Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Mały grant.

  Zabawa z piłką, jako przeciwdziałanie uzależnieniom – treningi piłki nożnej dla dzieci rocznik 2015, 2016

  2021.10.13

  W dniu 5 października 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Zabawa z piłką, jako przeciwdziałanie uzależnieniom – treningi piłki nożnej dla dzieci rocznik 2015, 2016”, złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”, ul. Słowackiego 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Mały grant.

  „Sport – nie daj się uzależnieniom” – program profilaktyczny, jako forma zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego

  2021.10.06

  W dniu 28 września 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  pt. „Sport – nie daj się uzależnieniom” – program profilaktyczny, jako forma zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, złożona przez Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Dębowa 74/102, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Mał grant.

  Organizacja zawodów biegowych: Cross Złotych Liści

  2021.10.01

  W dniu 29 września 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja zawodów biegowych: Cross Złotych Liści”, złożona przez Parafialno Uczniowski Klub Sportowy „MŁODE ORŁY”, ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Mały grant.

  „Klub Seniora Modlin Stary”

  2021.09.23

  W dniu 20 września 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  pt. „Klub Seniora Modlin Stary” - program profilaktyczny,  złożona przez  Stowarzyszenie AKTYWNY SENIOR NDM, ul. Szarych Szeregów 2, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Mały grant.

  „Klub Seniora Osiedle Młodych”

  2021.09.23

  W dniu 20 września 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Klub Seniora Osiedle Młodych” - program profilaktyczny,  złożona przez Stowarzyszenie AKTYWNY SENIOR NDM, ul. Szarych Szeregów 2, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Mały grant.

  „Integracja środowiska seniorów” – aktywizacja środowiska seniorów

  2021.09.22

  W dniu 20 września 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Integracja środowiska seniorów”, złożona przez Stowarzyszenie społeczno-oświatowe „SUBSIDIUM”, ul. Bema 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Stworzenie i realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+), zapewniającego dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w tym m.in. zajęć sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów i trenerów, organizowanie spotkań okolicznościowych.

  Stworzenie i realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+), zapewniającego dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w tym m.in. zajęć sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów i trenerów, organizowanie spotkań okolicznościowych.

  2021.09.17

  Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2021 roku.

   

 • „Sportowa Piątka” – uatrakcyjnienie zajęć sportowych, organizacja współzawodnictwa oraz festynu sportowo-profilaktycznego, ponowna integracja środowiska szkolnego po długim okresie izolacji i nauki zdalnej.

  „Sportowa Piątka” – uatrakcyjnienie zajęć sportowych, organizacja współzawodnictwa oraz festynu sportowo-profilaktycznego, ponowna integracja środowiska szkolnego po długim okresie izolacji i nauki zdalnej.

  2021.09.14

  W dniu 13 września 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  pt. „Sportowa Piątka” – uatrakcyjnienie zajęć sportowych, organizacja współzawodnictwa oraz festynu sportowo-profilaktycznego, ponowna integracja środowiska szkolnego po długim okresie izolacji i nauki zdalnej, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki, ul. Chemików 1A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową.

   

 • Mały Grant - Infografika

  „Razem po zdrowie – 7!” dwudniowy wyjazd profilaktyczno–integracyjny dla kobiet dotkniętych chorobą nowotworową, członkiń Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek

  2021.08.31

  W dniu 31 sierpnia 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Razem po zdrowie – 7!” dwudniowy wyjazd profilaktyczno–integracyjny dla kobiet dotkniętych chorobą nowotworową, członkiń Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek,  złożona przez  Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek, ul. Targowa 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

   

 • Mały grant.

  „Wyjazd poznawczo-rekreacyjny Olsztyn 2021” - program profilaktyczny

  2021.08.26

  W dniu 25 sierpnia 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  pt. „Wyjazd poznawczo-rekreacyjny Olsztyn 2021” - program profilaktyczny, złożona przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy PZERiI w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie