Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Konkurs NGO: Letni wypoczynek – wyjazdy

  Konkurs NGO: Letni wypoczynek – wyjazdy

  2019.05.22

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił  V otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku, na zadanie: Organizacja letnich wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

 • Mały grant - „Międzynarodowy Dzień Inwalidy 2019”

  Mały grant - „Międzynarodowy Dzień Inwalidy 2019”

  2019.04.29

  W dniu 29 kwietnia 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Międzynarodowy Dzień Inwalidy 2019”, złożona przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. Zakroczymska 30,05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Mały grant dla PUKS Młode Orły

  Mały grant dla PUKS Młode Orły

  2019.04.23

  W dniu 16 kwietnia 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Wykonanie mapy specjalistycznej do sprinterskiego biegu na orientację – zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”, złożona przez Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Młode Orły” z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Wyniki konkursu NGO: Realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+)

  Wyniki konkursu NGO: Realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+)

  2019.04.17

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił wyniki IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku, na zadania: „Stworzenie i realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+), zapewniającego dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w tym m.in. zajęć sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów trenerów, organizowanie spotkań okolicznościowych”

 • Wyniki Konkursu NGO: Szkolne programy profilaktyczne

  Wyniki Konkursu NGO: Szkolne programy profilaktyczne

  2019.04.01

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił wyniki III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku, na zadania: "Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach IV – VIII szkół podstawowych oraz w Zespole Szkół Nr 2"  oraz "Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach I – III szkół podstawowych"

 • Mały grant - „Klub NDM dla mam – działalność na rzecz rodziny, przeciwdziałanie uzależnieniom”

  Mały grant - „Klub NDM dla mam – działalność na rzecz rodziny, przeciwdziałanie uzależnieniom”

  2019.03.27

  W dniu 21 marca 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Klub NDM dla mam – działalność na rzecz rodziny, przeciwdziałanie uzależnieniom”, złożona przez Stowarzyszenie Nowy Duch Mam z siedzibą ul. Modlińska 1/79, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Konkurs NGO: Senioralne programy profilaktyczne

  Konkurs NGO: Senioralne programy profilaktyczne

  2019.03.21

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku na zadanie: Stworzenie i realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+), zapewniającego dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w tym m.in. zajęć sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów i trenerów, organizowanie spotkań okolicznościowych

 • Wyniki konkursu NGO: Aktywizacja seniorów

  Wyniki konkursu NGO: Aktywizacja seniorów

  2019.02.28

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pozostałej działalności w pomocy społecznej w 2019 r., zadanie: Aktywizacja środowiska seniorów (mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego) poprzez organizowanie cyklicznych zajęć

 • Konkurs NGO: Realizacja szkolnych programów profilaktycznych

  Konkurs NGO: Realizacja szkolnych programów profilaktycznych

  2019.02.28

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku: Zadanie 1: Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach IV – VIII szkół podstawowych oraz w Zespole Szkół Nr 2; Zadanie 2: Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach I – III szkół podstawowych

 • Mały grant - „Program Mocne Plecy w 2 szkołach podstawowych w Nowym Dworze Mazowiecki”

  Mały grant - „Program Mocne Plecy w 2 szkołach podstawowych w Nowym Dworze Mazowiecki”

  2019.02.12

  W dniu 5 lutego 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Program Mocne Plecy w 2 szkołach podstawowych w Nowym Dworze Mazowiecki”, złożona przez Fundację MyTuTeraz z siedzibą Plac Romana Kobendzy 3, 05-155 Leoncin.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie