Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • „Rozbiegamy Nowy Dwór – program profilaktyczny”

  „Rozbiegamy Nowy Dwór – program profilaktyczny”

  2020.01.16

  W dniu 14 stycznia 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Rozbiegamy Nowy Dwór – program profilaktyczny”, złożona przez Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór, ul. Dębowa 74/102, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688, 1570 t.j.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Konkurs NGO: Środowiskowe Programy Profilaktyczne

  Konkurs NGO: Środowiskowe Programy Profilaktyczne

  2020.01.07

  Burmistrz Miasta ogłoszenia I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku

 • Konkurs NGO

  Konkurs NGO: wyjazdy zimowe

  2020.01.03

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku

 • Aktywizacja środowiska seniorów – Akcja integracja

  Aktywizacja środowiska seniorów – Akcja integracja

  2019.11.29

  W dniu 29 listopada 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Aktywizacja środowiska seniorów – Akcja integracja”,  złożona przez Stowarzyszenie „Rodzice z Klasą”, ul. Szarych Szeregów 2, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688, 1570 t.j.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Mały grant - „Aktywny Senior”

  Mały grant - „Aktywny Senior”

  2019.10.21

  W dniu 15 października 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Aktywny Senior”, złożona przez Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Subsidium”, ul. Gen. Józefa Bema 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688, 1570 t.j.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • „Międzynarodowy Dzień Seniora 2019”

  „Międzynarodowy Dzień Seniora 2019”

  2019.10.04

  W dniu 4 października 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Międzynarodowy Dzień Seniora 2019”, złożona przez Oddział Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, ul.Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688, 1570 t.j.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • „Wdrożenie systemu SYRENA LEGIONU – System REagowania Na Apele o krew, akcja krwiodawstwa oraz edukacja HDK w mieście Nowy Dwór Mazowiecki”

  „Wdrożenie systemu SYRENA LEGIONU – System REagowania Na Apele o krew, akcja krwiodawstwa oraz edukacja HDK w mieście Nowy Dwór Mazowiecki”

  2019.10.01

  W dniu 1 października 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wdrożenie systemu SYRENA LEGIONU – System REagowania Na Apele o krew, akcja krwiodawstwa oraz edukacja HDK w mieście Nowy Dwór Mazowiecki”, złożona przez Fundację Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa, ul. Kopernika 7, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688, 1570 t.j.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Warsztat dla seniorów „jak być super babcią/super dziadkiem”

  Warsztat dla seniorów „jak być super babcią/super dziadkiem”

  2019.09.19

  W dniu 13 września 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Warsztat dla seniorów „jak być super babcią/super dziadkiem”, złożona przez Stowarzyszenie „RODZICE Z KLASĄ” ul. Szarych Szeregów 2, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Mały grant - "Światowy Dzień Diabetyka 2019"

  Mały grant - "Światowy Dzień Diabetyka 2019"

  2019.09.13

  W dniu 9 września 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Światowy Dzień Diabetyka 2019”,  złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa Mazowieckiego Oddział Powiatowy, ul.Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową.

 • Mały grant - „Rodzinny NDM”

  Mały grant - „Rodzinny NDM”

  2019.09.09

  W dniu 2 września 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Rodzinny NDM”,  złożona przez  Stowarzyszenie Nowy Duch Mam,  ul. Modlińska 1 m 79, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową.

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie