Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Światowy Dzień Seniora - Wiek nie ma barier

  2023.11.03

  Dnia 2 listopada 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Światowy Dzień Seniora - Wiek nie ma barier”, złożona przez Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SUBSIDIUM z siedzibą przy ul. Bema 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  „Zabawa z piłką jako przeciwdziałanie uzależnieniom” - treningi piłki nożnej dla dzieci rocznik 2016, 2017, 2018

  2023.10.19

  W dniu 13 października 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Zabawa z piłką jako przeciwdziałanie uzależnieniom” -  treningi piłki nożnej dla dzieci rocznik 2016, 2017, 2018, złożona przez UKS Jedynka z siedzibą przy ul. Słowackiego 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Dni Nowej Szansy” – program profilaktyczny

  2023.10.19

  W dniu 13 października 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Dni Nowej Szansy” – program profilaktyczny, złożona przez Oddział Stowarzyszenia TEEN CHALLENGE Chrześcijańskiej Misji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy ul. Kopernika 48, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Światowy Dzień Seniora 2023

  2023.10.10

  W dniu 10 października 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Światowy Dzień Seniora 2023”, złożona przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą przy ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Organizacja zawodów biegowych – Cross Złotych Liści

  2023.10.03

  Dnia 29 września 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja zawodów biegowych – Cross Złotych Liści ”,  złożona przez Klub Orientacji Sportowej AZYMUT z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 31/45, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Piątka dla każdego – integracja środowiska szkolnego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży

  2023.09.29

  W dniu 29 września 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Piątka dla każdego – integracja środowiska szkolnego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży”,  złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki  z siedzibą przy ul. Chemików 1A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Nowodworski Uniwersytet Trzeciego Wieku – jako forma zagospodarowania czasu wolnego osób w wieku emerytalnym – program profilaktyczny

  2023.09.29

  W dniu 29 września 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Nowodworski Uniwersytet Trzeciego Wieku – jako forma zagospodarowania czasu wolnego osób w wieku emerytalnym – program profilaktyczny”, złożona przez Stowarzyszenie Rodzice z Klasą z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 2, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

  Zarządzenie nr 143 /2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 sierpnia 2023 roku

  2023.08.16

  Zarządzenie  nr 143 /2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników V otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku

 • Herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

  Zarządzenie nr 142/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 04.08.2023 r.

  2023.08.08

  Zarządzenie nr 142/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 04.08.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadań publicznych

 • Bezpieczne rzeki w granicach Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego

  Bezpieczne rzeki w granicach Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego

  2023.07.17

  W dniu 10 lipca 2023 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Bezpieczne rzeki w granicach Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego”, złożona przez Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Sukienna 14, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

   Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową.

  Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w Ustawy – „każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o którym mowa w ust. 3 powyższego przepisu może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

  Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, w terminie do dnia 21 lipca 2023 roku.

  Po rozpatrzeniu uwag zostanie podjęta decyzja w sprawie podpisania umowy na realizację zadania publicznego.

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie