Nowy Dwór Mazowiecki

Banery

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Konkurs NGO: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz realizacja środowiskowych programów profilaktycznych

  Konkurs NGO: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz realizacja środowiskowych programów profilaktycznych

  2019.01.09

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku, polegających na: prowadzeniu placówek wsparcia dziennego na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, realizacji środowiskowych programów profilaktycznych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego

 • Nowe wzory ofert zadań publicznych – od 1 marca 2019!

  Nowe wzory ofert zadań publicznych – od 1 marca 2019!

  2019.01.07

  Od 1 marca 2019 będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów.
  Zostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 • Konkurs NGO: Prowadzenie muzeum

  Konkurs NGO: Prowadzenie muzeum

  2019.01.03

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił I otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Zapraszamy do składania ofert oraz zapoznania się z Zarządzeniem Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 • Konkursy NGO: wyjazdy zimowe 2019

  Konkursy NGO: wyjazdy zimowe 2019

  2018.12.20

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku – zadanie: Organizacja zimowych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Zapraszamy do składania ofert

 • Mały grant - „Między Nami Przedszkolakami – zajęcia dla najmłodszych z programem profilaktycznym”

  Mały grant - „Między Nami Przedszkolakami – zajęcia dla najmłodszych z programem profilaktycznym”

  2018.11.06

  W dniu 29 października 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Między Nami Przedszkolakami – zajęcia dla najmłodszych z programem profilaktycznym”, złożona przez Stowarzyszenie ,,Rodzice z Klasą” ul. Szarych Szeregów 2, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

  Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

  2018.11.06

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się we wtorek 13 listopada o godz. 17.00 w sali 410 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30. Podczas spotkania odbędą się konsultacje Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na Rok 2019

 • Mały grant „Z dala od używek” – treningi piłki nożnej dla dzieci rocznik 2012

  Mały grant „Z dala od używek” – treningi piłki nożnej dla dzieci rocznik 2012

  2018.10.16

  W dniu 10 października 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Z dala od używek” – treningi piłki nożnej dla dzieci rocznik 2012, złożona przez Uczniowski Klub Sportowy ,,JEDYNKA” ul. Słowackiego 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Mały grant „Międzynarodowy Dzień Seniora”

  Mały grant „Międzynarodowy Dzień Seniora”

  2018.10.05

  W dniu 3 października 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Międzynarodowy Dzień Seniora”,  złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Mały grant „Pięcionutki” czyli organizacja dodatkowych zajęć wspierających i rozwijających, pasje i uzdolnienia muzyczne”

  Mały grant „Pięcionutki” czyli organizacja dodatkowych zajęć wspierających i rozwijających, pasje i uzdolnienia muzyczne”

  2018.10.05

  W dniu 28 września2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Pięcionutki” czyli organizacja dodatkowych zajęć wspierających i rozwijających, pasje i uzdolnienia muzyczne”, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki ul. Chemików 1A,05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Mały grant „Wyjazd turystyczno – integracyjny ,,Miasto Królewskie - Sandomierz”

  Mały grant „Wyjazd turystyczno – integracyjny ,,Miasto Królewskie - Sandomierz”

  2018.09.21

  W dniu 18 września 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wyjazd turystyczno – integracyjny ,,Miasto Królewskie Sandomierz”,  złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki ul. Jasna 22,00-054 Warszawa.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową.
  Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w Ustawy – „każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o którym mowa w ust. 3 powyższego przepisu może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.
  Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, w terminie do dnia 28 września  2018 roku. 
  Po rozpatrzeniu uwag zostanie podjęta decyzja w sprawie podpisania umowy na realizację zadania publicznego.

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter