdecznie zapraszamy.

Z ostatniej chwili…
TWORZYMY LISTĘ REZERWOWĄ DLA OSÓB, KTÓRE ZECHCIAŁYBY JESZCZE PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU „EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI – KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCOW”. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Sławomir Wieczorek mail: projekty@nowydwormaz.pl; tel. 22 51 22 230. Na Państwa zgłoszenia oczekujemy do dnia 7 września br.
Formularz ankiety zgłoszeniowej można pobrać poniżej.

Zakwalifikowanie na listę rezerwową nie gwarantuje przyznania dofinansowania. 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Nowodworska Róża Wiatrów

W piątkowy wieczór 26 sierpnia 2011 roku, na dziedzińcu Nowodworskiego Ośrodka Kultury rozbrzmiewała muzyka żeglarska. Podczas koncertu zorganizowanego na zakończenie lata, po to żeby powspominać mijające wakacje, młodzieńcze lata spędzane na wodzie, pokołysać się przy rytmicznej, miłej dla ucha muzyce, wystąpiły czołowe, polskie zespoły grające szanty i od wielu lat radujące swoją twórczością żeglarską brać, oraz liczną rzeszę szczurów lądowych. Nowodworska publiczność znakomicie bawiła się przy muzyce "Mechaników", "Ryczących Dwudziestek" i "DNA". Nowodworzanie aktywnie brali udział w koncercie, śpiewając wraz z zespołami refreny znanych pieśni i efektywnie wspomagali zespoły wybijając w rytm utworów, atakujące słuchaczy chmary komarów. Z czasem komary odpuściły i najwytrwalsi pozostali, w ciepły, jeszcze letni wieczór, sam na sam z "Hiszpanką z Callao", "Dzikim Włóczęgą", "Starą Latarnią", "Green Horn", "Wielka Rybą", "Jasnowłosą", "Pieskim Żywotem", "Białym Mnichem" i wieloma innymi śpiewanymi jak polska długa i szeroka pieśniami żeglarskimi. Sądząc po reakcji publiczności, wszystkie zespoły były bardzo gorąco przyjęte, i żaden nie został wypuszczony ze sceny bez bisu, mieszkańcom leżącego "w widłach trzech rzek" miasta muzyka żeglarska przypadła do gustu. A skoro tak, to z muzyką żeglarzy morskich, ale także śródlądowych spotkamy się najpewniej także w przyszłym roku.

 • autor: NOK
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przygody Myszki Miłki

 • -

Półmetek Otwartego Pucharu „Dziesiątki” 2011

W pierwszej rundzie Otwartego Pucharu NKS „Dziesiątka” LOK pod patronatem Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego odbyły się zawody w konkurencjach: karabinek pneumatyczny 25 strzałów do tarczy olimpijskiej, pistolet pneumatyczny dowolny - 20 strzałów, oraz karabinek pneumatyczny - 20 strzałów. W tym roku poziom był wyrównany i na ostateczne rozstrzygnięcia trzeba poczekać do drugiej rundy, która rozpocznie się na początku października.
Klasyfikacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
- w grupie podstawowej prowadzi Daria Stępnik przed Kubą Niesłuchowskim i Bartkiem Szczepankowskim,
- w grupie do lat 17 przewodzi Grzegorz Ptasiński.
Pozostałe miejsca zajmują: Małgorzata Walczak i Tomasz Niesłuchowski. Na pierwszym miejscu w grupie otwartej z tą samą ilością punktów  są: Wioletta Ptasińska i Mariusz Niesłuchowski. Drugie miejsce zajmuje Bartek Kostrubiec, a trzecie Leszek Dziurzański. W grupie rodzinnej prowadzą pp. Niesłuchowscy przed pp. Ptasińskimi i pp. Daniszewskimi. W pierwszym Pucharze Strzeleckim Dziewcząt prowadzi Daria Stępnik przed Gosią Walczak i Kasią Dziurzańską.

Zapraszamy do udziału w kolejnych zawodach po wakacjach. Odbędą się następujące konkurencje: „Złote Oko” z pistoletu pneumatycznego dowolnego - 20 strzałów, strzelanie do tarcz opadających (5,4,3 strzały) o różnej wartości punktowej, oraz strzelanie do tarcz opadających na czas.

 • autor: Zarząd NKS „Dziesiątka”

Upalne Grand Prix

Przy ogromnym upale przyszło walczyć o punkty „Grand Prix Top Hotel” plażowiczom na boisku przy Top Hotelu. Organizatorów cieszy fakt, że w turnieju pokazali się nowi zawodnicy i mają nadzieję, że kolejny turniej (10.09.) zgromadzi jeszcze większą ilość uczestników. Dziewięć par, które grały w dwóch grupach, wykazało niezwykłą kondycję i odporność na słońce, dużą wilgotność oraz na chwile słabości. W przerwach każdy szukał miejsca w cieniu i choć małej ochłody. Mimo tak skrajnych warunków mecze były zacięte, a półfinały wręcz dramatyczne. Ponownie z dobrej strony pokazały się Paulina Osica i Karolina Rybicka. Każdy rywal musiał pokazać cały zasób umiejętności aby je pokonać, a i to nie wszystkim się udało. Bardzo dobrze poczynała sobie para M.Okoński i M.Turkot, którzy dobrze wytrzymali trudy turnieju. Po meczach półfinałowych zmęczenie zawodników było tak duże, że w finałach grano tylko jednego seta.

Okazało się, że takie boisko i turnieje są potrzebne, o czym świadczy to, że jest ono wykorzystywane w ciągu tygodnia. Sprzęt można wypożyczyć w hotelu (bezpłatnie), należy tylko mieć własną piłkę.

Wyniki z dn. 27.08.

Grupa „A”
P.Burczak/M.Nowicki – K.Miklewicz/K.Szlubowski 18:16
P.Osica/K.Rybicka – B.Kołc/R.Jezierski  18:14
D.Kąpielewski/M.Karpiński – P.Burczak/M.Nowicki 16:18
K.Miklewicz/K.Szlubowski – P.Osica/K.Rybicka  18:11
B.Kołc/R.Jezierski – D.Kąpielewski/M.Karpiński 10:18
P.Burczak/M.Nowicki – P.Osica/K.Rybicka  18:12
D.Kąpielewski/M.Karpiński - K.Miklewicz/K.Szlubowski 16:18
P.Burczak/M.Nowicki - B.Kołc/R.Jezierski  18:12
P.Osica/K.Rybicka - D.Kąpielewski/M.Karpiński  16:18
B.Kołc/R.Jezierski  - K.Miklewicz/K.Szlubowski  9:18

Grupa „B”
M.Okoński/M.Turkot – W.Sitek/J.Badeński  18:9
C.Tulin/P.Matysiak - M.Okoński/M.Turkot  18:15
W.Sitek/J.Badeński  - C.Gadomski/S.Strumnik  18:13
C.Gadomski/S.Strumnik  - C.Tulin/P.Matysiak  5:18
M.Okoński/M.Turkot - C.Gadomski/S.Strumnik  18:12
W.Sitek/J.Badeński  - C.Tulin/P.Matysiak  9:18

Półfinał:
P.Burczak/M.Nowicki - M.Okoński/M.Turkot  1:2 (14:15, 15:9, 7:11)
K.Miklewicz/K.Szlubowski - C.Tulin/P.Matysiak 1:2 (13:15, 15:12, 2 :11)

O III miejsce:
P.Burczak/M.Nowicki - K.Miklewicz/K.Szlubowski  14:21

O I miejsce:
M.Okoński/M.Turkot - C.Tulin/P.Matysiak  18:21

Kolejność końcowa:
1. Cezary Tulin / Piotr Matysiak
2. Marcin Okoński /Marcin Turkot
3. Kamil Miklewicz / Kamil Szlubowski
4. Paweł Burczak / Mateusz Nowicki
5. Wojciech Sitek / Jarosław Badeński
6. Dawid Kąpielewski / Michał Karpiński

Klasyfikacja po 2 turniejach:
1. Piotr Matysiak  50 pkt
2. Kamil Miklewicz  36 pkt
Marcin Okoński   36 pkt
Marcin Turkot   36 pkt.
5. Cezary Tulin   34 pkt.
6. Mateusz Reszczyński    25 pkt.
7. Wojciech Sitek    24 pkt.
8. Paulina Osica    20 pkt.
9. Karolina Rybicka  20 pkt.

Sklasyfikowano 26 zawodników.

 • autor: Henryk Parzykowski

Obóz treningowy "Młodych Orłów"

W dniach 6-13 sierpnia młodzieżowe sekcje piłki nożnej oraz koszykówki zrzeszone w Uczniowskim Klubie Sportowym „MŁODE ORŁY” wyjechały na obóz treningowy do Ostrołęki.

Wyjazd na obóz to kolejny etap przygotowań do nowego sezonu w rozgrywkach mazowieckich zarówno dla piłkarzy jak i koszykarzy. Klub ma w tym roku bardzo ambitne plany, ponieważ zamierza zgłosić do rozgrywek wojewódzkich piłkarzy w dwóch rocznikach: 1999 oraz 2001 oraz koszykarzy w roczniku 1998. Nie możemy również zapomnieć o zawodnikach sekcji biegów na orientację, którzy regularnie uczestniczą w zawodach w całej Polsce. Żaden UKS z naszego powiatu nie może pochwalić się taką ilością sekcji sportowych rywalizujących na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim.
Na obóz do Ostrołęki wyjechało ponad 40 młodych piłkarzy oraz koszykarzy. Zakwaterowanie zapewnił nam Hotel przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, dzięki czemu mieliśmy „dwa kroki” do obiektów sportowych, z których korzystaliśmy. Ponadto restauracja, w której się stołowaliśmy trzy razy dziennie, znajdowała się na terenie hotelu, dlatego logistycznie wyglądało to wszystko naprawdę dobrze. Treningi odbywały się dwa razy dziennie: rano oraz popołudniu na obiektach sportowych takich jak: boisko Orlik, boisko pełnowymiarowe o sztucznej nawierzchni oraz sala sportowa. W ciągu pobytu w Ostrołęce zapewnione mieliśmy 4 wejścia na basen, gdzie młodzież mogła skorzystać z licznych atrakcji takich jak: basen rekreacyjny, 4 zjeżdżalnie oraz liczne jacuzzi. Sekcja piłki nożnej (rocznik 1999) podopiecznego Kamila Kotarskiego rozegrała w czasie obozu 6 sparingów, z czego wygrała 4. Zawodnicy reprezentujący Nowy Dwór ulegli tylko dwukrotnie drużynie Sokół Sypniewo. Sekcja piłki nożnej (rocznik 2001) trenera Adriana Zaremby rozegrała 3 sparingi z lokalnymi rywalami i z dwóch z nich wyszła zwycięsko. Koszykarze trenera Pawła Czajki rozegrali 2 sparingi wygrywając z graczami z Łomży oraz ulegając lokalnemu rywalowi z Ostrołęki. Ogólny bilans sparingów jest bardzo dobry, ale dla sztabu szkoleniowego nie jest to najważniejsze. - W tym wieku najważniejsze jest czerpanie radości z gry oraz zachęcanie młodych ludzi do uprawiania sportu i do rekreacyjnego spędzania wolnego czasu. Chcemy również nauczyć naszych podopiecznych umiejętności pracy w zespole, ambicji oraz szacunku do przeciwników oraz do samych siebie. W czasach komputerów i telefonów komórkowych dzieciaki zapominają o ruchu i komunikacji interpersonalnej. Przede wszystkim skupiamy się na zapewnieniu najwyższego poziomu organizacyjnego naszych sekcji, a możemy to tylko osiągnąć dzięki profesjonalnemu i zgranemu zespołowi trenerów i działaczy. Prowadzimy naszych podopiecznych przez trudny 9 miesięczny sezon w lidze, organizując im w tygodniu po kilka treningów. Nie marnujemy wakacji oraz ferii zimowych, w ciągu których organizujemy obozy treningowe po to, żeby przygotować nasze zespoły do rywalizacji z rówieśnikami z całego województwa mazowieckiego. Jest to naprawdę trudne zadanie, ale radość i słowa uznania rodziców oraz samych zawodników są dla nas motorem napędowym. Przy okazji chciałbym podziękować rodzicom oraz władzom miasta Nowy Dwór Mazowiecki za dofinansowanie naszego przedsięwzięcia, a także wszystkim tym, którzy uczestniczyli w organizacji i realizacji tego projektu. – powiedział Paweł Czajka, trener sekcji koszykówki. Miejmy nadzieję, że miniony obóz wpłynie nie tylko na dobrą dyspozycję zawodników podczas sezonu, ale na trwałe pozostawi u nich miłe wspomnienia z wyjazdu. Młodzież to nasza przyszłość, inwestując w nią, inwestujemy w samych siebie. Nie zapominajmy o tym!

Trenerzy UKS Młode Orły zapraszają wszystkich młodych chłopców gotowych do treningu. W sekcji piłki nożnej poszukujemy zawodników rocznik 1999/2000 oraz 2003/2004. Sekcja koszykówki poszukuje chłopców rocznik 1998/1999. Więcej informacji u animatora na boisku Orlik na Osiedlu Młodych. Szukamy młodych talentów, dajemy szansę każdemu!! Zapraszamy!!

 • autor: Paweł Czajka
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -

International Champion of Poland U-12

Szczecin był w sezonie letnim 2011r. gospodarzem najważniejszych imprez dla 12 letnich tenisistów. Na przełomie czerwca i lipca Mistrzostwa Polski U-12, a w zeszłym tygodniu (14-20.08.2011r.) odbył się tam turniej z cyklu Tennis Europe Junior Tour „Promasters Summer Cup 2011”, będący jednocześnie Międzynarodowymi Mistrzostwami Polski U-12. Na tym prestiżowym turnieju nie mogło zabraknąć naszego mieszkańca – Kacpra Żuka, który wybrał się tam wraz z Mamą i Tatą-trenerem. Na starcie stanęło wielu utytuowanych zawodników z 8 krajów europejskich. Jak spadać to z wysokiego konia… takie założenie towarzyszyło naszemu zawodnikowi podczas tych mistrzostw. Nic jednak podobnego, Kacper po raz kolejny udowodnił, że nie straszni mu nie tylko zawodnicy z krajowego podwórka ale i z takich tenisowych potęg jak Niemcy, Rosja czy Hiszpania. Kacper pewnie zwyciężył cały turniej zarówno w grze pojedynczej jak i podwójnej występując w parze z kolegą z reprezentacji kraju – Konradem Fryze i zdobywając tym samym tytuły Indywidualnego i Deblowego Międzynarodowego Mistrza Polski U-12!!! To już czwarty tytuł zdobyty w tym sezonie, po tytułach Drużynowego Mistrza Polski, Indywidualnego Halowego Mistrza Polski i Indywidualnego Mistrza Polski. Ten ostatni tytuł Kacper ceni sobie jednak najbardziej, gdyż rywalizacja miała miejsce z tenisowo najzdolniejszymi rówieśnikami z Europy. Sezon 2011 powoli się kończy. Przed Kacprem jeszcze 2 ważne turnieje we wrześniu – Supermasters, gdzie rywalizuje ze sobą pierwsza 8-semka rankingu PZT oraz 1 turniej europejski „Plavnieki Open U-12” w Rydze. Jeśli Kacper utrzyma tak wysoką formę do końca możemy być pewni kolejnych sukcesów naszego mieszkańca, czego z całego serca życzymy.
Kacpra sponsoruje firma CIAŁBUD Wiesław Ciałkowski, a w sprzęt wyposaża go firma BABOLAT.

Wyniki Kacpra na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski:

Singiel:
I runda – Kacper Żuk (POL) vs Vincent Stephan (GER) 6/0, 6/1
II runda – Kacper Żuk (POL) vs Alexander Zgirovsky (BLR) 6/3, 6/2
ćwierćfinał – Kacper Żuk (POL) vs Bartosz Łosiak (POL) 6/0, 6/1
półfinał – Kacper Żuk (POL) vs Konrad Fryze (POL) 6/1, 6/1
finał – Kacper Żuk (POL) vs Michał Sikorski (POL) 6/0, 6/1

Debel
I runda Żuk/Fryze(POL) vs Andersons(LVA)/Tilbuerger(GER) 6/0, 6/0
ćwierćfinał Żuk/Fryze(POL) vs Adamovich/Zgirovsky(BLR) 6/2, 6/3
półfinał Żuk/Fryze(POL) vs Franko/Sikorski(POL) 6/4, 6/2
finał Żuk/Fryze(POL) vs Serrano(ESP)/Stephan(GER) 6/1, 6/0

 • autor: Artur Żuk
 • -
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Koncert kameralny

 • -

Od przeszłości do teraźniejszości

III Manewry Kabaretowe

Gratulacje dla generała

15 sierpnia 2011 r. płk Bogusław Bębenek na dziedzińcu Belwederu odebrał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominację na stopień generała brygady. Tydzień wcześniej został wyznaczony na stanowisko Szefa Inżynierii Wojskowej Sztabu Generalnego WP.
Generał Bogusław Bębenek jest doświadczonym saperem, który w latach 2007 - 2011 był szefem wojsk inżynieryjnych Dowództwa Wojsk Lądowych.
Z racji pełnionej funkcji często gościł w 2. Mazowieckiej Brygadzie Saperów w Kazuniu. Uczestniczył również w uroczystościach patriotyczno-wojskowych organizowanych na terenie powiatu nowodworskiego. W kwietniu 2011 r. reprezentował dowódcę Wojsk Lądowych podczas uroczystości Katyńskich w Nowym Dworze Mazowieckim, których organizatorami od wielu lat są władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego i Okręg Mazowiecki Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
16 sierpnia 2011 r. gratulacje z okazji awansu generalskiego złożyli gen. Bogusławowi Bębenkowi prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP płk rez. Alfred Kabata oraz wiceprezes por. rez. Sławomir Łazor. Płk rez. A. Kabata przekazał gen. B. Bębenkowi odznakę pamiątkową ZOR RP oraz książkę swojego autorstwa, wydaną przez Urząd Miejski, a zatytułowaną „Pamięć o Katyniu w Nowym Dworze Mazowieckim. Oficerowie Batalionu Elektrotechnicznego zamordowani w Katyniu i Charkowie”.
Generał Bębenek zapewnił o woli współpracy z Okręgiem Mazowieckim ZOR RP.

 • autor: Alfred Kabata
 • -

Obchody Święta Wojska Polskiego

13 sierpnia 2011 r. Okręg Mazowiecki Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wspólnie z wójtem Gminy Leoncin zorganizował uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego.

Pierwsza część uroczystości odbyła się w Sali tradycji 2. Mazowieckiej Brygady Saperów, a druga w Gminnym Ośrodku Kultury w Leoncinie. Na zaproszenie prezesa Okręgu Mazowieckiego ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty i wójta Gminy Leoncin Adama Mirosława Krawczaka w uroczystości wzięli udział m.in.: starosta nowodworski Krzysztof Kapusta, burmistrz Nasielska Grzegorz Arciszewski, wójt Czosnowa Antoni Kręźlewicz, wójt Starych Babic Krzysztof Turek, dowódca 2 Pułku Saperów płk Adam Przygoda, zastępca dowódcy 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej płk Mirosław Bodnar, przedstawiciel komendanta WKU Warszawa – Ochota kpt. Paweł Zasuń. Gminę Leoncin poza wójtem reprezentowali: zastępca wójta Władysław Roszczyk, skarbnik Gminy Małgorzata Kurek oraz kombatanci: kpt. w st. spocz. Jan Trojanowski, por. w st. spocz. Franciszek świerczewski, sierż. w st. spocz. Roman Bagiński i Ferdynand Trzaskoma.
W obchodach Święta Wojska Polskiego brali udział członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR z Kół, z Nowego Dworu Mazowieckiego, Legionowa, Warszawy, Otwocka, Garwolina. Byli wśród nich wiceprezesi Okręgu ppłk. rez. Wiesław Patuła i por. Sławomir Łazor.
Po powitaniu uczestników uroczystości przez płk. Adama Przygodę i wójta Adama Mirosława Krawczaka głos zabrał płk rez. Alfred Kabata. W swoim wystąpieniu nawiązał do obchodów 90. rocznicy utworzenia ZOR RP i 91 rocznicy bitwy warszawskiej. Następnie por. rez. Sławomir Łazor odczytał decyzje o przyznanych członkom Związku odznaczeniach. Medale Za Zasługi Dla Obronności Kraju otrzymali: złoty – kpt. rez. Jerzy Białoskórski, a brązowy Elżbieta Wiercińska. Srebrne Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała: ppłk. rez. Henrykowi Marciniakowi, ppłk rez. Zbigniewowi Kotarskiemu i ppłk w st. spocz. Ryszardowi Pawłowskiemu. Złotym Medalem Za Zasługi Dla ZOR RP uhonorowano płk. rez. Dariusza Zielonkę, a srebrnym mjr. rez. Lecha Tomasiaka.
Podczas spotkania życzenia żołnierzom w służbie czynnej, rezerwistom i kombatantom przekazali wójt Antoni Kręźlewicz, burmistrz Grzegorz Arciszewski i starosta Krzysztof Kapusta oraz płk Mirosław Bodnar.

 • autor: Alfred Kabata
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

Wakacyjny turniej seniorów w Twierdzy

Sportowe życie na Orliku w Twierdzy nabiera tempa. Codzienne zajęcia sportowe przeplatane są towarzyskimi rozgrywkami (głównie piłka nożna), ale też promujemy piłkę siatkową. Ogólne zapotrzebowanie to piłka nożna. Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” cyklicznie organizuje jedniodniowe turnieje o puchar prezesa UKS ” Reduta”. I właśnie 11 sierpnia zorganizowano turniej drużyn amatorskich seniorów o puchar prezesa UKS. Wystartowwały cztery drużyny: Zec Skanska, SRTM, Delta, Twierdza. Skład drużyn wskazywał, że rozgrywki będą miały wyjątkowo wyrównany charakter. Wyniki meczów pokazały, że wyrównany charakter meczów dotyczył wszystkich drużyn oprócz Zec Skanska, która wygrała wszystkie swoje mecze.

A oto wyniki meczów:
Zec Skanska - SRTM 4:3
Delta - Twierdza 1:1
Zec Skanska - Delta 5:1
SRTM - Twierdza 1:1
SRTM - Delta 1:8
Zec Skanska - Twierdza 5:1

Bioroąc pod uwagę poprzednie turnieje w Twierdzy, sukces Zec Skanska jest małą niespodzianką. Ale to tylko pomaga rywalizacji. Drużyna Zec Skanska wystąpiła w składzie: Marcin Komendowski, Piotr Komendowski, Michał Stryjek, Lukasz Kurpiewski, Bartłomiej Kużel, Adam Czerwiński, Mariusz Fluder.

Tabela

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
I Zec Skanska 3 9 14:5
II Delta 3 4 10:7
III Twierdza 3 2 3:7
IV SRTM 3 1 5:15

Tytuł króla strzelców tego turnieju wywalczył Michał Stryjek z drużyny Zec Skanska, zdobywca 7 bramek. Nagrody w turnieju ufundował prezes UKS ”Reduta” Zdzisław Szmytkowski. Mamy nadzieję, że kolejne imprezy organizowane na Orliku w Twierdzy będą się cieszyły jeszcze większym zainteresowaniem. Oczekujemy inicjatyw od stowarzyszeń działających w osiedlu Modlin Twierdza.

 • autor: Sławomir Krzeczkowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Król strzelców turnieju - Michał Stryjek, zdobywca 7 bramek.
 • Zec Skanska - tryumfator turnieju.

Pożegnanie Lata

Turniej Orlików w Twierdzy

Uczniowski Klub Sportowy "Reduta” zaproponował, aby istniejące w powiecie nowodworskim Orliki rywalizowały między sobą. I tak pierwsze wyzwanie Orlika z Twierdzy przyjął Orlik w Leoncinie i jego UKS ”Goliat”. 12 sierpnia odbył się w Twierdzy piłkarski turniej, gdzie Orlika z Leoncina reprezentowały dwie drużyny UKS ”Goliat”, a Orlika z Twierdzy dwie drużyny UKS ”Reduta”. Wydaje nam się, że jest to trafiona inicjatywa, gdyż oprócz walorów sportowych tego współzawodnictwa, miała ona znakomite warunki do  polepszania kontaktów międzyludzkich mieszkańców naszego powiatu, a zwłaszcza naszej młodzieży. Wystarczy trochę zaangażowania a pozytywny wynik – bezdyskusyjny. Może niektóre wyniki meczów były dosyć kosmiczne (duży przedział wiekowy uczestników), ale przecież , w opinii organizatorów, nie to było najważniejsze.

A teraz wyniki:

Goliat II – Reduta II  1:10
Goliat I – Reduta I   3:3
Goliat II – Reduta I   1:19
Reduta I – Reduta II  9:2
Goliat I – Goliat II  23:0

Tabela

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
I Reduta I 3 7 31:6
II Goliat I 3 7 28:4
III Reduta II 3 3 13:12
IV Goliat II 3 0 2:52

Drużyna UKS ”Reduta I” wystąpiła w składzie: Piotr Furman, Jacek Topczewski, Krystian Wrzochol, Jakub Kojtych, Patryk Wiórkiewicz, Damian Szabrański, Kamil Kaleja, Tomasz Michalak.

Należy dla porządku dodać, że aby wyłonić zwycięzcę turnieju potrzebna była różnica bramek i tą klasyfikację wygrała "Reduta I" tylko jedną bramką. Królem strzelców turnieju został Kamil Kaleja z zespołu "Reduta I", zdobywca 13 bramek. Oczekujemy kolejnych inicjatyw Orlików naszego powiatu.

 • autor: Sławomir Krzeczkowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Król stzrelców turnieju Orlików - Kamil Kaleja, zdobywca 13 bramek
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Sędzia zawodów - Piotr Krzeczkowski
 • Tryumfator turnieju Orlików - UKS Reduta I
 • -

Turniej ekologiczny EKOSztafeta

Dnia 22 lipca 2011 r. uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 27 000 zł. Takie dofinansowanie umożliwia nam ufundowanie bardzo atrakcyjnych nagród w ramach planowanego konkursu  z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej przez Straż Miejską w Nowym Dworze Mazowieckim. Turniej ekologiczny EKOSztafeta jest rozszerzeniem dotychczas prowadzonych działań w ramach programu EKO – STRAŻNIK.

 

Kolektory słoneczne dla mieszkańców

„Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”

Wakacje w pełni, choć tegoroczna aura raczej nie przypomina tej typowo wakacyjnej. Być może lato przypomni sobie jeszcze o nas i powrócą upały, za którymi chyba wszyscy po trosze tęsknimy. Na szczęście wakacje nie oznaczają zupełnego zastoju w przypadku prac nad wnioskami o dofinansowanie zarówno po stronie Miasta, jak i instytucji przyznających dofinansowanie. W ostatnich dniach do Urzędu Miejskiego wpłynęła informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dotyczącego dofinansowania do zakupu oraz instalacji systemów kolektorów słonecznych dla mieszkańców Miasta.
Niestety kolejny raz okazało się, że procedury związane z oceną wniosków, ich uzupełnianiem oraz ustalaniem ostatecznej listy dofinansowanych wniosków przedłużyły się nieco w czasie. Początkowo zakładaliśmy, że podpisanie umowy i rozpoczęcie przygotowań do rzeczowej realizacji projektu ruszy jeszcze przed tegorocznymi wakacjami. W końcu wniosek o dofinansowanie złożony 29 grudnia 2010 r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  pozytywnie przeszedł wszystkie etapy oceny. 26 lipca 2011 r. uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego przyjęto listę rankingową złożonych projektów.  Wśród 45 wniosków, które pozytywnie przeszło wszystkie etapy oceny Miasto zajęło zaszczytne 14 miejsce. Jesteśmy w czołówce podmiotów wdrażających odnawialne źródła energii na Mazowszu. Wartość całego projektu opiewa na kwotę blisko 2 mln 300 tysięcy złotych, a przewidziana kwota dofinansowania stanowi równowartość blisko 1 mln 600 tysięcy złotych. Jakie będą dalsze losy wniosku? Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem załączników niezbędnych do podpisania umowy pomiędzy Miastem a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, umowa ta będzie regulować wzajemne zobowiązania stron oraz stanowić podstawę dla przekazania dofinansowania. Mamy nadzieję, iż zostanie ona zawarta do końca wakacji. Kolejnym planowanym przez nas krokiem będzie zorganizowanie w miesiącu wrześniu spotkania informacyjnego dla wszystkich osób, które wyraziły chęć udziału w projekcie, na którym zostanie przedstawiona aktualna sytuacja związana z jego wdrażaniem oraz podjęta decyzja co do dalszych działań. Przed nami jeszcze jeden z ważniejszych etapów w projekcie, czyli przygotowanie procedury przetargowej oraz wybór najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostarczenia oraz montażu kolektorów. Mamy nadzieję, że już wiosną przyszłego roku pierwsi mieszkańcy naszego miasta będą mogli korzystać z wody przeznaczonej do celów socjalno-bytowych, a podgrzanej w kolektorach słonecznych. Oczywiście bliższe informacje związane z całym projektem zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym, na które już dziś bardzo serdecznie zapraszamy.

Z ostatniej chwili…
TWORZYMY LISTĘ REZERWOWĄ DLA OSÓB, KTÓRE ZECHCIAŁYBY JESZCZE PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI – KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCOW. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Sławomir Wieczorek mail: projekty@nowydwormaz.pl; Tel. 22 51 22 230. Na Państwa zgłoszenia oczekujemy do dnia 7 września br. Formularz ankiety zgłoszeniowej można pobrać ze strony internetowej miasta www.nowydwormaz.pl w zakładce „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” (animowany banner )

Zakwalifikowanie na listę rezerwową nie gwarantuje przyznania dofinansowania. 

Nowodworska Róża Wiatrów

26 sierpnia w NOK koncert szantowy NOWODWORSKA RÓŻA WIATRÓW. Szczegóły na plakacie!

Sportowy sierpień w Modlinie Starym

 

BOISKO SZKOLNE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 UL. SZKOLNA 3

NOWY DWÓR MAZOWIECKI (MODLIN STARY)

 

W dniach 02.08 - 05. 08.2011 w godz. 9.00 - 14.00
na boisku szkolnym w Modlinie Starym będą odbywały się

GRY I ZABAWY RUCHOWEA JUŻ W NASTĘPNYM TYGODNIU ROZPOCZNĄ SIĘ WAKACYJNE TURNIEJE SPORTOWE:


08.08 - TURNIEJ SIATKÓWKI - BOISKO TARTANOWE (DRUŻYNY 6-CIO OSOBOWE)

09.08 - GRY I ZABAWY RUCHOWE

10.08 - TURNIEJ - DWA OGNIE USPORTOWIONE

11.08 - GRY I ZABAWY RUCHOWE

12. 08 - TURNIEJ KOSZYKÓWKI (DRUŻYNY 5-CIO OSOBOWE)

16.08 - TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ (DRUŻYNY DWUOSOBOWE)

17.08 - GRY I ZABAWY RUCHOWE

18.08 - TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ (DRUŻYNY 5-CIO OSOBOWE)

19.08 - GRY I ZABAWY RUCHOWE


WSZYSTKIE INFORMACJE I ZAPISY PRZYJMUJE P. AGNIESZKA OSTROWSKA W DNIACH 02.08 - 05.08 W GODZ. 9.00 - 14.00 (BOISKO SZKOLNE)
WIEK UCZESTNIKÓW - DO 18 LAT!
NA UCZESTNIKÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

Syreny zawyją 1 sierpnia!

1 sierpnia br. (poniedziałek) obchodzić będziemy  67.  rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, dla uczczenia kolejnej rocznicy, o godzinie 17 – tej, tj. godzinie wybuchu Powstania, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego, w 44 miastach Województwa Mazowieckiego, w tym w Nowym Dworze Mazowieckim, zostaną uruchomione syreny alarmowe. W czasie emitowania dźwięku trwającego 1 min. prosi się wszystkie osoby znajdujące się na ulicach miasta o zatrzymanie się, oddając w ten sposób cześć Powstańcom.                                                                                  

Burmistrz Miasta
/-/ Jacek Kowalski

Z życia osiedla Modlin Twierdza

Wakacje powoli zbliżają się ku połowie. Pogoda nie rozpieszcza, jednak mieszkańcy na brak urozmaicenia czasu nie mogą narzekać. Młodzież w pełni korzysta ze szkolnego Orlika, rozgrywając mecze piłkarskie, nieco starsi i dorośli brak możliwości  korzystania z kąpieli rzecznej, uzupełniają wyjazdami na nowo otwarty basen miejski lub uczestniczą w bardzo interesujących imprezach kulturalnych organizowanych przez Nowodworski Ośrodek Kultury.

Ku zadowoleniu mieszkańców, w środę gościliśmy uczestników 54. Wyścigu Dookoła Mazowsza.

Dzięki przychylności organizatorów oraz władz miasta, mieszkańcy mieli możliwość uczestniczenia w imprezie  o wysokiej randze sportowej. Na bardzo dobrze przygotowanych ulicach osiedla odbył się start oraz zakończenie drugiego etapu. Honory gospodarza terenu pełnili radni miejscy. Sygnał do startu dał radny Oleksiak Włodzimierz, natomiast na mecie zwycięzców dekorował Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski.

Zainteresowanie wyścigiem, pomimo ciągle padającego deszczu było bardzo duże. Widzowie mieli możliwość zobaczenia z bliska byłych i obecnych reprezentantów Polski. Bardzo dobrze prezentowała się grupa BDC Team w szeregach której znajduje się bardzo dobry kolarz  mieszkaniec Modlina Twierdzy –  Łukasz Ziemka.

Impreza była bardzo dobrze zorganizowana pod względem sportowym oraz dzięki obecności wielu ekip zagranicznych oraz transmisji telewizyjnej promowała zalety Twierdzy Modlin i Nowego Dworu Mazowieckiego.

 • autor: Przewodniczący ZO nr 6, Włodzimierz Oleksiak
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Sukces nowodworzan na Resort Mazury Cup 2011

W niedzielę 24 lipca w Mrągowie odbył się Finał Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki Plażowej Amatorów RESPORT Mazury CUP 2011.

W finale rozgrywanym w Mrągowie na plaży przy ul. Nadbrzeżnej, spotkało się 16 najlepszych par męskich i 8 par kobiecych, które zostały wyłonione w drodze rozgrywanych turniejów eliminacyjnych w Mragowie, Wilkasach i Rynie.

W tej największej amatorskiej imprezie dla miłośników siatkówki plażowej rozgrywanej w naszym regionie, w której biorą udział zawodnicy z całej Polski, w tegorocznych eliminacjach wystartowało ponad 80 par zawodników i zawodniczek.

Finał w Mragowie odbył się przy słonecznej pogodzie co jest rzadkością w tym sezonie letnim. Od godz. 10.00 swoją rywalizację rozpoczęli panowie a od godz. 12.00 na piasku pokazały swoje umiejętności panie.

Po zaciętej walce w obu grupach najwięcej sił na finał zachowali w grupie męskiej Mamełka Aleksander i Kujawski Bartosz, zawodnicy z Nowego Dworu Mazowieckiego. W grupie kobiet najlepszą parą okazała się para Zdon Aleksandra i Jabłońska Monika, dziewczyny reprezentowały Olsztyn i Ostródę.

Jedyna para z Mrągowa, która wystąpiła w rundzie finałowej, to para kobieca Karmen Sosińska i Zielińska Dorota.

Najlepsze pary spotkały się w Hotelu ANEK na przygotowanej uroczystej kolacji, gdzie odbyło się podsumowanie rozgrywek oraz wręczenie pucharów, medali i nagród. Najlepszym parom nagrody w imieniu organizatorów i sponsorów imprezy wręczał Burmistrz miasta Mrągowo – Pan Tomasz Witkowicz.

W ramach organizowanego turnieju, na plażach można było także poznać zasady udzielania pierwszej pomocy oraz nauczyć się sposobów jej udzielania. Działania te realizowane były w ramach współorganizowanej przy realizacji całego turnieju akcji profilaktycznej pod nazwą - "Bezpieczna plaża".

Partnerami tej akcji byli:

- Ministerstwo Sportu i Turystyki

- Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

- WOPR

- Polski Czerwony Krzyż

W organizację imprezy włączyli się:

Hotel ANEK

Hotel Mazuria

Gościniec Molo

Firma NETEX

Firma ABPOL Company Polska

Centrum Reklamowe SZAPIEL

Patronat medialny nad imprezą objęli:

Radio PLANETA

Telewizja ITV Mrągowo

Kurier Mrągowski

Portal – www. sport.mragowo.pl

Organizatorem imprezy były, Firma Resort Mazury z Mrągowa oraz Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie.

Więcej o turnieju na – www.resportmazury.pl

Klasyfikacja końcowa:

Grupa Męska

1 miejsce

Mamełka Aleksander i Kujawski Bartosz – Nowy Dwór Mazowiecki

2 miejsce

Zielińśki Adam i Kozłowski Robert - Warszawa

3 miejsce

Sulima Jakub i Kamieński Marcin – Bartoszyce i Olsztyn

4 miejsce

Poskier Tomasz i Szymański Mateusz – Olsztyn

5 miejsce

Biryło Tomasz i Borkowski Paweł – Olsztyn

Kołtuński Piotr i Kaźmierczak Mateusz – Dobre i Pradziejów

Grupa Kobieca

1 miejsce

Zdon Aleksandra i Jabłońska Monika – Olsztyn

2 miejsce

Nowicka Maja i Szamańska Hanna – Warszawa

3 miejsce

Hohn Izabela i Brzózka Barbara – Puck

4 miejsce

Hohn Anna i Bartok Agnieszka – Puck i Reda

 • autor: Waldemar Cybul
wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Wycieczka rowerowa z SRTM

Stowarzyszenie Rozwoju Twierdzy Modlin zaprasza wszystkich do udziału w wycieczce rowerowej. Startujemy 30 lipca o godz. 10 spod kościoła w Modlinie Twierdzy. Zwiedzać będziemy zabytki związane z historią naszej okolicy, m.in. zakroczymską Prochownię, Fort nr 1, kościół parafialny oraz klasztor oo. Kapucynów w Zakroczymiu. Naszym przewodnikiem będzie rotmistrz Maciej Kostrzewski. Po trudach wycieczki zapraszamy wszystkich do Garnizonu Nowowilejka - prywatnego muzeum pana Maćka, na ognisko. Kiełbaski, napoje i dobra zabawa gwarantowana.

Do udziału w wycieczce zapraszamy dorosłych mieszkańców, młodzież w wieku od 12 do 16 lat (za zgodą rodziców), a także dzieci w wieku poniżej 12 lat - jednak wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Udział w wycieczce jest bezpłatny!

Więcej szczegółów na www.srtm.pl

III Biesiada Rozśpiewanych Narodów

Podczas III Biesiady Rozśpiewanych Narodów, 09 lipca 2011 roku,po raz pierwszy zorganizowanej na dziedzińcu Nowodworskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Paderewskiego 1A w Nowym Dworze Mazowieckim, gościliśmy znakomitych wykonawców. W pierwszej części koncertu, w swoich największych przebojach, przez  nowodworska publicznością wystąpiła legendarna grupa skifflowa NO TO CO. Zbigniew Brzeziński,Jerzy Rybiński,Jan Stefanek,Aleksander Kawecki wspomagani przez Michała Makulskiego zademonstrowali znakomita formę muzyczną. Występ zespołu prowadzony z wielką swadą przez Aleksandra Kaweckiego został bardzo gorąco przyjęty przez mieszkańców naszego miasta.Ta część koncertu dedykowana była nieco starszym sympatykom dobrej muzyki i nawiązywała do ich "szczenięcych lat", ale tego wieczora, nie mowy o nastroju  melancholii i wspominek. Znane od wielu dziesiątek lat przeboje zespołu NO TO CO wciąż bawią i cieszą. Publiczność wraz z zespołem śpiewała piosenki: Straż Ogniowa, Ach Franka Franka, Gdy byłem chłopcem chciałem być żołnierzem, Po ten kwiat czerwony i wiele innych,a muzykom dała odpocząć dopiero po ponad godzinnym występie i podwójnym bisie.

Druga część koncertu to już twórczość muzyków młodego pokolenia. Jan Trebunia-Tutka wraz z zespołem i gościnnie występującą Hanką Trebunia-Wyrostek, zaśpiewał utwory ze swojej najnowszej płyty "Góry w sercu". Zespół wykonał kilkanaście piosenek, do których większość tekstów i muzyki napisał Mirosław Kowalik (basista zespołu Raz Dwa Trzy) a aranżacje przygotował Marcin Pospieszalski. Teksty Mirosława Kowalika opowiadały o  sprawach najbliższych ludziom; o miłości uczciwości, przyjaźni. Okazały się one spójne z filozofią górali i w efekcie zostały przetłumaczone na gwarę góralską i  zabrzmiały głosem Jana Trebunia-Tutki. "... Jan mógłby głosem spowodować lawinę, ale tutaj, śpiewając, nadaje mocy prostym i mądrym myślom zawartym w tekstach: jak wspinać się w życiu, żeby nie upaść, kogo wybierać jako towarzysza drogi, czyich rad słuchać wędrując przez życie..." Klasyczny skład kapeli góralskiej wzbogacony o bębny, sekcję dętą, swojsko brzmiąca muzyka wzbogacona o meksykańskie rytmy i bałkańskie brzmienie, i na tym tle nieco nostalgiczny śpiew Jana Trebunia-Tutki,uzupełniany, bardzo mocną wokalizą pozostałych muzyków, dało niesamowity efekt artystyczny.Koncert zespołu był bardzo mocnym przeżyciem estetycznym i artystycznym i niewątpliwie na długo pozostanie w pamięci  nowodworzan. 

 • autor: NOK
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kino pod gwiazdami

Pierwsza projekcja 1 lipca bieżącego roku odbyła się...pod dachem. Mimo fatalnych atmosferycznych ok. 30 pasjonatów kina stawiło się na projekcję - niestety bardzo niska temperatura, a przede wszystkim silny wiatr uniemożliwiły realizację projekcji w plenerze. Znakomitą polską komedię Randka w ciemno, wierni kinomani obejrzeli w sali projekcyjnej.

Za drugim razem było już o wiele lepiej,  znośna pogoda i atrakcyjna polska komedia obyczajowa Skrzydlate Świnie przywiodły na dziedziniec Nowodworskiego Ośrodka Kultury  około 100 widzów.

Przed nami kolejne seanse. Zapraszamy!

 • autor: NOK
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Olimpiada Młodzieży w NDM!

20 lipca br. rozpoczęła się w naszym mieście XVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W ceremonii otwarcia na stadionie miejskim udział wzięli Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Burmistrz Jacek Kowalski, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele związków sportowych.

Na naszym terenie rozgrywana jest dyscyplina Bieg na Orientację.  Młodzi sportowcy będą toczyć zmagania od 20 do 23 lipca. Na starcie stanęły najlepsze zawodniczki i zawodnicy w biegach na orientację w kategorii wiekowej junior młodszy /15-16 lat/ z prawie wszystkich województw. Województwo Mazowieckie reprezentują podopieczni Józefa Kmiecińskiego z PUKS-u Młode Orły Nowy Dwór Mazowiecki.

20 lipca 2011 r. o godz. 10.30 na stadionie miejskim odbyło się uroczyste otwarcie Olimpiady. Podczas ceremonii otwarcia burmistrz Jacek Kowalski życzył wszystkim zawodnikom sukcesów sportowych i aby w przyszłości mieli szansę poczuć ducha dorosłych Igrzysk. Wojewoda Mazowiecki zwracając się do uczestników zawodów zachęcił ich do zapoznania się z okolicą, zwłaszcza z Twierdzą Modlin.

Po wystąpieniach gości odbyło się ślubowanie zawodników i sędziów, na maszty zostały wciągnięte flagi państwowa i olimpijska. Jak na każdych Igrzyskach kulminacyjnym punktem ceremonii było zapalenie znicza olimpijskiego.

20 lipca odbyła się tez pierwsza konkurencja zawodów – sprint. Bieg rozgrywany był na Osiedlu Młodych. Pierwsza na mecie stawiła się Angelika Maciejewska z Trapera Złocieniec. Najlepsza Nowodworzanka Justyna Selwon przybiegła na 11 pozycji.

Organizatorzy zawodów zapraszają wszystkich kibiców do dopingowania zawodników. Zmagania biegaczy można też śledzić na bieżąco na www.bno.org.pl.

 • autor: Aneta Pielach - Pierścieniak
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Aneta Pielach - Pierścieniak; www.bno.org.pl

54 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Dookoła Mazowsza”

Tegoroczny wyścig, którego trasa liczy 688,2 km podzielony został na cztery etapy, a rozpocznie się prologiem w Warszawie 26 lipca /wtorek/ na terenie Toru Wyścigów Konnych.  Na starcie stanie cała krajowa czołówka: CCC Polsat, BDC Team, Legia-Felt, Team BGŻ, a także ekipy z Czech, Słowacji, Niemiec i Białorusi /impreza jest umieszczona w kalendarzu światowym UCI w kategorii 2,2./.

Pierwszy etap prowadził będzie wokół Nowego Dworu Mazowieckiego i będzie liczył 197,8 km. Zapewne powalczą na nim kolarze z  BDC / Banaszek, Duda Company/ Team, bo to ich tereny i grupa jest  tu zarejestrowana.

Start i meta I etapu zlokalizowana będzie w Modlinie Twierdzy przy ulicy Bema 310. Wszystkich kibiców i sympatyków kolarstwa zapraszamy na linię startu 27 lipca (środa) o godzinie 12.00-ej, kiedy to nastąpi prezentacja ekip, a następnie start ostry do wyścigu.

Po przejechaniu 190 kilometrów kolarze wrócą do Twierdzy około godziny 16.45 i rozpocznie się decydująca rozgrywka o zwycięstwo etapowe na trzech rundach po ulicach Bema, Poniatowskiego i Chrzanowskiego. Około godziny 17.15 planowana jest uroczysta dekoracja zwycięzcy etapu,  lidera wyścigu oraz kolarzy prowadzących w poszczególnych klasyfikacjach wyścigu.

Organizatorzy wyścigu serdecznie przepraszają mieszkańców osiedla   za możliwe utrudnienia w ruchu kołowym jakie mogą powstać podczas rozgrywania etapu na w/w ulicach.

Zapraszamy gorąco miłośników dwóch kółek do dopingowania kolarzy biorących udział w wyścigu, emocji i wrażeń na pewno nie zabraknie.

Szczegółowe informacje na temat całego wyścigu zainteresowani znajdą na stronie: http://www.mazovia-team.pl

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich Mazowsze 2011!

W dniach 20-23.07.2011 r. w naszym mieście będziemy gościć w ramach finałów OOM najlepszych w kraju: zawodniczki i zawodników w biegach na orientację w kategorii wiekowej junior młodszy /15-16 lat/ wyłonionych w dwustopniowych eliminacjach /reprezentanci wszystkich województw/.

Uroczyste otwarcie Olimpiady nastąpi w dniu 20 lipca 2011 r./środa/ o godz. 10.30 na stadionie miejskim przy ulicy Sportowej 66 na które serdecznie  zapraszamy miłośników sportu. Następnie o godzinie 12.30 na Osiedlu Młodych przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 7 /ORLIK/ odbędzie się pierwsza konkurencja olimpiady bieg sprinterski.

Dnia następnego 21 lipca /czwartek/ rozegrana zostanie następna konkurencja bieg średniodystansowy  w miejscowości Krubin.

Kolejny dzień zawodów 22 lipca /piątek/ to rywalizacja w biegu klasycznym, który będzie przeprowadzony na terenie Skrzeszewa i Wieliszewa.

Na zakończenie finałów Olimpiady przewidziano dnia 23 lipca /sobota/ ostatnią konkurencję jaką będzie bieg sztafetowy w miejscowości Cybulice.

Uroczyste zakończenie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Mazowsze 2011 w konkurencji biegu na orientację odbędzie się w dniu 23 lipca /sobota/ o godzinie 1500 na stadionie miejskim przy ulicy Sportowej 66. W trakcie uroczystości nastąpi dekoracja uczestników trzydniowych zawodów w poszczególnych konkurencjach oraz wygaszenie znicza olimpijskiego.

Organizatorzy zawodów zapraszają wszystkich kibiców do dopingowania zawodników wśród których rywalizować będą członkowie sekcji biegu na orientację /w reprezentacji Mazowsza/ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młode Orły” zakwalifikowani do finałów pod wodzą trenera sekcji Pana Józefa Kmiecińskiego.  

Otwarto odnowiony kirkut

Po wielu miesiącach prac budowlanych i porządkowych, w czwartek 14 lipca otwarty został odnowiony cmentarz żydowski. Podczas uroczystości odsłonięto także składający się z wydobytych z ziemi macew obelisk upamiętniający nowodworskich Żydów.

W uroczystościach na cmentarzu uczestniczyli burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski, jego zastępcy, reprezentanci ambasady Stanów Zjednoczonych i Izraela, radni, dyrektorzy szkół nowodworskich, proboszczowie tutejszych parafii. Obecne było tez liczne grono przedstawicieli narodu żydowskiego przybyłych na tę okazję całymi rodzinami ze Stanów Zjednoczonych, Izraela i Australii. Modlitwę na cmentarzu poprowadził Naczelny Rabin w Polsce Michael Schudrich.

Kwestia odrestaurowania zniszczonego w czasie okupacji i po II wojnie światowej cmentarza żydowskiego powróciła do Nowego Dworu w 2008 roku. Wówczas potomkowie rodzin Kieliszek, Shaked i Wluka, wspólnie z władzami miasta  podjęli wysiłki na rzecz ochrony cmentarza, przywrócenia godności pochowanym tu Żydom i zapewnienie stałego świadectwa ich życia w naszym mieście.

Podczas czwartkowych uroczystości odsłonięty został także pamiątkowy obelisk poświęcony pamięci nowodworskich Żydów. Podstawą jego budowy były wydobyte z nowodworskich ulic macewy, użyte w czasie wojny przez hitlerowców jako podwaliny dróg. 

Otwarcie cmentarza i obelisku były częścią dwudniowych uroczystości. Dzień wcześniej, 13 lipca, w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbył się panel historyczny poświęcony historii nowodworskich Żydów i ich związków z miastem. Okolicznościowy referat połączony z prezentacją multimedialną wygłosiła p. Maria Możdżyńska. W czasie panelu rozdane zostały także nagrody w Konkursie Na Esej O Tolerancji I Dialogu.

Goście z zagranicy odbyli też wycieczkę po nowodworskich judaicach, zwiedzali  Twierdzę Modlin, lotnisko i Fort III w Pomiechówku.

Uroczystość przebiegała w podniosłej i wzruszającej atmosferze.

 • autor: Aneta Pielach - Pierścieniak
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Bezcenne doświadczenie

W dniach 16-19 czerwca sekcja piłki koszykowej UKS Młode Orły z Nowego Dworu Mazowieckiego wzięła udział w III Międzynarodowym Turnieju Minikoszykówki „SOKÓŁ CUP 2011” w Działdowie.

W turnieju wystąpiło 16 zespołów z całej Polski oraz Litwy w dwóch rocznikach: 1999 oraz 1998. Nasza drużyna, pomimo, iż składa się przede wszystkim z zawodników z rocznika 1999 została dołączona do drużyn starszych, więc w gruncie rzeczy Nowodworzanie musieli rywalizować z przeciwnikami o rok starszymi. Pomimo tego nasi zawodnicy stawili czoła i dzielnie walczyli z rywalami, szczególnie w dwóch ostatnich meczach, z Głuchowem oraz Żyrardowem. Przed turniejem organizator dokonał losowania na grupy. Nasi młodzi adepci koszykówki trafili do grupy B z gospodarzem turnieju, zespołem UKS Sokół Działdowo oraz Piernikami Toruń i Trójką Żyrardów. W grupie A znaleźli się: ABC Kowno (Litwa), TKM Włocławek, Stoper Głuchowo oraz Trójka Działdowo. Niestety nie udało się w grupie wygrać żadnego meczu. Gra naszych zawodników pozostawiała dużo do życzenia. W szeregi Młodych Orłów, w tej fazie turnieju, wkradała się nerwowość, brak koncentracji oraz pewności siebie. Przeciwnicy przewyższali Nowodworzan również warunkami fizycznymi. Na przykład w zespole z Torunia grał najwyższy zawodnik turnieju, mierzący 193 cm wzrostu, który był nie do zatrzymania dla naszych centrów, Kacpra Sawickiego oraz Kacpra Sprawki, którzy mierzą odpowiednio 172 i 173 cm. W kolejnej rundzie trafiliśmy na trzecią drużynę grupy A – Stoper Głuchowo. Przed meczem w szeregi drużyny pozytywną energię wprowadzał Michał Szurmak, dzięki czemu koledzy weszli na boisko mniej zdenerwowani i rozluźnieni. Pomimo przegranej w całym meczu 46:15 w drugiej kwarcie i końcówce trzeciej nasi gracze grali jak równy z równym. Chłopcy zagrali naprawdę dobrze w ataku, chociaż w meczu nie zagrał z powodu przeziębienia ich najlepszy zawodnik – Adrian Kotkowski. W ostatnim meczu turnieju młodzicy spotkali się w rewanżu z zespołem z Żyrardowa, z którym z kretesem przegrali w grupie (4:41). Tym razem mecz wyglądał zupełnie inaczej. Drużyna podbudowana poprzednim dobrym meczem oraz powrotem do kadry Adriana zagrała swój najlepszy mecz w turnieju. „Cieszy mnie to, że mój zespół z meczu na mecz grał coraz lepiej, było widać pewność siebie oraz determinację – cechy, bez których zwycięstwa nie da się osiągnąć. Naprawdę ostatni mecz pokazał, że gra w koszykówkę daje tym chłopakom przyjemność. Wynik się nie liczy, liczy się gra, a z niej byłem naprawdę zadowolony.” – powiedział po meczu trener Paweł Czajka. W ataku brylował Adrian Kotkowski, który zdobył 10 punktów oraz dzielnie go wspierający: Kamil Kubicz oraz Michał Szurmak. Na rozgrywającym dzielnie spisywał się kapitan Andrzej Garbacewicz oraz Kacper Sompolski, którzy obsługiwali kolegów dokładnymi podaniami, dzięki czemu otwierali im drogę pod kosz rywali. Pod tablicami bardzo dobrze spisywali się nasi wysocy zawodnicy: Kacper Sprawka, Kacper Sawicki oraz Piotr Grzyb. W obronie skutecznie radzili sobie: Adam Chudzyński i Grzegorz From, którzy dzięki licznym przechwytom przyczynili się do zdobyczy punktowej całego zespołu. Trzeba też zaznaczyć, iż bardzo dobrze zagrali: Mateusz Makowski oraz Karol Macko, który odważniej dryblowali pomiędzy rywalami. Ostatecznie mecz zakończył się przegraną Nowodworzan 54:21 i zakończeniem przez nich rywalizacji na turnieju na ostatnim miejscu.
„Dla mnie w tym wieku nie liczy się wynik, tylko to jak wygląda gra moich podopiecznych oraz czerpanie przez nich przyjemności z samej gry. Pod koniec turnieju, pomimo rywalizacji w starszym roczniku potrafiliśmy przejmować inicjatywę w meczu, co jest dla mnie sygnałem, że drużyna się rozwija. Powoli, nieustępliwie, ale do celu. W klubie jest plan by od października zgłosić zespół do mazowieckiej ligi młodzików, więc doświadczenie zdobyte na parkiecie w Działdowie ma podwójne znaczenie. Chciałbym podziękować klubowi UKS Młode Orły oraz rodzicom za wsparcie finansowe, a także wszystkim, którzy pomogli zorganizować ten wyjazd. Podróż pociągiem, spanie na materacach trzy noce oraz pięć wyczerpujących meczów na pewno nie było łatwym zadaniem, ale mam nadzieję, że chłopcy zobaczyli jak wygląda koszykówka młodzieżowa na najwyższym poziomie, jak wiele trzeba pracy by być na szczycie i jak wiele zależy od pewności siebie oraz determinacji w rywalizacji z rywalem. Mam nadzieję, iż będą ten turniej w przyszłości wspominać z uśmiechem na twarzy. Kolejnym etapem naszych przygotowań do sezonu będzie obóz treningowy w Ostrołęce przewidziany na początek sierpnia. Docelowo chcielibyśmy pojechać we wrześniu na kolejny turniej młodzików w Olsztynie, ale zobaczymy jak i czy uda się pozyskać jakiegoś sponsora, który mógłby nam pomóc finansowo w takich przedsięwzięciach. Od października tak jak wspominałem zaczynamy rywalizację w lidze. Chciałbym zachęcić i zaprosić młodzież do dołączenia do naszego zespołu. Od połowy sierpnia, po powrocie z obozu wznawiamy treningi. Więcej informacji można uzyskać u Animatora na Orliku na Osiedlu Młodych w Nowym Dworze Maz. Zapraszam!" – powiedział opiekun zespołu.
Każdy z zawodników otrzymał po turnieju pamiątkową koszulkę, getry koszykarskie, kubek oraz szklankę. Indywidualną nagrodę dla najlepszego zawodnika drużyny (MVP) otrzymał Adrian Kotkowski. Oprócz tego drużyna otrzymała puchar oraz dyplom. Turniej w roczniku 1998 wygrali zawodnicy TKM Włocławek pokonując w finale gości z Litwy, natomiast w roczniku 1999 triumfowali chłopcy z Kowna pokonując GTK Gdynię po emocjonującym meczu.

Kadra UKS Młode Orły na III Międzynarodowy Turniej Minikoszykówki „Sokół Cup 2011” w Działdowie: Andrzej Garbacewicz (kapitan), Adrian Kotkowski (MVP zespołu), Kamil Kubicz, Kacper Sompolski, Grzegorz From, Kacper Sawicki, Adam Chudzyński, Kacper Sprawka, Mateusz Makowski, Karol Macko, Michał Szurmak, Piotr Grzyb.
Trene: Paweł Czajka.

 • autor: Paweł Czajka
wyświetl galerię w Cooliris
 • Górny rząd od lewej: Paweł Czajka, Kacper Sawicki, Kamil Kubicz, Kacper Sprawka, Grzegorz From, Adrian Kotkowski, Piotr...
 • -

Sukces Reduty w Leoncinie

Sekcja piłki nożnej chłopców UKS ”Reduta” , rocznik 98 i 99, została zaproszona na turniej piłkarski w Leoncinie rozgrywany z okazji Dni Leoncina. Występ ten zakończył się dużym sukcesem gdyż drużyna z Twierdzy zajęła pierwsze miejsce. Wygrała wszystkie swoje spotkania nie tracąc przy tym bramki, dlatego bramkarz Reduty, Patryk Mederski został najlepszym bramkarzem turnieju. Drużyna UKS „Reduta”  wystąpiła w składzie: Andrzej Garbacewicz, Filip Olejniczak, Marcin Topczewski, Kacper Olejniczak, Piotr Boczek, Mateusz Lizut, Michał Białowąs, Grzegorz Wiśniewski.

Wyniki

UKS „ Reduta” -  SP Głusk 4:0
UKS „ Goliat” - SP Górki 3:1
UKS „ Reduta „ - UKS „ Goliat” 2:0
SP Głusk – SP Górki 2:2
UKS „ Reduta” – SP Górki 3:0
SP Głusk – UKS „ Goliat” 0:5

Tabela

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
I UKS "Reduta" 3 9 9:0
II UKS "Goliat" 3 6 8:3
III SP Górki 3 1 3:8
IV SP Głusk 3 1 2:11

 

 • autor: Sławomir Krzeczkowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -

Piłkarski turniej w Twierdzy

Z inicjatywy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Reduta” oraz przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Twierdzy Modlin zorganizowano w Twierdzy mini - turniej piłkarski o puchar Prezesa UKS” Reduta”. Dodatkowym smaczkiem było to, że turniej rozegrano w godzinach mocno wieczornych (19:00 - 22:00). W zawodach wystartowały 4 drużyny, które rozgrywały mecze systemem „każdy z każdym”. Mecze trwały 2 x 12 min. Są  to już nie pierwsze zawody tego typu na "Orliku" w Twierdzy. Jak zawsze na boisku panowała wspaniała, sportowa atmosfera, grano fair, a wszelkie spięcia rozwiązywano podaniem ręki. Tym razem również okazało się, że drużyna Nowego Dworu Maz. jest poza zasięgiem. Wygrała wszystkie mecze i zdobyła puchar. Królem strzelców został Mateusz Muszyński również zawodnik drużyny z Nowego Dworu Maz. A oto wyniki wszystkich spotkań:

SRTM – Twierdza   0:6
Nowy Dwór Maz. – Zimny Bronek 3:2
Zimny Bronek – Twierdza  1:3
SRTM – Nowy Dwór Maz.  1:4
Nowy Dwór Maz. – Twierdza 6:1
SRTM – Zimny Bronek  3:4
 

Tabela

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
I Nowy Dwór Maz. 3 9 13:4
II Twierdza 3 6 9:7
III Zimny Bronek 3 3 7:9
IV SRTM 3 0 4:14

Nagrody dla trzech najlepszych drużyn tego turnieju ufundował Prezes UKS ”Reduta” Zdzisław Szmytkowski. Mamy najdzieję, że tego typu zawody staną się tradycją na "Orliku" w Modlinie Twierdzy.

 • autor: Sławomir Krzeczkowski
 • Zwycięski zespół z Nowego Dworu Maz. wystąpił w składzie: Łukasz Zalewski, Mateusz Muszyński, Kacper Wronka, Jakub...
  Zwycięski zespół z Nowego Dworu Maz. wystąpił w składzie: Łukasz Zalewski, Mateusz Muszyński, Kacper Wronka, Jakub Wiśniewski, Michał Szymanek, Bartosz Kowalczyk, Maciej Rafalski.
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pomnik Ku Czci Nowodworskich Żydów

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
oraz
Komitet Organizacyjny 
Budowy Pomnika Ku Czci Nowodworskich Żydów

zapraszają

14 lipca 2011r. o godz. 10:00

na uroczystość
otwarcia odnowionego kirkutu i odsłonięcie obelisku
w Nowym Dworze Mazowieckim

na terenie cmentarza przy ul. Przytorowej

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Z notatnika radnego.

Od wielu lat miasto Nowy Dwór Mazowiecki współpracuje z władzami samorządowymi miast bliźniaczych: niemieckim Niederorschel i litewskim Elektrenai.
Zgodnie z przyjętym zwyczajem z okazji Dni Nowego Dworu Mazowieckiego mamy przyjemność gościć przybyłe na zaproszenie władz samorządowych naszego miasta, delegacje samorządowców z Niemiec i Litwy.
Tak też było i w tym roku.
Na czas dwudniowego pobytu ułożono tak program, aby goście mogli zapoznać się z bieżącym funkcjonowaniem miasta, mieć możliwość porównania zmian jakie zaszły od ich pobytu w 2009 roku oraz aktywnie uczestniczyć w Dniach Nowego Dworu Mazowieckiego.
Z tej okazji, wraz z grupą radnych miałem przyjemność towarzyszenia zaproszonym w prezentacji osiągnięć naszego miasta.
Rozpoczęliśmy od pokazania funkcjonowania Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
Pan Krzysztof Borowski – dyrektor NOK, przedstawił historię budowy obiektu, następnie oprowadził gości po salach i pracowniach dydaktycznych. Goście mieli okazję obejrzenia wystawy malarskiej, prac plastycznych oraz rozmowy z dziećmi biorącymi udział w przedstawieniu lalkowym.      
Nowodworski Ośrodek Kultury wywarł na zwiedzających ogromne, pozytywne wrażenie. Gratulacjom nie było końca, a słowa zachwytu i podziwu padały na każdym kroku.
Jako radni byliśmy z tych opinii dumni, bo to przecież ogromna zasługa Rady Miejskiej.
Podobnie było na placu budowy Lotniska Modlin.
Tempo prac zaskoczyło zwiedzających. Do przedstawicielki Poru Lotniczego Modlin, padało wiele pytań o szczegóły związane z budową terminala, organizacją dowozu pasażerów, funkcjonowaniem kolei i innych środków komunikacji. Przedstawicielka  odpowiadała rzeczowo i konkretnie.
Z wielkim entuzjazmem zaprosiła samorządowców do przylotu w 2012 roku na nowoczesne lotnisko w Modlinie. Zaproszenie zostało przyjęte.
Kolejny etap zwiedzania to Cmentarz Forteczny w Modlinie Twierdzy.
Przewodniczka, Pani Elżbieta Wiercińska zapoznała gości z historią cmentarza, losami żołnierzy poległych w czasie I i II – giej Wojny Światowej.
Goście z Niemiec szczególnie interesowali się częścią cmentarza, na której są pochowani żołnierze niemieccy. Po chwili głębokiej zadumy złożono wiązanki kwiatów na odświętnie przygotowanym miejscu pochówku.
Z cmentarza udaliśmy się na Osiedle Modlin Twierdza.
W Zespole Szkół przy ul. Bema 312, goście zapoznali się z 25 leciem pracy na stanowisku Dyrektora szkoły – Pana Zdzisława Szmytkowskiego, odwiedzili nowo wybudowane boisko sportowe "Orlik" oraz budowę hali sportowej.
W Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin – dyrektor Pan Władysław Wyruch zapoznał przybyłych z historia Twierdzy Modlin,obroną Modlina w 1939 roku oraz zaprezentował unikalne zbiory muzealne.
Pobyt w muzeum wywarł pozytywne wrażenie na przybyłych.
Swoje zadowolenie uwiecznili wpisem do Księgi Honorowej.
W czasie przejazdu wyremontowanymi ulicami osiedla Modlin Twierdza zaproszeni mieli okazję podziwiać zadbane budynki wspólnot mieszkaniowych, place zabaw dla dzieci, niezwykle kolorowe tereny zielone otaczające budynki mieszkalne.
Uwieńczeniem pobytu była możliwość obejrzenia panoramy Twierdzy Modlin z tarasu widokowego na Wieży Tatarskiej. Przepiękne o tej porze roku rozlewiska Wisły i Narwi, majestatyczny wygląd starego spichlerza, największego w Europie bloku koszarowego, kolorowego w promieniach słońca osiedla wywarło niesamowite wrażenie na zwiedzających.
Mam nadzieję, że doznane wrażenia na długo pozostaną w ich pamięci.
Jako radni byliśmy dumni z podziękowań składanych na nasze ręce za możliwość poznania historii Twierdzy Modlin, zauważalnego na każdym kroku rozwoju miasta oraz olbrzymich zmian jakie zaszły w ostatnich dwóch latach.
I tu nasuwa się pewna refleksja. W częstych rozmowach z mieszkańcami naszego miasta jako radny słyszę, że nic się tu nie robi, nie widać żadnych pozytywnych zmian na lepsze.
Po wizycie samorządowców z Niemiec i Litwy ich opinii o naszym mieście wypada odpowiedzieć niezadowolonym mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, że "Cudze chwalicie, swego nie znacie".


Radny Oleksiak Włodzimierz

PS. Dzień wcześniej samorządowcy z Niemiec i Litwy mieli okazję zwiedzania miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Odwiedzili placówki oświatowe, zapoznali się z funkcjonowaniem zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, spacerowali po nowym parku miejskim, uczestniczyli w prezentacji nowego basenu miejskiego i szeregu innych nowych inwestycji. Wrażenia podobne jak z pobytu na terenie Twierdzy Modlin. Jest O,key !
 

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Grand Prix Top Hotel

Top Hotel

zaprasza na
I Turniej Siatkówki Plażowej
"GRAND PRIX TOP HOTEL"

drużyn 3 osobowych z terenu powiatu nowodworskiego

W drużynie mogą występować tylko osoby pełnoletnie.
Turniej odbędzie się w dniu 16 lipca (sobota) oraz ew. 17 lipca (niedziela -dokończenie gier sobotnich) i rozgrywany będzie na boisku przy hotelu.
Zapisy do dnia 14.07.(czwartek) do godz. 17.00 w recepcji Top Hotel w Nowym Dworze Maz., ul. Paderewskiego 1 c,  tel. (22) 188 41 44, e-mail: marketing@tophotelndm.pl .
Przy zapisie proszę podać osobę i telefon kontaktowy.
Odprawa kapitanów, uzgodnienie systemu rozgrywania losowanie i ustalenie godzin gier odbędzie się o godz. 17.30
Nieobecność przedstawiciela drużyny będzie uważana za rezygnację zespołu z udziału w turnieju.
Organizator ubezpiecza uczestników turnieju i zapewnia wodę.

 • autor: Henryk Parzykowski

Mistrzostwo Polski dla nowodworzanina

Nie sztuka dotrzeć na szczyt, sztuką jest tam pozostać jak najdłużej się da. Z takim nastawieniem wybrał się na Mistrzostwa o Puchar PZT U-12 nasz zawodnik – Kacper Żuk. Mistrzostwa odbywały się w dniach 28.06-03.07.2011r. w dalekim Szczecinie. Po raz pierwszy w karierze Kacper występował w najważniejszej krajowej imprezie sezonu w roli bezdyskusyjnego faworyta. To właśnie było powodem lekkiego zdenerwowania trenerów i opiekunów jak również samego zawodnika. Nie spalić się…, zagrać to co się potrafi a wynik przyjdzie sam…, aby tylko stres mnie nie sparaliżował…, abym tylko nie zawiódł kibiców… – takie myśli krążyły po głowie naszego młodego zawodnika przed turniejem.
Od II rundy, bo pierwszą z racji rozstawienia w turnieju z nr 1 miał wolną, Kacper rozpoczął od spotkania z Patrykiem Garwackim (TUKS Kozica Piotrków Trybunalski) i mimo tego, iż widać było u Kacpra oznaki stresu, pewnie zwyciężył 6/0, 6/0. Pierwsze koty za płoty, tak próbował rozluźnić napięcie u syna jego tata – trener, gdyż nazajutrz czekał Kacpra ciężki mecz z Tomkiem Dudkiem (TKKF Falenica W-wa), zawodnikiem z którym Kacper zna się znakomicie, gdyż stoczyli już ze sobą wiele pojedynków, z których nie wszystkie wygrał faworyt. III runda to ogromne napięcie, tak mocne, że przed meczem naszemu zawodnikowi zaczęły drżeć dłonie. Nie poddał się jednak i po trudnym początku (0/3 w pierwszym secie) wola walki i sportowa złość wzięła górę i końcowy wynik meczu brzmiał 6/3 6/1 dla Kacpra.
Po tym meczu, zaniepokojony tata odbył z Kacprem rozmowę omawiając szczególnie psychologiczne aspekty walki na korcie. Dwugodzinna rozmowa w hotelowym zaciszu przyniosła skutek, Kacper na mecz ćwierćfinałowy z Jankiem Zasadą (KS Górnik Bytom) wyszedł z nastawieniem „ja nic sobie i nikomu nie muszę udowadniać, ja mam tylko grać to co potrafię a wynik przyjdzie sam” i przyszedł, Kacper pierwszy raz na tym turnieju pokazał co potrafi i pokonał Janka w stosunku 6/0, 6/0. Kolejny szczebel turniejowej drabinki to półfinał i kolejne trudne zadanie przed Kacprem, gdyż jego rywalem będzie turniejowa „trójka” – Michał Sikorski (TUKS Kozica Piotrków Trybunalski), zawodnik niedościgniony w defensywie, z którym jeden punkt trzeba wygrywać 3 razy. Wieczorem znów rozmowa z tatą o psychologicznych stronach rywalizacji sportowej, której konkluzją było „mamy już brązowy medal Mistrzostw Polski – teraz może być tylko lepiej!”. Ten wybieg przyniósł zamierzony efekt i z każdym kolejnym rozgrywanym punktem Kacper pozbawiał przeciwnika wiary w końcowy sukces pewnie wygrywając 6/1, 6/0 !.  Stosując starą piłkarską maksymę, że „wygranego składu sie nie zmienia”, przed finałem krótka rozmowa z tatą i Kacper wyszedł na finałowe spotkanie z Andrzejem Franko (TKS Arka Gdynia) z nastawieniem „mam srebro Mistrzostw Polski teraz, może być tylko lepiej” i zachwycając licznie zgromadzoną szczecińska widownię swoją ofensywną grą pewnie pokonał Andrzeja 6/1 6/0!!!.
Jest kolejne Mistrzostwo Polski!!! i co ważne, są kolejne cenne doświadczenia w tenisowej karierze Kacpra, doświadczenia nowe, które mamy nadzieję zaowocują w kolejnych trudnych turniejach na arenie europejskiej i krajowej. Wartym podkreślenia jest fakt, że Kacper w trakcie turnieju przegrał tylko 6 gemów!!!
Nowodworzanin w parze z Konradem Fryze (RKT Return Radom) do tytułu w grze pojedynczej dołożył rownież tytuł w grze podwójnej, kolejno pokonując – I runda bye, II runda Kosiński/Pala (Promasters Szczecin) 6/0, 6/1, ćwierćfinał Gajewski/Kozioł (AZS Poznań/ŁKT Łódź) 6/0, 6/1, półfinal Hossa/Łosiak (GKT Nafta Zielona Góra/AZS Poznań) 6/0 6/1. Finał Sikorski/Franko (TUKS Kozica Piotrków Tryb./TKS Arka Gdynia) 4/6, 6/1, 10/5.
Serdeczne gratulacje dla Kacpra za zdobycie tytułu Indywidualnego Mistrza Polski 2011, a w szczególności za wytrzymanie presji, gdyż turniej ten był ogromnym obciążeniem dla naszego zawodnika, nie tyle pod względem fizycznym, co psychicznym. Umiał jednak poradzić sobie ze stresem i obciążeniem mentalnym jakie spoczywa na faworycie, co dobrze rokuje na następne lata kariery tenisowej.

Kacpra sponsoruje firma CIAŁBUD – Wiesław Ciałkowski. W sprzęt wyposaża go firma BABOLAT.

 • autor: Artur Żuk
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Z życia osiedla Modlin Twierdza

Miesiąc czerwiec obfitował w wiele wydarzeń mających istotny wpływ na funkcjonowanie osiedla Modlin Twierdza.
Podczas posiedzenia Zarządu Osiedla, odbyła się debata z mieszkańcami odnośnie nowo otwartego sklepu nocnego przy ul. 29 Listopada. Jak zwykle byli oponenci jak i zwolennicy.
Przeciwnicy, na podstawie przytaczanych faktów, stwierdzili, że funkcjonowanie sklepu nocnego wyraźnie wpłynęło na zmniejszenie bezpieczeństwa mieszkańców, a nocne głośne zachowanie klientów sklepu zakłóca porządek i ciszę nocną.
Zwolennicy, szczególnie młodzi mieszkańcy, uważają, że sklep powinien funkcjonować, bo żyjemy w cywilizowanym świecie. Po burzliwej dyskusji Zarząd Osiedla zobowiązał się do zwrócenia się z prośbą do Straży Miejskiej i Policji o zwiększenie częstotliwości patroli, szczególnie w godzinach nocnych w rejonie sklepu. Obecni na posiedzeniu  właściciele sklepu zobowiązali się do przestrzegania warunków gwarantujących zachowanie porządku i bezpieczeństwa na ternie osiedla.
Wyjątkowo uroczyście przebiegało zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół przy ul. Bema 312.
W tym dniu połączono ceremonię zakończenia nauki z jubileuszem 25-lecia sprawowania funkcji Dyrektora przez Pana Zdzisława Szmytkowskiego.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych miasta Nowego Dworu Mazowieckiego oraz licznie przybyli goście. 
Bez wyjątku, wszyscy zabierający głos wysoko ocenili pracę Dyrektora, a osiągane przez uczniów wyniki w pełni potwierdzają tą opinię. Sto lat jeszcze Panie Dyrektorze na zajmowanym stanowisku, to najczęściej powtarzane słowa kierowane do zacnego Jubilata.
Bardzo ważnym wydarzeniem na terenie osiedla była procesja z okazji Święta Bożego Ciała.
Jak co roku wspaniały nasz proboszcz ks. dr. Cezary Simiński obdarzył kolejne wspólnoty zaszczytem przygotowania ołtarzy.
Mieszkańcy stanęli na wysokości zadania, przygotowano wspaniałe ołtarze. Tłumy wiernych ku zadowoleniu księdza proboszcza uczestniczyły w procesji.
Na zakończenie uroczystości religijnych ks. Proboszcz podziękował mieszkańcom za wysokie osobiste zaangażowanie oraz zwrócił się z wyrazami Bożej serdeczności do służb porządkowych, Policji i Straży Miejskiej za zabezpieczenie sprawnego i bezpiecznego przemarszu wiernych.

Ale nie tylko uroczystościami osiedle żyje.
Z okazji Dni Nowego Dworu Mazowieckiego grupa samorządowców z Niemiec i Litwy gościła na naszym terenie. Goście z podziwem wyrażali się o  obecnym wyglądzie osiedla oraz o wielkim zaangażowaniu wspólnot mieszkaniowych w utrzymanie potencjału mieszkalnego oraz wyglądu zewnętrznego budynków.
Obecnie na terenie osiedla dzięki wzorowej współpracy władz miasta z Zarządem Osiedla, trwa rozbudowa placów zabaw dla dzieci, remont ulic, chodników, naprawa oświetlenia.
W miejscach wskazanych przez mieszkańców, w lipcu zostaną zamontowane ławki oraz przywrócony do użytku skwer przy ul. Bema, róg ul. 29 Listopada.
Aby wakacje przebiegały bezpiecznie i spokojnie, Straż Miejska i Policja zintensyfikowała swoje działania operacyjne.
Na wniosek mieszkańców Zarząd Osiedla ponownie zwrócił się do władz miasta o podjęcie jak najostrzejszych działań w stosunku do małej grupy motocyklistów – notorycznie łamiących zasady ruchu drogowego stwarzając zagrożenie dla życia mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży korzystających z uroków wakacji. 


Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 6
Oleksiak Włodzimierz

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wakacje z NOSiR-em

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie