Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

Punkt Selektywnej Zbiórki, ul. Przytorowa 7, (teren Miejskiego Zakładu Oczyszczania).
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 7 – 14, ostatnia sobota miesiąca: 7 - 14.
Tel. /22/ 775 27 12.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki można dostarczyć własnym transportem odpady komunalne zbierane w sposób selektywny takie jak:
1) papier i tektura, 
2) tworzywa sztuczne,
3) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (ograniczona ilość),
4) opakowania z drewna,
5) metale,
6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
7) szkło,
8) odzież i tekstylia,
9) zużyte opony,
10) odpady niebezpieczne i chemikalia (przykładowo: środki ochrony roślin i opakowania po nich, farby, tusze i tonery),
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) zużyte baterie i akumulatory,
13) odpady zielone (drobne gałęzie, liście, trawa),
14) bioodpady
15) odpady wielkogabarytowe (meble, kanapy, sofy i tym podobne),
16) przeterminowane leki,
17) odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
18) żużle i popioły (żużle i popioły paleniskowe z gospodarstw domowych).

W Punkcie Selektywnej Zbiórki nie będą przyjmowane odpady:
1) zawierające azbest
2) szkło zbrojone i hartowane
3) zmieszane odpady komunalne
4) szyby i części samochodowe
5) materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian (za wyjątkiem styropianu zabezpieczającego wyroby RTV, AGD, itp.)
6) których identyfikacja i pochodzenie jest niemożliwe

(szczegóły w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim)
 
Reklamacje
W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, właściciele mogą zgłaszać ten fakt:
• pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki;
• drogą e-mailową marta.sotowicz@nowydowrmaz.pl lub telefonicznie 22 51 22 198.
Reklamacja powinna zwierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do korespondencji oraz określenia przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.
Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, a odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona, chyba, że składający reklamację określił inny sposób w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust. 1.

Punkty odbioru leków przeterminowanych od mieszkańców
1. Apteka, ul. Warszawska 15, 05-100 Nowy Dwór Maz.
2. Nawrot – Figlarek Halina Apteka, ul. T. Kościuszki 5, 05-100 Nowy Dwór Maz.
3. Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2, 05-100 Nowy Dwór Maz.
4. Apteka Cef@rm – Warszawa, ul. Boh. Modlina 30, 05-100 Nowy Dwór Maz.
5. Apteka Dbam o zdrowie ul. Morawicza 2a, 05-100 Nowy Dwór Maz.
6. Apteka Alma Sp.j., ul. Okulickiego 5, 05-100 Nowy Dwór Maz.
7. Apteka Melisa, ul. 29 Listopada 376, 05-100 Nowy Dwór Maz.
8. Apteka, ul. Czarnieckiego 4, 05-100 Nowy Dwór Maz.
9. Apteka Przyjazna, ul. Woj. Polskiego 20, 05-100 Nowy Dwór Maz.
10. Apteka, ul. Harcerska 2, 05-100 Nowy Dwór Maz.
11. Apteka Syrenka Tanie Leki; ul. Paderewskiego 7; 05-100 Nowy Dwór Maz
12. Apteka Syrenka; ul. Mazowiecka 11; 05-100 Nowy Dwór Maz.
13. Apteka Syrenka; ul. 29 Listopada 376; 05-160 Nowy Dwór Maz.
14. Apteki Centrum, Mazowiecki Centrum Leków, ul. Warszawska 36 lok.9, 05-100 Nowy Dwór Maz
15. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; ul. Przytorowa 7; 05-100 Nowy Dwór Maz.

Pojemniki na odzież używaną
Pojemniki na odzież używaną Polskiego Czerwonego Krzyża są ustawione w dwóch lokalizacjach:
• Miejski Zakład Oczyszczania ul. Przytorowa 7 – na terenie zakładu,
• Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 7 – na placu przed ośrodkiem.
Zachęcamy mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego do korzystania z pojemników. Można do nich wrzucać odzież, pościel, buty, pluszaki, itp. W ten sposób wspieramy organizację, która od lat pomaga najbiedniejszym.

Informujemy, że pojemniki na odzież używaną znajdują się również na terenach SMLW „Dążność”.

Ponadto informujemy, że odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie są objęte Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi zorganizowanym przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, za pośrednictwem firm odbierających odpady działających na terenie gminy.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie