Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Wyniki konkursu NGO: Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 roku

  Wyniki konkursu NGO: Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 roku

  2019.02.12

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Zarządzeniem nr 33/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku ogłosił wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 roku

 • Wyniki konkursu NGO: placówki wsparcia dziennego, środowiskowe programy profilaktyczne, muzeum

  Wyniki konkursu NGO: placówki wsparcia dziennego, środowiskowe programy profilaktyczne, muzeum

  2019.02.07

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Zarządzeniem nr 31/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku ogłosił wyniki konkursów: II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku oraz I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 • Konkurs NGO: Aktywizacja seniorów

  Konkurs NGO: Aktywizacja seniorów

  2019.01.28

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pozostałej działalności w pomocy społecznej w 2019 r., zadanie: Aktywizacja środowiska seniorów (mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego) poprzez organizowanie cyklicznych zajęć

 • Wyniki Konkursu NGO: Organizacja zimowych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy

  Wyniki Konkursu NGO: Organizacja zimowych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy

  2019.01.18

  Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego ogłosił wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku, na zadanie: „Organizacja zimowych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki”

 • Konkurs NGO: Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 roku

  Konkurs NGO: Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 roku

  2019.01.11

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 roku

 • Konkurs NGO: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz realizacja środowiskowych programów profilaktycznych

  Konkurs NGO: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz realizacja środowiskowych programów profilaktycznych

  2019.01.09

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku, polegających na: prowadzeniu placówek wsparcia dziennego na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, realizacji środowiskowych programów profilaktycznych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego

 • Nowe wzory ofert zadań publicznych – od 1 marca 2019!

  Nowe wzory ofert zadań publicznych – od 1 marca 2019!

  2019.01.07

  Od 1 marca 2019 będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów.
  Zostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 • Konkurs NGO: Prowadzenie muzeum

  Konkurs NGO: Prowadzenie muzeum

  2019.01.03

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił I otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Zapraszamy do składania ofert oraz zapoznania się z Zarządzeniem Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 • Konkursy NGO: wyjazdy zimowe 2019

  Konkursy NGO: wyjazdy zimowe 2019

  2018.12.20

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2019 roku – zadanie: Organizacja zimowych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Zapraszamy do składania ofert

 • Mały grant - „Między Nami Przedszkolakami – zajęcia dla najmłodszych z programem profilaktycznym”

  Mały grant - „Między Nami Przedszkolakami – zajęcia dla najmłodszych z programem profilaktycznym”

  2018.11.06

  W dniu 29 października 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Między Nami Przedszkolakami – zajęcia dla najmłodszych z programem profilaktycznym”, złożona przez Stowarzyszenie ,,Rodzice z Klasą” ul. Szarych Szeregów 2, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie