Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Gospodarka

Nowy Dwór Mazowiecki jest ważnym ośrodkiem gospodarczym województwa mazowieckiego. Prowadzi tu działalność około 3.000 krajowych podmiotów gospodarczych (część o zasięgu ogólnopolskim) oraz kilka przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Dobrze rozwinięte otoczenie biznesu tworzą wszelkie instytucje użyteczności publicznej, administracji, banki, firmy doradztwa finansowego i prawnego, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa transportowe.

W mieście istnieją atrakcyjne warunki do podejmowania działalności gospodarczej, wynikające z położenia w bezpośrednim sąsiedztwie miasta trasy szybkiego ruchu Warszawa-Gdańsk, linii kolejowej, łączącej Warszawę z portami Wybrzeża, lotniska w Modlinie oraz bliskości największego ośrodka gospodarczego, jakim jest stolica kraju. Atuty miasta to także olbrzymie możliwości rozwoju turystyki i rekreacji oraz wykwalifikowane zasoby ludzkie.

Władze miasta dążą do stworzenia korzystnych warunków do podejmowania przedsięwzięć gospodarczych, są otwarte na wszelkie formy współpracy, szczególnie w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, udziału w inwestycjach komunalnych. Z myślą o inwestorach prowadzone są prace zmierzające do rozwoju urządzeń i sieci infrastruktury technicznej miasta. Prowadzi się kompleksowe zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe, rozwija sieć cieplną, wodno-kanalizacyjną, porządkuje gospodarkę ściekami i odpadami komunalnymi oraz usprawnia układ komunikacyjny miasta.

Preferowane kierunki rozwoju gospodarczego i inwestowania:

  • działalność produkcyjna i usługowa nieuciążliwa dla środowiska naturalnego
  • rozwój bazy noclegowej i rekreacyjnej oraz sieci placówek gastronomicznych
  • rozwój infrastruktury związanej z obsługą mieszkańców i turystów.

Więcej informacji znajdziesz w dziale Strefa Inwestora oraz Projekty i inwestycje.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie