Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Mały grant - „Między Nami Przedszkolakami – zajęcia dla najmłodszych z programem profilaktycznym”

  Mały grant - „Między Nami Przedszkolakami – zajęcia dla najmłodszych z programem profilaktycznym”

  2018.11.06

  W dniu 29 października 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Między Nami Przedszkolakami – zajęcia dla najmłodszych z programem profilaktycznym”, złożona przez Stowarzyszenie ,,Rodzice z Klasą” ul. Szarych Szeregów 2, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

  Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

  2018.11.06

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się we wtorek 13 listopada o godz. 17.00 w sali 410 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30. Podczas spotkania odbędą się konsultacje Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na Rok 2019

 • Mały grant „Z dala od używek” – treningi piłki nożnej dla dzieci rocznik 2012

  Mały grant „Z dala od używek” – treningi piłki nożnej dla dzieci rocznik 2012

  2018.10.16

  W dniu 10 października 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Z dala od używek” – treningi piłki nożnej dla dzieci rocznik 2012, złożona przez Uczniowski Klub Sportowy ,,JEDYNKA” ul. Słowackiego 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Mały grant „Międzynarodowy Dzień Seniora”

  Mały grant „Międzynarodowy Dzień Seniora”

  2018.10.05

  W dniu 3 października 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Międzynarodowy Dzień Seniora”,  złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Mały grant „Pięcionutki” czyli organizacja dodatkowych zajęć wspierających i rozwijających, pasje i uzdolnienia muzyczne”

  Mały grant „Pięcionutki” czyli organizacja dodatkowych zajęć wspierających i rozwijających, pasje i uzdolnienia muzyczne”

  2018.10.05

  W dniu 28 września2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Pięcionutki” czyli organizacja dodatkowych zajęć wspierających i rozwijających, pasje i uzdolnienia muzyczne”, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki ul. Chemików 1A,05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Mały grant „Wyjazd turystyczno – integracyjny ,,Miasto Królewskie - Sandomierz”

  Mały grant „Wyjazd turystyczno – integracyjny ,,Miasto Królewskie - Sandomierz”

  2018.09.21

  W dniu 18 września 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wyjazd turystyczno – integracyjny ,,Miasto Królewskie Sandomierz”,  złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki ul. Jasna 22,00-054 Warszawa.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową.
  Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w Ustawy – „każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o którym mowa w ust. 3 powyższego przepisu może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.
  Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, w terminie do dnia 28 września  2018 roku. 
  Po rozpatrzeniu uwag zostanie podjęta decyzja w sprawie podpisania umowy na realizację zadania publicznego.

 • Mały grant dla Trzech Rzek

  Mały grant dla Trzech Rzek

  2018.08.24

  W dniu 17 sierpnia 2018 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Spływ kajakowy 3 Rzeki – Edycja Lato 2018”,  złożona przez Lokalną Organizację Turystyczną Trzech Rzek KRS: 0000277741.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Mały grant dla Stowarzyszenia Triglav

  Mały grant dla Stowarzyszenia Triglav

  2018.07.17

  W dniu 11 lipca 2018 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Piknik rodzinny historyczno - poszukiwawczy”,  złożona przez Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze Triglav (KRS: 0000645881) z siedzibą przy ul. Akacjowej 42, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (adres do korespondencji: ul. Akacjowa 42, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki).
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową.
  Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w Ustawy – „każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o którym mowa w ust. 3 powyższego przepisu może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.
  Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, w terminie do dnia 25 lipca 2018 roku.
   

 • Mazowieckie Barwy Wolontariatu

  Mazowieckie Barwy Wolontariatu

  2018.07.11

  Marszałek Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.
  Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej

   

 • Wynik VI otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2018 roku

  Wynik VI otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2018 roku

  2018.07.09

  Zarządzeniem Nr 128/2018 roku Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił wyniki VI otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2018 roku – zadanie: „Organizacja wakacyjnych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki”

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie