Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Wyniki III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku „Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej”

  Wyniki III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku „Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej”

  2020.03.06

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił wyniki III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku:
  Zadanie 1: Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w Zespole Szkół Nr 2;
  Zadanie 2: Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach I-III szkół podstawowych

 • „Mały program zajęć edukacyjno-wyrównawczych – program profilaktyczny”

  „Mały program zajęć edukacyjno-wyrównawczych – program profilaktyczny”

  2020.02.25

  W dniu 18 lutego 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Mały program zajęć edukacyjno-wyrównawczych – program profilaktyczny”, złożona przez Stowarzyszenie „SZTANGIELEK”, ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688, 1570 t.j.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Konkurs NGO: Badanie, upowszechnianie i promocja historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez prowadzenie i utrzymanie muzeum

  Konkurs NGO: Badanie, upowszechnianie i promocja historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez prowadzenie i utrzymanie muzeum

  2020.02.14

  Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego ogłosił I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 • Mały grant dla Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo

  Mały grant dla Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo

  2020.02.14

  W dniu 12 lutego 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Ochrona dóbr kultury i sztuki poprzez działalność Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo”, złożona przez Stowarzyszenie Zwykłe Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo z siedzibą przy ul. Sportowej 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (zarejestrowane pod numerem 29 w ewidencji stowarzyszeń zwykłych w powiecie nowodworskim).
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Konkurs NGO: Aktywizacja środowiska seniorów (mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego) poprzez organizowanie cyklicznych zajęć

  Konkurs NGO: Aktywizacja środowiska seniorów (mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego) poprzez organizowanie cyklicznych zajęć

  2020.02.07

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pozostałej działalności pomocy społecznej w 2020 roku na zadanie: Aktywizacja środowiska seniorów (mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego) poprzez organizowanie cyklicznych zajęć

 • Konkurs NGO: „Realizacji szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej”

  Konkurs NGO: „Realizacji szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej”

  2020.02.07

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku:
  Zadanie 1: Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w Zespole Szkół Nr 2;
  Zadanie 2: Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach I-III szkół podstawowych

 • Konkurs NGO: Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2020 roku

  Konkurs NGO: Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2020 roku

  2020.02.07

  Burmistrz Miasta ogłoszenia I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu, upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2020 roku

 • Wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku

  Wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku

  2020.02.03

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku

 • Zarządzenie 26/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieni

  Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku.

  2020.01.31

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 roku.

 • „Nie daj się nudzie – program profilaktyczny”

  „Nie daj się nudzie – program profilaktyczny”

  2020.01.30

  W dniu 30 stycznia 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Nie daj się nudzie – program profilaktyczny”, złożona przez Stowarzyszenie „POMÓŻ DZIECIOM”, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 1a, 05-205 Klembów.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688, 1570 t.j.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie