Nowy Dwór Mazowiecki

Banery

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Wyniki konkursu NGO: Organizacja letnich wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

  Wyniki konkursu NGO: Organizacja letnich wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

  2019.06.19

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił wyniki V otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku, na zadanie: „Organizacja letnich wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”

 • Mały grant - „Bezpieczne rzeki w granicach Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego”

  Mały grant - „Bezpieczne rzeki w granicach Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego”

  2019.06.04

  W dniu 31 maja 2019 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Bezpieczne rzeki w granicach Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego”, złożona przez Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Sukienna 14, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Mały grant - „Wyjazd turystyczno – rekreacyjny Morze – jod lekiem i dla nas”

  Mały grant - „Wyjazd turystyczno – rekreacyjny Morze – jod lekiem i dla nas”

  2019.05.28

  W dniu 22 maja 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wyjazd turystyczno – rekreacyjny Morze – jod lakiem i dla nas”, złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo ul. Bohaterów Modlina 77a, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Mały grant dla Stowarzyszenia Motocyklowego Wild Boars East Chapter

  Mały grant dla Stowarzyszenia Motocyklowego Wild Boars East Chapter

  2019.05.27

  23 maja 2019 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Charytatywny Piknik Motocyklowy – 1st Unknown Day”, złożona przez Stowarzyszenie Motocyklowego „Wild Boars East Chapter” (wpisane pod nr 1 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonych przez Starostę Jarosławskiego) z siedzibą ul. Orkana 10, 37-500 Jarosław.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Uwaga organizatorzy wypoczynku!

  Uwaga organizatorzy wypoczynku!

  2019.05.22

  Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym

 • Konkurs NGO: Letni wypoczynek – wyjazdy

  Konkurs NGO: Letni wypoczynek – wyjazdy

  2019.05.22

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił  V otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku, na zadanie: Organizacja letnich wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

 • Mały grant - „Międzynarodowy Dzień Inwalidy 2019”

  Mały grant - „Międzynarodowy Dzień Inwalidy 2019”

  2019.04.29

  W dniu 29 kwietnia 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Międzynarodowy Dzień Inwalidy 2019”, złożona przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. Zakroczymska 30,05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Mały grant dla PUKS Młode Orły

  Mały grant dla PUKS Młode Orły

  2019.04.23

  W dniu 16 kwietnia 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Wykonanie mapy specjalistycznej do sprinterskiego biegu na orientację – zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”, złożona przez Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Młode Orły” z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Wyniki konkursu NGO: Realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+)

  Wyniki konkursu NGO: Realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+)

  2019.04.17

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił wyniki IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku, na zadania: „Stworzenie i realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+), zapewniającego dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w tym m.in. zajęć sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów trenerów, organizowanie spotkań okolicznościowych”

 • Wyniki Konkursu NGO: Szkolne programy profilaktyczne

  Wyniki Konkursu NGO: Szkolne programy profilaktyczne

  2019.04.01

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił wyniki III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku, na zadania: "Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach IV – VIII szkół podstawowych oraz w Zespole Szkół Nr 2"  oraz "Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach I – III szkół podstawowych"

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter