Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Organizacja zawodów biegowych – Cross Złotych Liści

  2023.10.03

  Dnia 29 września 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja zawodów biegowych – Cross Złotych Liści ”,  złożona przez Klub Orientacji Sportowej AZYMUT z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 31/45, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Piątka dla każdego – integracja środowiska szkolnego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży

  2023.09.29

  W dniu 29 września 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Piątka dla każdego – integracja środowiska szkolnego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży”,  złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki  z siedzibą przy ul. Chemików 1A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Nowodworski Uniwersytet Trzeciego Wieku – jako forma zagospodarowania czasu wolnego osób w wieku emerytalnym – program profilaktyczny

  2023.09.29

  W dniu 29 września 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Nowodworski Uniwersytet Trzeciego Wieku – jako forma zagospodarowania czasu wolnego osób w wieku emerytalnym – program profilaktyczny”, złożona przez Stowarzyszenie Rodzice z Klasą z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 2, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

  Zarządzenie nr 143 /2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 sierpnia 2023 roku

  2023.08.16

  Zarządzenie  nr 143 /2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników V otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku

 • Herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

  Zarządzenie nr 142/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 04.08.2023 r.

  2023.08.08

  Zarządzenie nr 142/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 04.08.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadań publicznych

 • Bezpieczne rzeki w granicach Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego

  Bezpieczne rzeki w granicach Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego

  2023.07.17

  W dniu 10 lipca 2023 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Bezpieczne rzeki w granicach Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego”, złożona przez Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Sukienna 14, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

   Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową.

  Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w Ustawy – „każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o którym mowa w ust. 3 powyższego przepisu może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

  Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, w terminie do dnia 21 lipca 2023 roku.

  Po rozpatrzeniu uwag zostanie podjęta decyzja w sprawie podpisania umowy na realizację zadania publicznego.

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Wsparcie na starcie edycja 3

  2023.07.13

  W dniu 6 lipca 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wspracie na starcie edycja 3”, złożona przez Fundację Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny, ul. Rtm. Pileckiego 9/3, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Harcerska Akcja Letnia 2023 - program profilaktyczny, mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

  2023.07.13

  W dniu 11 lipca 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Harcerska Akcja Letnia 2023 - program profilaktyczny, mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP z siedzibą przy ul. Piaskowej 4, 01-067 Warszawa - jednostka organizacyjna bezpośrednio wykonująca zadanie publiczne: Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Nowy Dwór Mazowiecki, z siedzibą przy ul.  Paderewskiego 22,  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Na granatowym tle biały herb Nowego Dworu Mazowieckiego oraz biały napis Ogłoszenie konkursu NGO. Na pomarańczowym pasku poniżej biały napis www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Zarządzenie Nr 131/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 lipca 2023 roku

  2023.07.10

  Zarządzenie Nr 131/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia V otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku

 • Biały herb miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz napis MAŁY GRANT na niebieskim tle. Pod spodem na pomarańczowym tle www.nowydwormaz.pl/ngo.

  Ignacy Jan Paderewski – Ikona Polskiej Niepodległości, jako inspiracja do przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród młodzieży

  2023.07.05

  W dniu 4 lipca 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Ignacy Jan Paderewski – Ikona Polskiej Niepodległości, jako inspiracja do przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród młodzieży” złożona przez Oddział  Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego , ul. Zakroczymska 36, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie