Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Konkurs NGO: Organizacja wakacyjnych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy II

  Konkurs NGO: Organizacja wakacyjnych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy II

  2018.06.12

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił VI otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2018 roku, na zadanie: Organizacja wakacyjnych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki

 • Mały grant dla WOPR-u

  Mały grant dla WOPR-u

  2018.06.11

  W dniu 07 czerwca 2018 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Bezpieczne rzeki w granicach Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego”, złożona przez Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Sukienna 14, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Wyniki konkursu NGO: Organizacja wakacyjnych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy

  Wyniki konkursu NGO: Organizacja wakacyjnych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy

  2018.06.11

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Zarządzeniem nr 107/2018  z dnia 11 czerwca 2018 roku ogłosił wyniki V otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2018 roku – zadanie: „Organizacja wakacyjnych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki”

 • Wyniki konkursu NGO: Stworzenie i realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+)

  Wyniki konkursu NGO: Stworzenie i realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+)

  2018.05.24

  Zarządzeniem Nr 91/2018 roku Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił wyniki IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2018 roku – zadanie: „Stworzenie i realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+), zapewniającego dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w tym m.in. zajęć sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów i trenerów, organizowanie spotkań okolicznościowych”

 • Konkurs NGO: Organizacja wakacyjnych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy

  Konkurs NGO: Organizacja wakacyjnych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy

  2018.05.10

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił V otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2018 roku, na zadanie: Organizacja wakacyjnych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki

 • Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

  Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

  2018.05.04

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla fundacji i stowarzyszeń dotyczącym form i sposobów pozyskiwania funduszy na działania organizacji pozarządowych. Omówimy zasady prowadzenia działalności odpłatnej statutowej i gospodarczej. Przedstawimy wytyczne dotyczące pozyskania i utrzymania statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

 • Mały grant dla Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki

  Mały grant dla Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki

  2018.05.02

  W dniu 27 kwietnia 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Pięcionutki – czyli organizacja dodatkowych zajęć wspierających i rozwijających zainteresowania, pasje i uzdolnienia muzyczne przeciwdziałając przemocy rówieśniczej i patologiom społecznym”, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki z siedzibą ul. Chemików 1a, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Wyjazd turystyczno-rekreacyjny „W odwiedzinach u Neptuna”

  Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Wyjazd turystyczno-rekreacyjny „W odwiedzinach u Neptuna”

  2018.04.30

  W dniu 25 kwietnia 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wyjazd turystyczno – rekreacyjny ,,W odwiedzinach u Neptuna”, złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo ul. Bohaterów Modlina 77 A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową.

 • Konkurs NGO: Programy profilaktyczne dla osób starszych

  Konkurs NGO: Programy profilaktyczne dla osób starszych

  2018.04.25

  25 kwietnia 2018 roku Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2018 roku, na zadanie pn. „Stworzenie i realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+), zapewniającego dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w tym m.in. zajęć sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów i trenerów, organizowanie spotkań okolicznościowych”

 • -

  Ruszył nabór wniosków do mPotęgi: czekają granty do 8 tys. zł na naukę matematyki

  2018.04.18

  Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć po raz piąty wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym właśnie programie mPotęga  wnioskodawcy mogą ubiegać się o  granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. Jest o co walczyć. Tylko w ubiegłorocznej edycji programu przyznano dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł.

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie