Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Złóż wniosek o wydanie NKF

Przypominamy o możliwości składania wniosków o wydanie karty w ramach Programu Nowodworska Karta Familijna. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim (ul. Zakroczymska 30) w godzinach pracy urzędu. Program „Nowodworska Karta Familijna” skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

W przypadku udziału w programie nie brane jest pod uwagę kryterium dochodowe. Poprzez „Rodzinę Wielodzietną” rozumie się rodzinę zamieszkałą na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Karty wydawane są dzieciom rodzin wielodzietnych do 18 roku życia lub 24 (w przypadku okazania zaświadczenia o kontynuowaniu nauki). Rodzice/opiekunowie prawni rodzin wielodzietnych, spełniający w chwili składania wniosku kryteria programu, będą otrzymywać karty dożywotnio.

Imienną kartę otrzymuje każdy z członków rodziny wielodzietnej. Karty wydawane są bezpłatnie.

>>> Uchwała  nr XLII/524/14 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2014 roku

 

W przypadku pytań związanych z działaniem programu „Nowodworska Karta Familijna”

prosimy o kontakt:

karta@nowydwormaz.pl

22 51 22 162

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie