Nowy Dwór Mazowiecki

Banery

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Konkurs NGO: Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2020 roku

  Konkurs NGO: Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2020 roku

  2020.02.07

  Burmistrz Miasta ogłoszenia I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu, upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2020 roku

 • Wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku

  Wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku

  2020.02.03

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku

 • Zarządzenie 26/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieni

  Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku.

  2020.01.31

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku.

 • „Nie daj się nudzie – program profilaktyczny”

  „Nie daj się nudzie – program profilaktyczny”

  2020.01.30

  W dniu 30 stycznia 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Nie daj się nudzie – program profilaktyczny”, złożona przez Stowarzyszenie „POMÓŻ DZIECIOM”, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 1a, 05-205 Klembów.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688, 1570 t.j.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • „Nowodworskie Nutki” Festiwal piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – program profilaktyczny

  „Nowodworskie Nutki” Festiwal piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – program profilaktyczny

  2020.01.23

  W dniu 21 stycznia 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  pt. „Nowodworskie Nutki” Festiwal piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – program profilaktyczny, złożona przez Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688, 1570 t.j.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • „Rozbiegamy Nowy Dwór – program profilaktyczny”

  „Rozbiegamy Nowy Dwór – program profilaktyczny”

  2020.01.16

  W dniu 14 stycznia 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Rozbiegamy Nowy Dwór – program profilaktyczny”, złożona przez Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór, ul. Dębowa 74/102, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688, 1570 t.j.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Konkurs NGO: Środowiskowe Programy Profilaktyczne

  Konkurs NGO: Środowiskowe Programy Profilaktyczne

  2020.01.07

  Burmistrz Miasta ogłoszenia I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku

 • Konkurs NGO

  Konkurs NGO: wyjazdy zimowe

  2020.01.03

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku

 • Aktywizacja środowiska seniorów – Akcja integracja

  Aktywizacja środowiska seniorów – Akcja integracja

  2019.11.29

  W dniu 29 listopada 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Aktywizacja środowiska seniorów – Akcja integracja”,  złożona przez Stowarzyszenie „Rodzice z Klasą”, ul. Szarych Szeregów 2, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688, 1570 t.j.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Mały grant - „Aktywny Senior”

  Mały grant - „Aktywny Senior”

  2019.10.21

  W dniu 15 października 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Aktywny Senior”, złożona przez Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Subsidium”, ul. Gen. Józefa Bema 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688, 1570 t.j.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter