Nowy Dwór Mazowiecki

Banery

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Mały grant - „Klub NDM dla mam – działalność na rzecz rodziny, przeciwdziałanie uzależnieniom”

  Mały grant - „Klub NDM dla mam – działalność na rzecz rodziny, przeciwdziałanie uzależnieniom”

  2019.03.27

  W dniu 21 marca 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Klub NDM dla mam – działalność na rzecz rodziny, przeciwdziałanie uzależnieniom”, złożona przez Stowarzyszenie Nowy Duch Mam z siedzibą ul. Modlińska 1/79, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Konkurs NGO: Senioralne programy profilaktyczne

  Konkurs NGO: Senioralne programy profilaktyczne

  2019.03.21

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku na zadanie: Stworzenie i realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+), zapewniającego dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w tym m.in. zajęć sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów i trenerów, organizowanie spotkań okolicznościowych

 • Wyniki konkursu NGO: Aktywizacja seniorów

  Wyniki konkursu NGO: Aktywizacja seniorów

  2019.02.28

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pozostałej działalności w pomocy społecznej w 2019 r., zadanie: Aktywizacja środowiska seniorów (mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego) poprzez organizowanie cyklicznych zajęć

 • Konkurs NGO: Realizacja szkolnych programów profilaktycznych

  Konkurs NGO: Realizacja szkolnych programów profilaktycznych

  2019.02.28

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku: Zadanie 1: Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach IV – VIII szkół podstawowych oraz w Zespole Szkół Nr 2; Zadanie 2: Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach I – III szkół podstawowych

 • Mały grant - „Program Mocne Plecy w 2 szkołach podstawowych w Nowym Dworze Mazowiecki”

  Mały grant - „Program Mocne Plecy w 2 szkołach podstawowych w Nowym Dworze Mazowiecki”

  2019.02.12

  W dniu 5 lutego 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Program Mocne Plecy w 2 szkołach podstawowych w Nowym Dworze Mazowiecki”, złożona przez Fundację MyTuTeraz z siedzibą Plac Romana Kobendzy 3, 05-155 Leoncin.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Wyniki konkursu NGO: Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 roku

  Wyniki konkursu NGO: Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 roku

  2019.02.12

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Zarządzeniem nr 33/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku ogłosił wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 roku

 • Wyniki konkursu NGO: placówki wsparcia dziennego, środowiskowe programy profilaktyczne, muzeum

  Wyniki konkursu NGO: placówki wsparcia dziennego, środowiskowe programy profilaktyczne, muzeum

  2019.02.07

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Zarządzeniem nr 31/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku ogłosił wyniki konkursów: II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku oraz I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 • Konkurs NGO: Aktywizacja seniorów

  Konkurs NGO: Aktywizacja seniorów

  2019.01.28

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pozostałej działalności w pomocy społecznej w 2019 r., zadanie: Aktywizacja środowiska seniorów (mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego) poprzez organizowanie cyklicznych zajęć

 • Wyniki Konkursu NGO: Organizacja zimowych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy

  Wyniki Konkursu NGO: Organizacja zimowych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy

  2019.01.18

  Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego ogłosił wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku, na zadanie: „Organizacja zimowych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”

 • Konkurs NGO: Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 roku

  Konkurs NGO: Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 roku

  2019.01.11

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 roku

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter